language_tmx_fa.php 55.1 KB
Newer Older
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
1
2
<?php
// CACHE FILE FOR LANGUAGE: fa
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
3
// DATE: 2014-05-14 20:20:05
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
// *** DELETE THIS FILE TO RELOAD DATA FROM TMX FILE ***

$tmx['a_meta_charset']='UTF-8';
$tmx['a_meta_dir']='rtl';
$tmx['a_meta_language']='fa';
$tmx['d_admin_index']='اینجا قسمت مدیریت <a href="tce_page_info.php" title="about TCExam">TCExam</a> میباشد. TCExam نرم افزاری مستقل از زبان و سیستم عامل و دارای عملکردی کاربر پسند میباشد که توسط آن میتوان آزمون های آن لاین را اداره نموده و به انجام رساند.<br /><br />از طریق منو میتوانید به قسمت های مختلف سیستم دست بیابید:<ul><li><strong>کاربران</strong><br />در این قسمت فرمهائی برای <a href="tce_edit_user.php" title="User Management">ایجاد و اداره</a> کاربر, <a href="tce_select_users.php" title="User Selection"> انتخاب آنها</a> و برای نشان دادن لیستی از کاربرانی که هم اکنون <a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users">آن لاین</a>. هستند، وجود دارد.<br />تنها آن دسته از کاربرانی که ثبت نام شده و نام کاربری و گذرواژه دارند میتوانند وارد ناحیه عمومی سیستم شده و آزمونها را بگذرانند.<br />میتوان برای هر کاربر و یا هر قسمتی از سیستم (صفحات، فرم ها، قسمت ها)سطح دسترسی مشخصی تعریف کرد.<br />بعلاوه TCExam سیستم امنیتی دیگری نیز برای جلوگیری از دستیابی غیرمجاز دارد که بر مبنای چک آدرس آی پی عمل میکند.</li><li><strong>ماژولها</strong><br />در این قسمت فرمهائی برای ایجاد و یا تغییر <a href="tce_edit_module.php" title="Modules Management">ماژولهای</a> آزمون, <a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management">موضوعات</a>, <a href="tce_edit_question.php" title="Question Management">سؤالات</a> مربوطه و <a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management">پاسخ</a> آنها وجود دارد.<br />میتوانید تعداد نامحدودی از موضوعات را انتخاب کرده و آنها را برای آزمون خاصی بکار برید. همچنین میتوانید برای هر موضوع تعداد نامحدودی سؤال همراه با جواب های آنها تعریف نمائید. با انتخاب گزینه سؤال یا پاسخ تصادفی, سیستم بطور تصادفی از بین سؤالات موجود و پاسخ های آنها برای آزمون انتخاب میکند.<br />TCExam سؤالات چندپاسخی و سؤالات تشریحی را نیز تولید میکند. البته پاسخ سؤالات تشریحی توسط فرم <a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation">ارزشیابی</a> خاصی بررسی میگردند, اما انواع دیگر سؤالات بصورت خودکار توسط سیستم ارزیابی میشوند.<br />تمامی توضیحات مربوط به آزمونها, موضوعات, سؤالات و پاسخها از نوعی کدگذاری ویژه (tcecode) برخوردارند که, بکمک فرم خاصی میتوان برای آنها تصویر و پیکربندی متن تعریف کرد.</li><li><strong>آزمون</strong><br />در این قسمت فرمی برای ایجاد، تولید و تغییر <a href="tce_edit_test.php" title="Test Management">آزمونهای</a> مختلف, فرمی برای <a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation">ارزشیابی</a> پاسخهای آزاد و فرمهائی برای نمایش و یا تولید نسخه پی دی اف <a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary">نتایج</a>, نمایش مفصل <a href="tce_show_result_user.php" title="Test Results">آزمونهای کاربران</a> و <a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics">آماره های</a> سؤالات و پاسخهای بکاررفته وجود دارد.<br />با TCExam میتوان بطور تصادفی سؤالات و پاسخ های آنها را برای آزمون انتخاب نمود, بطوری که سؤالات کاربران با همدیگر تفاوت داشته باشد.<br />همجنین میتوان سؤالاتی را بصورت پی دی اف در آورد تا برای چاپ و امتحان کتبی سنتی بکار برد.</li></ul>';
$tmx['d_logout_desc']='با کلیک بر روی دکمه از سیستم خارج شوید';
$tmx['d_tcexam_desc']='TCExam نرم افزاری برای اداره و برگزاری آزمون آن لاین می باشد.';
$tmx['h_add']='این رکورد را اضافه کن';
$tmx['h_add_image']='این تصویر را به متن اضافه کن';
$tmx['h_add_object']='شیئ انتخاب شده را به متن اضافه کن';
$tmx['h_add_questions']='نوع سؤال انتخاب شده را اضافه کن';
$tmx['h_add_subject']='موضوع انتخاب شده را به این آزمون اضافه کن';
$tmx['h_add_tag']='آیتم انتخاب شده را درج کن';
$tmx['h_allow_no_answer']='گزینه -بی پاسخ- در صورت انتخاب به هر سؤال اضافه میشود';
$tmx['h_answer']='پاسخ احتمالی (بالقوه) برای سؤال انتخاب شده';
$tmx['h_answer_isright']='چنانچه این پاسخ صحیح است، این گزینه را انتخاب کنید';
$tmx['h_answer_right']='پاسخ صحیح';
$tmx['h_answer_score']='نمره این سؤال، مثال: ۰/۵، ۱/.-، ...';
$tmx['h_answer_selected']='پاسخ انتخاب شده';
$tmx['h_answer_time']='میانگین زمان پاسخ دهی mm:ss';
$tmx['h_answer_wrong']='پاسخ اشتباه';
$tmx['h_answers_right']='پاسخ های صحیح';
$tmx['h_answers_wrong']='پاسخ های غلط';
$tmx['h_birth_date']='تاریخ تولد کاربر';
$tmx['h_birth_place']='محل تولد کاربر (شهر، استان، کشور)';
$tmx['h_cancel']='لغو تغییرات یا عملیات جاری';
$tmx['h_cancel_window']='فرم را ببند و تغییرات را لغو نما';
$tmx['h_clear']='بازنشانی (پاک کردن) خانه های فرم';
$tmx['h_close_window']='پنجره را ببند';
$tmx['h_continue']='ادامه آزمون';
$tmx['h_database']='تغییر بانک داده';
$tmx['h_delete']='حذف رکورد جاری از بانک داده';
$tmx['h_display_all']='تمام پاسخ ها منجمله آنهائیکه ارزیابی شده اند را نمایش بده';
$tmx['h_display_user_info']='اطلاعات کاربری که این پاسخ را نوشته است را نشان بده';
$tmx['h_email_all_results']='ارسال ایمیل گزارش آزمون به تمام کاربران';
$tmx['h_email_result']='ارسال ایمیل گزارش آزمون به کاربران';
$tmx['h_enable_single_answer']='در صورت انتخاب، سؤال تک گزینه ای خواهد بود';
$tmx['h_enable_multiple_answers']='در صورت انتخاب، سؤال چند گزینه ای خواهد بود';
$tmx['h_enable_free_answer']='در صورت انتخاب، سؤال تشریحی خواهد بود';
$tmx['h_enabled']='فعال/غیر فعال کردن رکورد جاری';
$tmx['h_execute']='اجرای آزمون';
$tmx['h_file_type']='نوع فایل';
$tmx['h_file_type_xml']='زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر';
$tmx['h_file_type_tsv']='فایل متنی Tab Delimited';
$tmx['h_firstname']='نام کاربر (مثال: علی, کوروش, ...)';
$tmx['h_fiscal_code']='کد ملی';
$tmx['h_global_score']='در صورت انتخاب, نمره پاسخها با نمرات زیر جایگزین میگردد';
$tmx['h_group_name']='نام گروه کاربران';
$tmx['h_guide']='راهنما';
$tmx['h_index']='صفحه اصلی';
$tmx['h_info']='درباره TCExam';
$tmx['h_ip']='آدرس آی پی کامپیوتر ارسال کننده داده ها';
$tmx['h_ip_range']='لیست آدرس های آی پی فعال، ویرگول بین آدرسها (مثال: 192.168.*.*,127.0.0.*,192.168.234.16-192.168.234.32,::ffff:c0a8:0110-::ffff:c0a8:0140)';
$tmx['h_lastname']='نام فامیل کاربر (مثال: سلیمی, حسینی, ...)';
$tmx['h_level']='سطح کاربر, سطح صفر یعنی کاربر ناشناس (ثبت نام نشده), سطح ۱ یعنی کاربر پایه, سطح ۱۰ یعنی ادمین دارای کلیه سطوح دسترسی';
$tmx['h_login_button']='برای ورود اینجا را کلیک کنید';
$tmx['h_login_name']='نام کاربری, نامی که برای ورود به این سیستم چند کاربری بکار میرود';
$tmx['h_logout_link']='بر روی این لینک کلیک کنید تا از سیستم خارج گردید (اتمام جلسه)';
$tmx['h_num_answers']='بیشینه پاسخ های فرعی برای هر سؤال';
$tmx['h_num_questions']='بیشینه تعداد سؤالات';
$tmx['h_num_tquestions']='بیشینه تعداد سؤالات تشریحی';
$tmx['h_object_width']='عرض شیئ [پیکسل]';
$tmx['h_object_height']='ارتفاع شیئ [پیکسل]';
$tmx['h_password']='گذرواژه, کد حرفی عددی که همراه با نام کاربری برای ورود به این سیستم بکار میرود';
$tmx['h_password_repeat']='برای پرهیز از اشتباه لطفا گذرواژه انتخاب شده را دوباره وارد کنید';
$tmx['h_pdf']='تولید فایل پی دی اف';
$tmx['h_pdf_all']='تولید گزارش مفصل برای هر کاربر';
$tmx['h_pdf_offline_test']='تولید فایل پی دی اف برای آزمون کتبی غیر آن لاین';
$tmx['h_preview']='نمایش کدی که قبلا وارد شده است';
$tmx['h_question']='سؤال مربوط به موضوع انتخاب شده';
$tmx['h_question_answered']='این سؤال قبلا پاسخ داده شده است';
$tmx['h_question_not_answered']='این سؤال پاسخ داده نشده است';
$tmx['h_question_description']='نوع سؤال (مثال: صحیح, غلط, ...)';
$tmx['h_question_difficulty']='درجه دشواری - ضریب نمره پایه سؤال';
$tmx['h_question_displayed']='این سؤال نشان داده شده است';
$tmx['h_question_not_displayed']='این سؤال نشان داده نشده است';
$tmx['h_question_recurrence']='استفاده دوباره از این سؤال در آزمون های مختلف';
$tmx['h_question_type']='نوع سؤال';
$tmx['h_questions_unanswered']='سؤالات پاسخ داده نشده';
$tmx['h_questions_undisplayed']='سؤالات نشان داده نشده';
$tmx['h_questions_unrated']='سؤالات نمره داده نشده';
$tmx['h_random_answers']=' در صورت انتخاب, پاسخ های متعدد مربوط به این سؤال را به طور تصادفی استخراج میکند';
$tmx['h_random_questions']='در صورت انتخاب, پاسخ های مربوط به هر موضوع انتخاب شده را به طور تصادفی استخراج میکند';
$tmx['h_regcode']='شماره ثبت نام, شماره ثبت نام کاربر';
$tmx['h_regdate']='تاریخ ثبت نام کاربر';
$tmx['h_result']='نتایج آزمون را نمایش میدهد';
$tmx['h_results_to_users']='در صورت انتخاب, کاربران میتوانند نتایج را ببینند';
$tmx['h_select_question']='این سؤال را انتخاب کن';
$tmx['h_score']='نمرات این سؤال';
$tmx['h_score_average']='نمره میانگین';
$tmx['h_score_right']='نمرات پایه برای هر سطح دشواری سؤالات';
$tmx['h_score_total']='نمره نهائی';
$tmx['h_score_unanswered']='نمرات سؤالات پاسخ داده نشده (مثال: 0, -0.5, ...)';
$tmx['h_score_wrong']='نمرات پاسخ های اشتباه (مثال: 0, -0.1, ...)';
$tmx['h_select_answer']='سؤالی را که میخواهید ارزیابی کنید انتخاب کنید';
$tmx['h_select_user']='گشودن صفحه انتخاب کاربر';
$tmx['h_subject']='موضوع آزمون';
$tmx['h_subject_description']='توصیف موضوع آزمون';
$tmx['h_subject_name']='نام موضوع آزمون';
$tmx['h_subjects']='لیست موضوعات آزمون';
$tmx['h_submit']='فرم داده ها را به پروسه فراخوان ارسال کن';
$tmx['h_tcecode_editor']='ادیتوری که به کمک یک کد ویژه، متن را پیکربندی میکند';
$tmx['h_test']='آزمون, امتحان';
$tmx['h_test_description']='توصیف آزمون';
$tmx['h_test_name']='نام آزمون';
$tmx['h_test_time']='بیشینه مدت زمان آزمون برحسب دقیقه';
$tmx['h_time_begin']='تاریخ و زمان شروع آزمون [yyyy-mm-dd hh:mm:ss]';
$tmx['h_time_end']='تاریخ و زمان خاتمه آزمون [yyyy-mm-dd hh:mm:ss]';
$tmx['h_update']='بروز رسانی داده های جاری';
$tmx['h_upload_image']='مسیر تصویری که قرار است به سرور ارسال شود را مشخص کنید';
$tmx['h_upload_file']='مسیر فایلی که قرار است به سرور ارسال شود را مشخص کنید';
$tmx['h_user_info']='اطلاعات مربوط به کاربر متصل شده را نشان بده';
$tmx['h_usered_email']='آدرس ایمیل کاربر (مثال: name@example.com)';
$tmx['h_view_details']='جزئیات را نشان بده';
$tmx['h_tsv_export']='انتقال داده ها به فایل TSV (فایل متنی Tab delimited)';
$tmx['h_xml_export']='انتقال داده ها به صورت XML';
$tmx['hp_edit_answer']='در این فرم شما میتوانید تمام پاسخ های احتمالی مربوط به سؤال انتخاب شده را اداره نمائید. میتوانید تعداد دلخواهی پاسخ درست و غلط را برای هر سؤال اضافه کنید; در هنگام آزمون سیستم بصورت خودکار تنها یکی از پاسخ های صحیح را انتخاب و آن را همراه پاسخ های غلط نشان میدهد. نمیتوانید پاسخی را که مربوط به یک آزمون برگزار شده می باشد را حذف کنید و یا تغییر دهید, در این مورد شما فقط میتوانید با کلیک بر روی دکمه [حذف] آن را غیرفعال کنید. نشانه: [+] فعال; [-] غیرفعال. نشانه های سؤالات: [S] سؤال چند انتخابی تک پاسخی; [M] سؤال چند پاسخی چند جوابی; [T] پاسخ تشریحی; [O] پاسخهای ترتیبی. نشانه های پاسخ ها: [T] پاسخ صحیح; [F] پاسخ غلط.';
$tmx['hp_edit_group']='در این فرم میتوانید گروه های مختلف کاربران را اداره کنید.';
$tmx['hp_edit_question']='  با این فرم میتوانید سؤالات مختلف مربوط به موضوع انتخاب شده را اداره کنید. سؤالی که مربوط به آزمون برگزار شده است را نمیتوان تغییر داد یا خذف کرد. فقط میتوانید با کلیک بر روی دکمه [حذف] آن را غیر فعال کنید. نشانه: [+] فعال; [-] غیر فعال; [s] سؤال چند انتخابی تک پاسخی; [M] سؤال چند پاسخی چند جوابی; [T] پاسخ تشریحی; [O] پاسخهای ترتیبی.';
$tmx['hp_edit_rating']='در این فرم می توانید نمره پاسخ های تشریحی را مشخص کنید. با انتخاب \'داده های کاربر\' میتوانید اطلاعات وی را مشاهده کنید. با کلیک بر روی \'نمایش همه\' میتوانید تمامی پاسخ هائی که تا کنون ارزشیابی شده است را ببینید و در صورت لزوم تصحیح کنید';
$tmx['hp_edit_subject']='بکمک این فرم میتوانید موضوعات مختلف مربوط به ماژول انتخاب شده را مدیریت کنید. سؤالات موجود ذر سیستم را می توان بر حسب این موضوعات کاتالوگ کرد. در هر آزمون ممکن است موضوعات مختلفی وجود داشته باشد. موضوعی که در یک آزمون برگزار شده بکار رفته است را نمی توان حذف کرد یا تغییر داد. ولی میتوانیدبا کلیک بر روی دکمه [حذف] آنرا غیر فعال کنید. نشانه ها: [+] فعال; [-] غیر فعال;';
$tmx['hp_edit_tcecode']='بکمک این فرم میتوانید تصاویری به متن اضافه کنید و یا متن را پیکر بندی نمائید';
$tmx['hp_edit_test']='بکمک این فرم میتوانید آزمون ها را اضافه، حذف کنید و یا آنها را تغییر دهید. برای افزودن آزمون باید قبلا حداقل یک موضوع را همراه با تعدادی سؤال و پاسخ آنها تعریف کرده باشید. فقط کابرانی که سطح دسترسی کافی داشته باشند و آدرس آی پی آنها معتبر باشد میتوانند آزمون را بگذرانند. در قسمت مربوط به آدرس آی پی میتوان لیستی از آدرس های آی پی مختلفی که مجازند آزمون را بگذرانند وارد کنید. بین آدرس های آی پی ویرگول بگذارید. آدرس آی پی میتواند شامل علامت سرکش (* = هرعدد) نیز باشد. آزمون فقط در طول مدت زمان مشخص شده فعال است, و پس از شروع توسط کاربر می بایست ظرف حداکثر مهلت زمانی مقرر شده تمام شود. آزمونها میتوانند چندین موضوع را در بر داشته باشند و هر کدام سؤالات با انواع مختلفی داشته باشند که بصورت تصادفی استخراج شده باشند. برای هر سطح دشواری سؤال میتوان یک نمره پایه مشخص کرد. آزمونی که برگزار شده است را دیگر نمیتوان تغییر داد. وقتی آزمونی حذف می شود تمامی لاگ های آن ( داده های آزمون) نیز حذف میشوند. با کلیک بر روی دکمه [تولید] تعداد دلخواهی سؤالات منحصر بفرد را میتوانید بصورت پی دی اف ایجاد کنید که برای آزمون کتبی غیر آنلاین مورد استفاده قرار گیرد. حروف و اعداد داخل کروشه مربوط به هر موضوع آماره های در مورد سؤالات می باشند: [ (تعداد سؤالات)(نوع سؤال S,M,T,O)(دشواری):(حداقل پاسخها ها)-(حداکثر پاسخها) ].';
$tmx['hp_edit_user']='بکمک این فرم میتوانید کاربران مختلفی را که مجاز به دسترسی سیستم هستند را مدیریت کنید. برای هر کاربر میتوانید، گذرواژه و سطح دسترسی وارد کنید. سطح دسترسی صفر یعنی کاربر ناشناس (ثبت نام نشده), سطح ۱ یعنی کاربر پایه سیستم (مانند: دانشجو), سطح ۱۰ مدیری که دسترسی کامل به سیستم دارد';
$tmx['hp_email_result']='نتایج را به کاربران ایمیل کن';
$tmx['hp_import_xml_questions']='بکمک این فرم میتوانید سؤالات را با ساختار فایل XML وارد کنید.';
$tmx['hp_import_xml_users']='بکمک این فرم میتوانید کاربران و گروها را بصورت فایل XML یا TSV (متن فاصله گذاشته با تب) وارد کنید. پیکربندی این فایل ها باید مشابه فایل های مورد استفاده در فرم انتخاب کاربران باشد.';
$tmx['hp_login']='برای دسترسی به قسمت های مختلف TCExam باید با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ای که مدیر سیستم در اختیار شما گذاشته است وارد سیستم شوید';
$tmx['hp_online_users']='این فرم کاربرانی که درحال حاضر در سیستم هستند را نشان میدهد.';
$tmx['hp_public_index']='این صفحه اصلی TCExam است. از اینجا میتوانید آزمون خود را شروع کرده و یا آزمونهای قبلی را ادامه دهید';
$tmx['hp_result_questions']='در این صفحه اطلاعات آماره آزمون انتخاب شده را مشاهده میکنید. با کلیک بر روی نام ستونها میتوانید ترتیب آنها را تغییر دهید. با کلیک بر روی شماره سطر میتوانید به صفحه تغییر سؤال انتخاب شده دسترسی پیدا کنید.';
$tmx['hp_result_user']='این صفحه جزئیات آزمون مربوط به کاربر انتخاب شده را نشان میدهد. اطلاعات مربوط به هر ردیف به این صورت است: <br /> شماره سؤال. [نمره] (آی پی کاربر | زمان مشاهده hh:mm:ss| زمان آخرین تغییر hh:mm:ss| زمان پاسخ دهی mm:ss) <br />علامت ® یعنی سؤال بدرستی پاسخ داده شده است, پاسخ انتخاب شده توسط کاربر با \'x\' نشان داده میشود. دکمه [پی دی اف] نتایج را بصورت فایل پی دی اف میدهد.';
$tmx['hp_select_all_questions']='در این فرم میتوانید تمامی سؤالات مربوط به یک موضوع مشخص را همراه با پاسخ آنها ببینید و آنها را انتخاب کنید.';
$tmx['hp_select_users']='در این فرم میتوانید کاربران ثبت نام شده را ببینید و یا انتخاب کنید. ترتیب نمایش را میتوانید با کلیک بر روی نام ستونهای تغییر دهید.';
$tmx['hp_sending_in_progress']='در حال ارسال ایمیل. لطفا تا کامل شدن روند صبر کنید.';
$tmx['hp_test_execute']='در این صفحه میتوانید آزمون انتخاب شده را برگزار کنید.';
$tmx['hp_test_info']='اطلاعات آزمون انتخاب شده را نشان بده.';
$tmx['hp_test_results']='این صفحه نتایج آزمون انتخاب شده را نشان میدهد. نتایج فقط مربوط به سؤالات چند جوابی میباشد.';
$tmx['m_authorization_denied']='اجازه داده نشد!';
$tmx['m_databasempty']='بانک داده خالی است!';
$tmx['m_delete_anonymous']='کاربر ناشناس را نمیتوان حذف نمود';
$tmx['m_delete_confirm']='عمل حذف را تایید کنید';
$tmx['m_delete_confirm_test']='حذف این تست موجب حذف لاگهای آن (نتایج آزمونها) نیز میشود ';
$tmx['m_delete_prohibited']='این رکورد را نمیتوانید حذف کنید';
$tmx['m_deleted']='رکورد از بانک داده پاک شد';
$tmx['m_different_passwords']='گذرواژه ها با هم تفاوت دارند';
$tmx['m_empty_password']='فیلد گذرواژه خالی است';
$tmx['m_disabled_vs_deleted']='رکورد غیرفعال شده است, در جداول دیگر بانک داده بکار رفته است، لذا نمیتوان آن را حذف کرد. فقط هنگامی که آزمون مربوطه را حذف کنید این رکورد را نیز میتوانید حذف کنید.';
$tmx['m_duplicate_answer']='این پاسخ قبلا حذف شده است';
$tmx['m_duplicate_name']='این نام در حال حاضر مورد استفاده است. باید نام دیگری انتخاب کنید';
$tmx['m_duplicate_regnumber']='این شماره قبلا ثبت شده است, باید شماره دیگری انتخاب کنید';
$tmx['m_duplicate_ssn']='این شماره ملی قبلا ثبت شده است. باید شماره دیگری وارد کنید';
$tmx['m_duplicate_question']='این سؤال قبلا وارد شده است';
$tmx['m_exam_end_time']='متاسفانه زمان پاسخ دهی آزمون شما تمام شده است!';
$tmx['m_form_missing_fields']='برخی از فیلد های الزامی پر نشده اند';
$tmx['m_form_wrong_fields']='برخی از فیلدها با ساختار اشتباهی پر شده اند';
$tmx['m_group_deleted']='گروه از بانک داده حذف شد';
$tmx['m_group_updated']='اطلاعات کاربر بروزرسانی شد';
$tmx['m_importing_complete']='واردات XML کامل گردید';
$tmx['m_login_wrong']='نام کاربری / گذرواژه اشتباه';
$tmx['m_mailerror_authenticate']='[SMTP] نتوانست تایید کند.';
$tmx['m_mailerror_connect_host']='[SMTP] نتوانست به میزبان SMTP متصل شود.';
$tmx['m_mailerror_data_not_accepted']='داده های [SMTP] مورد قبول واقع نشد.';
$tmx['m_mailerror_encoding']='کدگذاری ناشناخته:';
$tmx['m_mailerror_execute']='نتوانست اجرا کندCould not execute:';
$tmx['m_mailerror_file_access']='به فایل دست نیافت:';
$tmx['m_mailerror_file_open']='نتوانست فایل را بازکند:';
$tmx['m_mailerror_from_failed']='عدم موفقیت مربوط به آدرس فرستنده:';
$tmx['m_mailerror_instantiate']='عملکرد پست را نتوانست شروع کند.';
$tmx['m_mailerror_mailer_not_supported']='برنامه پست الکترونیکی مورد حمایت نیست.';
$tmx['m_mailerror_provide_address']='حداقل یک آدرس گیرنده را باید وارد کنید.';
$tmx['m_mailerror_recipients_failed']='[SMTP] عدم موفقیت در ارسال برای گیرنده های زیر:';
$tmx['m_mailerror_signing']='خطای شناسائی: ';
$tmx['m_mailerror_smtp_error']='خطای سرور SMTP: ';
$tmx['m_mailerror_empty_message']='فیلد پیغام تهی است';
$tmx['m_mailerror_invalid_address']='آدرس بی اعتبار';
$tmx['m_mailerror_variable_set']='مقداردهی و یا برگداندن به مقدار اولیه متغییر مقدور نیست: ';
$tmx['m_new_window_link']='این لینک پنجره مرورگر جدیدی را باز میکند';
$tmx['m_no_test_available']='هیچ آزمونی موجود نیست!';
$tmx['m_process_completed']='روند کامل گردید';
$tmx['m_search_void']='موردی یافت نشد';
$tmx['m_unanswered']='بی پاسخ';
$tmx['m_unknown_email']='ایمیل ناشناس';
$tmx['m_update_restrict']='رکورد را نمی توان بروزرسانی کرد، زیرا در جدول های داده دیگر در حال استفاده میباشد.';
$tmx['m_updated']='رکورد بروزرسانی شد';
$tmx['m_upload_not']='عدم امکان ارسال فایل';
$tmx['m_upload_yes']='فایل به سلامت ارسال شد';
$tmx['m_used_not_update']='رکورد را نمیتوان بروزرسانی کرد زیرا در جدول نتایج آزمون بکار رفته است. فقط پس از حذف آزمون مربوطه میتوان آن را تغییر داد. البته میتوانید با کلیک بر روی دکمه [حذف] آن را غیرفعال کنید.';
$tmx['m_used_not_update_test']='رکورد را نمیتوان بروزرسانی کرد چرا که در جدول نتایج آزمون بکار رفته است.';
$tmx['m_user_deleted']='کاربر از بانک داده حذف شد';
$tmx['m_user_updated']='داده های کاربر حذف شد';
$tmx['t_answers_editor']='مدیریت چند پاسخی';
$tmx['t_email_result']='نتایج را ارسال کن';
$tmx['t_error']='خطا';
$tmx['t_group_editor']='مدیریت گروه';
$tmx['t_group_select']='لیست گروه';
$tmx['t_help']='راهنما';
$tmx['t_image_upload']='تصویر اضافه کن';
$tmx['t_login_form']='تایید هویت';
$tmx['t_main']='TCExam';
$tmx['t_message']='پیغام';
$tmx['t_online_users']='کاربران آنلاین';
$tmx['t_page_guide']='TCExam :: راهنما';
$tmx['t_page_info']='درباره TCExam';
$tmx['t_public_index']='TCExam :: برگزاری آزمون';
$tmx['t_questions_editor']='مدیریت سؤال';
$tmx['t_questions_list']='لیست سؤالات';
$tmx['t_question_importer']='وارد کننده سؤال';
$tmx['t_rating_editor']='ارزیابی پاسخ';
$tmx['t_result_all_users']='خلاصه نتایج آزمون';
$tmx['t_result_questions']='آماره های سؤال';
$tmx['t_result_user']='نتایج آزمون';
$tmx['t_subjects_editor']='مدیریت موضوعات';
$tmx['t_tcecode_editor']='ساختاربندی متن';
$tmx['t_test_execute']='برگزاری آزمون';
$tmx['t_test_info']='اطلاعات آزمون';
$tmx['t_test_results']='نتایج آزمون';
$tmx['t_tests_editor']='مدیریت آزمون';
$tmx['t_third_parties']='نرم افزارهای غیررسمی';
$tmx['t_user_editor']='مدیریت کاربر';
$tmx['t_user_importer']='وارد کننده کاربر';
$tmx['t_user_select']='انتخاب کاربر';
$tmx['t_warning']='توجه';
$tmx['w_add']='اضافه کن';
$tmx['w_add_questions']='سؤالات را اضافه کن';
$tmx['w_add_subject']='موضوع را اضافه کن';
$tmx['w_allow_no_answer']='بی پاسخ';
$tmx['w_anonymous']='ناشناس';
$tmx['w_answer']='پاسخ';
$tmx['w_answer_time']='زمان';
$tmx['w_answers']='پاسخ ها';
$tmx['w_answers_right']='صحیح';
$tmx['w_answers_right_th']='صحیح';
$tmx['w_answers_wrong']='غلط';
$tmx['w_answers_wrong_th']='غلط';
$tmx['w_ascent']='ترقی';
$tmx['w_attachment']='ضمیمه';
$tmx['w_author']='نویسنده';
$tmx['w_birth_date']='تاریخ تولد';
$tmx['w_birth_place']='محل تولد';
$tmx['w_cancel']='لغو';
$tmx['w_city']='شهر';
$tmx['w_clear']='پاک کن';
$tmx['w_clock_timer']='ساعت / زمان سنج';
$tmx['w_close']='ببند';
$tmx['w_code']='ببند';
$tmx['w_confirm']='تایید کن';
$tmx['w_continue']='ادامه';
$tmx['w_country']='کشور';
$tmx['w_database']='بانک داده';
$tmx['w_date_format']='[yyyy-mm-dd]';
$tmx['w_datetime_format']='[yyyy-mm-dd hh:mm:ss]';
$tmx['w_delete']='حذف';
$tmx['w_descent']='نزول';
$tmx['w_description']='توصیف';
$tmx['w_disabled']='غیرفعال';
$tmx['w_display_all']='نمایش همه';
$tmx['w_display_user_info']='اطلاعات کاربر';
$tmx['w_edit']='تغییر بده';
$tmx['w_email']='ایمیل';
$tmx['w_email_all_results']='ایمیل ها را ارسال کن';
$tmx['w_email_result']='ایمیل را ارسال کن';
$tmx['w_group']='گروه';
$tmx['w_groups']='گروه ها';
$tmx['w_group_select']='لیست گروه ها';
$tmx['w_single_answer']='تک پاسخی';
$tmx['w_multiple_answers']='چند پاسخی';
$tmx['w_free_answer']='پاسخ تشریحی';
$tmx['w_enabled']='فعال';
$tmx['w_end']='پایان';
$tmx['w_execute']='اجرا';
$tmx['w_filter']='قیلتر';
$tmx['w_firstname']='نام';
$tmx['w_fiscal_code']='کد ملی';
$tmx['w_generate']='تولید';
$tmx['w_global_score']='نمره کلی';
$tmx['w_guide']='راهنما';
$tmx['w_height']='ارتفاع';
$tmx['w_help']='راهنما';
$tmx['w_image']='تصویر';
$tmx['w_index']='ایندکس';
$tmx['w_import']='ایمپورت';
$tmx['w_info']='اطلاعات';
$tmx['w_ip']='آی پی';
$tmx['w_ip_range']='آی پی های مجاز';
$tmx['w_jump_menu']='برو به منوی گشت و گذار';
$tmx['w_jump_timer']='برو به ساعت / زمان سنج';
$tmx['w_jump_questions']='برو به لیست سؤالات';
$tmx['w_lastname']='نام خانوادگی';
$tmx['w_level']='سطح دسترسی';
$tmx['w_levels']='سطوح دسترسی';
$tmx['w_license']='مجوز';
$tmx['w_list']='لیست';
$tmx['w_login']='ورود';
$tmx['w_logout']='خروج';
$tmx['w_main']='اصلی';
$tmx['w_max_score']='نمره بیشینه';
$tmx['w_minutes']='حداقل';
$tmx['w_modify']='تغییر بده';
$tmx['w_name']='نام';
$tmx['w_name_first']='نام';
$tmx['w_name_last']='نام خانوادگی';
$tmx['w_next']='بعدی';
$tmx['w_notes']='یادداشت ها';
$tmx['w_num_answers']='تعداد پاسخ ها';
$tmx['w_num_questions']='تعداد سؤالات';
$tmx['w_num_tquestions']='تعداد سؤالات تشریحی';
$tmx['w_number_of_records']='تعداد رکوردها';
$tmx['w_object']='شیئ';
$tmx['w_online']='آن لاین';
$tmx['w_page']='صفحه';
$tmx['w_password']='گذرواژه';
$tmx['w_pdf']='پی دی اف';
$tmx['w_pdf_all']='آزمون ها را پی دی اف کن';
$tmx['w_pdf_offline_test']='آزمون آف لاین را پی دی اف کن';
$tmx['w_place']='مکان';
$tmx['w_postal_code']='zip';
$tmx['w_preview']='پیش نمایش';
$tmx['w_previous']='قبلی';
$tmx['w_print']='چاپ';
$tmx['w_province']='ایالت/استان';
$tmx['w_question']='سؤال';
$tmx['w_question_difficulty']='دشواری';
$tmx['w_questions']='سؤالات';
$tmx['w_questions_available']='سؤالات موجود';
$tmx['w_questions_unanswered']='پاسخ داده نشده';
$tmx['w_questions_unanswered_th']='بی پاسخ.';
$tmx['w_questions_undisplayed']='نمایش داده نشده';
$tmx['w_questions_undisplayed_th']='بی نمایش.';
$tmx['w_questions_unrated']='نمره داده نشده';
$tmx['w_questions_unrated_th']='بدون نمره';
$tmx['w_quote']='نقل قول';
$tmx['w_random_answers']='پاسخ های تصادفی';
$tmx['w_random_questions']='سؤالات تصادفی';
$tmx['w_rating']='ارزیابی';
$tmx['w_record_status']='وضعیت رکورد';
$tmx['w_recurrence']='recurrence';
$tmx['w_regcode']='شماره ثبت نام';
$tmx['w_regdate']='تاریخ ثبت نام';
$tmx['w_reload']='بارگذاری مجدد';
$tmx['w_result']='نتیجه';
$tmx['w_results']='نتایج';
$tmx['w_results_to_users']='نتایج برای کاربران';
$tmx['w_right']='صحیح';
$tmx['w_skip_navigation']='چشم پوشی از منوی گشت و گذار';
$tmx['w_score']='نمرات';
$tmx['w_score_average']='میانگین';
$tmx['w_score_right']='نمرات پایه';
$tmx['w_score_unanswered']='نمرات گزینه بی پاسخ';
$tmx['w_score_wrong']='نمرات پاسخ خطا';
$tmx['w_search']='جستجو';
$tmx['w_select']='انتخاب';
$tmx['w_selection']='انتخاب';
$tmx['w_show']='تعداد نمایش';
$tmx['w_start']='شروع';
$tmx['w_stats']='آماره ها';
$tmx['w_street']='آدرس';
$tmx['w_subject']='موضوع';
$tmx['w_subjects']='موضوعات';
$tmx['w_submit']='ارسال';
$tmx['w_teacher']='استاد';
$tmx['w_test']='آزمون';
$tmx['w_test_time']='زمان آزمون';
$tmx['w_tests']='آزمون ها';
$tmx['w_tests_available']='آزمون های موجود';
$tmx['w_text']='متن';
$tmx['w_time']='زمان';
$tmx['w_time_begin']='زمان شروع';
$tmx['w_time_end']='زمان خاتمه';
$tmx['w_time_hhmmss']='hh:mm:ss';
$tmx['w_time_mmss']='mm:ss';
$tmx['w_timestamp']='timestamp';
$tmx['w_type']='نوع';
$tmx['w_update']='بروزرسانی';
$tmx['w_updated_at']='بروزرسانی شد به';
$tmx['w_upload']='ارسال';
$tmx['w_upload_file']='بارگذاری فایل';
$tmx['w_user']='کاربر';
$tmx['w_username']='نام کاربری';
$tmx['w_users']='کاربران';
$tmx['w_weight']='ضریب';
$tmx['w_width']='پهنا';
$tmx['w_no']='خیر';
$tmx['w_xml']='XML';
$tmx['w_yes']='بلی';
$tmx['w_undo']='واگرد';
$tmx['w_redo']='ازنو';
$tmx['h_undo']='واگرد آخرین اقدام';
$tmx['h_redo']='آخرین اقدام ازنو';
$tmx['h_submit_file']='ارسال فایل';
$tmx['w_questions_for']='سؤالات برای';
$tmx['m_unavailable_questions']='سؤالات انتخاب شده در بانک داده نیستند';
$tmx['w_status']='وضعیت';
$tmx['w_lock']='قفل';
$tmx['w_unlock']='بازکن';
$tmx['w_locked']='قفل';
$tmx['w_unlocked']='باز';
$tmx['h_add_five_minutes']='پنج بار اضافه کن';
$tmx['w_terminate']='خاتمه';
$tmx['w_terminate_exam']='اتمام آزمون';
$tmx['m_confirm_test_termination']='تایید اتمام آزمون';
$tmx['w_comment']='یادداشت';
$tmx['h_testcomment']='یادداشت آزمون ';
$tmx['t_translations']='ترجمه ها';
$tmx['w_position']='موقعیت';
$tmx['w_ordering_answer']='پاسخ های ترتیبی';
$tmx['h_enable_ordering_answer']='در صورت انتخاب, حالت پاسخ های ترتیبی فعال میشود';
$tmx['t_user_registration']='ثبت نام کاربر جدید';
$tmx['hp_user_registration']='در این فرم میتوانید حساب کاربری جدید ایجاد کنید.';
$tmx['w_user_registration_link']='آیا نام کاربری و گذرواژه ندارید؟ یک حساب کاربری ایجاد کنید.';
$tmx['m_user_verification_sent']='ایمیل تاييد به این آدرس ارسال شد';
$tmx['m_user_registration_ok']='ثبت نام کاربر با موفقیت انجام گردید';
$tmx['w_i_agree']='کلیه شرایط و ضوابط را میپذیرم';
$tmx['w_registration_verification']='تایید ثبت نام';
$tmx['m_email_registration']='<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl"><body><p>این یک پیام خودکار برای تایید درخواست ثبت نام کاربر جدید جهت <a href="#TCEXAMURL#">TCExam</a>.<br />تایید درخواست برای ایمیل #EMAIL# ارسال شده توسط آی پی #USERIP#.<br />اگر اشتباها برای شما ارسال شده است آن را نادیده بگیرید.<br /><br /><b>برای تایید ثبت نام از لینک زیر استفاده کنید:<br /><a href="#SUBSCRIBEURL#">#SUBSCRIBEURL#</a></b></p></body></html>';
$tmx['w_timer']='زمان سنج [sec]';
$tmx['h_question_timer']='بیشینه زمان نمایش سؤال برحسب ثانیه (صفر = بدون زمان سنج)';
$tmx['w_fullscreen']='تمام صفحه';
$tmx['h_question_fullscreen']='فعال / غیرفعال کردن حالت تمام صفحه برای این سؤال';
$tmx['h_position']='ترتیب صحیح نمایش';
$tmx['w_order']='ترتیب';
$tmx['w_test_score_threshold']='نمره قبولی آزمون';
$tmx['h_test_score_threshold']='حداقل نمره لازم برای قبولی در آزمون';
$tmx['w_mcma_radio']='دکمه های رادیوئی برای چندگزینه ای چندپاسخی';
$tmx['h_mcma_radio']='درصورت انتخاب, برای سؤالات چندگزینه ای چندپاسخی از دکمه های رادیوئی بجای جعبه چک استفاده میشود';
$tmx['w_enable_noanswer']='گزینه های \'بی پاسخ\'';
$tmx['h_enable_noanswer']='در صورت انتخاب، گزینه های \'بی پاسخ\' نیز به پاسخ ها اضافه میشود';
$tmx['w_enable_menu']='منوی سؤالات';
$tmx['h_enable_menu']='در صورت انتخاب، منوی سؤالات فعال میشود';
$tmx['w_enable_comment']='یادداشت آزمون';
$tmx['h_enable_comment']='در صورت انتخاب، فیلد متنی برای وارد کردن یادداشت عمومی در مورد آزمون ایجاد میشود';
$tmx['w_report_to_users']='گزارش به کاربران';
$tmx['h_report_to_users']='در صورت انتخاب، کاربران میتوانند گزارش مفصل آزمون را مشاهده کنند';
$tmx['w_passed']='پاس شده';
$tmx['w_not_passed']='پاس نشده';
$tmx['w_inline_answers']='سؤالات داخل سطر';
$tmx['h_question_inline_answers']='در صورت انتخاب، پاسخ ها یکی بعد از دیگری نمایش می یابد';
$tmx['w_auto_next']='بطور خودکار بعدی';
$tmx['h_question_auto_next']='در صورت انتخاب، پس از انتخاب پاسخ سؤال چندگزینه ای تک پاسخی، سؤال بعدی نمایش می یابد.';
$tmx['w_keyboard_key']='کلید انتخاب';
$tmx['h_answer_keyboard_key']='کلید اختیاری صفحه کلید برای انتخاب این پاسخ';
$tmx['w_reaction']='واکنش';
$tmx['w_true']='صحیح';
$tmx['w_false']='غلط';
$tmx['w_true_acronym']='ص';
$tmx['w_false_acronym']='غ';
$tmx['w_unanswered_acronym']='ب';
$tmx['w_required']='لازم';
$tmx['w_not_required']='غیر لازم';
$tmx['w_details']='جزئیات';
$tmx['w_hide_answers']='پاسخ ها را مخفی کن';
$tmx['w_enable']='فعال کن';
$tmx['w_disable']='غیرفعال کن';
$tmx['w_copy']='کپی';
$tmx['w_move']='انتقال بده';
$tmx['w_from']='از';
$tmx['w_to']='به';
$tmx['w_check_all']='انتخاب همه';
$tmx['w_uncheck_all']='انتخاب هیچ';
$tmx['m_with_selected']='با انتخاب شده:';
$tmx['w_module']='ماژول';
$tmx['w_modules']='ماژول ها';
$tmx['t_modules_editor']='اداره ماژول';
$tmx['hp_edit_module']='با این فرم میتوانید ماژول های مختلف را مدیریت کنید. موضوعات سیستم را میتوانید بر حسب این ماژول ها کاتالوگ نمائید. در هر آزمون چندین ماژول ممکن است وجود داشته باشد. ماژول مربوط به آزمون برگزار شده را نمیتوان حذف کرد یا تغییر داد. اما میتوانید با کلیک بر روی دکمه [حذف] آنرا غیرفعال کنید. نشانه ها: [+] فعال; [-] غیر فعال;';
$tmx['w_all']='همه';
$tmx['w_number']='تعداد';
$tmx['w_minimum']='کمترین';
$tmx['w_maximum']='بیشینه';
$tmx['w_sum']='مجموع';
$tmx['w_sumsq']='مجموع مربع ها';
$tmx['w_mean']='میانگین';
$tmx['w_median']='مدیان';
$tmx['w_mode']='مد';
$tmx['w_range']='دامنه';
$tmx['w_variance']='واریانش';
$tmx['w_standard_deviation']='انحراف از معیار';
$tmx['w_statistics']='آماره ها';
$tmx['w_skewness']='چولگی';
$tmx['w_kurtosi']='برجستگی';
$tmx['t_all_results_user']='نتایج کاربر';
$tmx['hp_allresults_user']='این فرم نتایج مربوط به کاربر انتخاب شده را خلاصه بندی میکند.';
$tmx['hp_result_alluser']='این فرم نتایج تمام کاربران برای آزمون انتخاب شده را خلاصه بندی میکند.';
$tmx['h_module_name']='نام ماژول';
$tmx['w_explanation']='توضیح';
$tmx['h_explanation']='توضیح برای نمایش با نتایج';
$tmx['w_repeatable']='قابل تکرار';
$tmx['h_repeatable_test']='کاربران میتوانند این آزمون را چندین بار تکرار کنند';
$tmx['w_repeat']='تکرار';
$tmx['h_repeat_test']='تکرار این آزمون (نتایج فعلی حذف میشود)';
$tmx['w_calendar']='تقویم';
$tmx['m_score_higher_than_max']='نمره انتخاب شده از حداکثر مجاز بیشتر است';
$tmx['w_mcma_partial_score']='نمره ناقص چندگزینه ای چند پاسخی';
$tmx['h_mcma_partial_score']='در صورت انتخاب، نمره ناقص برای سؤالات چندگزینه ای چند پاسخی بکار میرود';
$tmx['h_logout_on_timeout']='در صورت انتخاب، پس از اتمام زمان آزمون کاربر بطور خودکار از سیستم اخراج میشود';
$tmx['w_logout_on_timeout']='خروج با انقضای زمان';
$tmx['t_backup_editor']='پشتیبانی و بازگردانی بانک داده';
$tmx['w_backup']='پشتیبانی';
$tmx['w_restore']='بازگردانی';
$tmx['w_backup_file']='فایل پشتیبان';
$tmx['h_backup']='ایجاد پشتیبان جدید';
$tmx['h_restore']='بازگرداندن پشتیبان انتخاب شده';
$tmx['m_backup_completed']='پشتیبان به سلامتی ایجاد شد';
$tmx['m_restore_completed']='بازگردانی به سلامتی انجام شد';
$tmx['m_restore_confirm']='تایید بازگردانی';
$tmx['hp_edit_backups']='در این صفحه میتوانید پشتیبان از بانک داده بگیرید و یا بانک داده را بازگردانی کنید (فقط در سیستم های POSIX دارای MySQL یا PostgreSQL).
دکمه [پشتیبان] را بزنید تا محتوای بانک داده بصورت فایل فشرده SQL حاوی ساختار و داده ها ایجاد گردد.
برای بازگرداندن یک پشتیبان، آنرا انتخاب و دکمه [بازگردانی] را بزنید
قبل از بازگردانی سیستم بطور خودکار یک پشتیبان تهیه میکند، تا در صورت بروز مشکل بتوانید عملیات را خنثی کنید.
فایل های پشتیبان در پوشه "cache/backup" ذخیره میشوند و نام آنها بصورت زیر میباشد:
YYYYMMDDhhmmss_tcexam_backup.sql.gz
توضیح YYYYMMDDhhmmss: ارقام سال (Y)، ماه (M)، روز (D)، ساعت (h)، دقیقه (m)، ثانیه (s)';
$tmx['w_download']='دانلود';
$tmx['h_download']='دانلود فایل پشتیبان انتخاب شده';
$tmx['t_user_change_password']='تغییر گذرواژه';
$tmx['t_user_change_email']='تغییر ایمیل';
$tmx['hp_user_change_password']='با این فرم میتوانید گذرواژه خود را تغییر دهید';
$tmx['hp_user_change_email']='با این فرم میتوانید ایمیل خود را تغییر دهید. یک پیام برای تایید به ایمیل جدید شما ارسال میشود. تا زمانیکه ایمیل جدید را تایید نکنید حساب کاربری شما غیر فعال خواهد بود.';
$tmx['m_password_updated']='گذرواژه بروزرسانی شد';
$tmx['m_email_updated']='ایمیل بروزرسانی شد';
$tmx['m_different_emails']='ایمیل ها با هم تفاوت دارند';
$tmx['w_current_password']='گذرواژه جاری';
$tmx['w_new_password']='گذرواژه جدید';
$tmx['d_password_lenght']='حداقل ۸ حرف و عدد';
$tmx['w_new_email']='ایمیل جدید';
$tmx['h_email']='آدرس ایمیل';
$tmx['h_login_link']='برای دسترسی به این سیستم بر روی این لینک کلیک کنید';
$tmx['w_change_email']='تغییر ایمیل';
$tmx['w_change_password']='تغییر گذرواژه';
$tmx['w_admin']='ادمین';
$tmx['h_admin_link']='قسمتهای مربوط به ادمین';
$tmx['h_public_link']='نواحی عمومی';
$tmx['w_public']='عمومی';
$tmx['t_test_list']='لیست آزمون ها';
$tmx['w_action']='اقدام';
$tmx['w_show']='نمایش';
$tmx['w_hide']='پنهان کن';
$tmx['w_change_dir']='تغییر پوشه';
$tmx['w_size']='اندازه';
$tmx['w_date']='تاریخ';
$tmx['w_permissions']='مجوزها';
$tmx['t_filemanager']='مدیر فایل مدیا';
$tmx['hp_filemanager']='با این فرم شما میتوانید فایل های مدیا را مدیریت کنید';
$tmx['m_used_file']='این فایل برای توضیح سؤال یا پاسخ بکار میرود';
$tmx['m_delete_file_error']='فایل یا پوشه انتخاب شده قابل حذف نیست';
$tmx['w_rename']='تغییر نام';
$tmx['m_file_renamed']='فایل تغییر نام یافت';
$tmx['m_file_rename_error']='فایل انتخاب شده قابل تغییر نام نیست';
$tmx['m_file_already_exist']='نام وارد شده برای فایل یا پوشه در حال استفاده است';
$tmx['w_file_manager']='مدیر فایل';
$tmx['w_new_directory']='پوشه جدید';
$tmx['w_create_directory']='ایجاد';
$tmx['m_directory_created']='پوشه ایجاد شد';
$tmx['m_directory_create_error']='پوشه مورد نظر را نمیتوان ایجاد کرد';
$tmx['w_directory']='پوشه';
$tmx['w_table']='جدول';
$tmx['w_visual']='بصری';
$tmx['t_select_media_file']='انتخاب شیئ';
$tmx['hp_select_media_file']='در این صفحه میتوانید یک فایل مولتی مدیا را در توضیح بگنجانید.شیئ مورد نظر را انتخاب و فیلد توضیح را کامل کنید، آنکاه برروی دکمه [اضافه کن] کلیک کنید.';
$tmx['w_owner']='مالک';
$tmx['h_module_owner']='مالک این ماژول';
$tmx['h_topic_owner']='مالک این موضوع';
$tmx['t_omr_answers_importer']='وارد کردن پاسخ نامه ها (OMR)';
$tmx['hp_omr_answers_importer']='با این فرم میتوان تصویر پاسخ نامه اسکن شده کاربر را وارد کرد.سپس تصویر با سیستم تشخیص مارک بصری (OMR)، پاسخ های کاربر را استخراج میکند. برگه OMR را باید بطور کامل و تمام رنگی با رزولوشن ۲۰۰ DPI یا بیشتر اسکن کرد.';
$tmx['w_import_omr_answers']='وارد کردن پاسخ ها';
$tmx['w_omr_data_page']='داده های OMR';
$tmx['w_omr_answer_sheet']='برگه پاسخ نامه OMR';
$tmx['h_omr_data_page']='تصویر اسکن شده پاسخ نامه با برچسب داده های OMR';
$tmx['m_omr_wrong_test_data']='تصویر داده های OMR وجود ندارد و یا قابل خواندن نیست';
$tmx['m_omr_wrong_answer_sheet']='تصویر پاسخ نامه OMR وجود ندارد و یا قابل خواندن نیست';
$tmx['m_import_ok']='روند ایمپورت به سلامتی پایان یافت';
$tmx['m_import_error']='روند ایمپورت با شکست مواجه شد';
$tmx['w_forgot_password']='گذرواژه ام را فراموش کرده ام';
$tmx['h_reset_password']='بازنشانی گذرواژه';
$tmx['d_reset_password']='لطفا آدرس ایمیلی که با آن ثبت نام کرده اید را وارد کنید, تا برایتان لینکی جهت بازنشانی گذرواژه ارسال کنیم .';
$tmx['t_password_assistance']='مددیار گذرواژه';
$tmx['w_unknown_email']='ایمیل ناشناس';
$tmx['w_result_graph']='نمودار نمرات و درصد پاسخ های صحیح برای هر آزمون لیست شده';
$tmx['h_omr_dir']='پوشه ایمپورت OMR';
$tmx['w_omr_dir']='پوشه OMR';
$tmx['t_omr_bulk_importer']='ایمپورتر حجیم OMR';
$tmx['hp_omr_bulk_importer']='با این فرم میتوانید پاسخنامه های اسکن شده آزمون را بصورت گسترده ای وارد کنید. فایل تصویر در زیر پوشه ای واقع در cache/OMR ذخیره میشود.تصاویر حاوی کد QR را باید با این ساختار نام گذاری کرد:"OMR_[USRREG]_QR.png"، که در آن [USRREG] کد ثبت نام کاربر میباشد. تصاویر حاوی پاسخها باید بصورت "OMR_[USRREG]_A[X].png" نام گذاری شوند که در آن [ٓX] تعداد برگه ها میباشد. تصاویر توسط سیستم تشخیص مارک بصری (OMR) پردازش شده و اطلاعات آزمون و کاربر استخراج میشوند. پاسخنامه OMR باید بطور کامل و رنگ کامل و با رزولوشن ۲۰۰ DPI یا بیشتر اسکن شود.';
$tmx['w_alphabetic']='برحسب الفبا';
$tmx['w_id']='id';
$tmx['w_database_id']='ID بانک داده';
$tmx['w_order_by']='ترتیب بر اساس';
$tmx['w_questions_order_mode']='ترتیب سؤالات';
$tmx['h_questions_order_mode']='مد ترتیبی برای سؤالات';
$tmx['w_answers_order_mode']='ترتیب پاسخ ها';
$tmx['h_answers_order_mode']='مد ترتیبی برای پاسخ ها';
$tmx['w_otpkey']='کلید OTP';
$tmx['h_otpkey']='کلید یکبار مصرف رمز گذرواژه';
$tmx['w_otp_qrcode']='کد QR OTP';
$tmx['m_otp_qrcode']='TCExam از یک پورسه تایید هویت دومرحله ای استفاده میکند. برای دسترسی به سیستم شما باید دو چیز را وارد کنید.یکی گذرواژه استاندارد آزمون است و دیگری کد تایید  
هویتی تولید شده توسط برنامه موبایل شما است. با این روش هکرها در صورتی که فقط گذرواژه شما را داشته باشند نمیتوانند به حساب کاربری شما دستیابی داشته باشند. البته با این روش شما نیز هرگاه بخواهید وارد سیستم شوید باید موبایل تان در دسترستان باشد.<br /><br />شما باید برنامه <a href="https://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=1037451">Google Authenticator</a> دانلود و بر روی موبایل خود نصب کنید. پس از دانلود و نصب برنامه میتوانید کد زیر را وارد برنامه کنید و یا کد QR زیر را به داخل موبایلتان اسکن کنید:';
$tmx['w_otpcode']='کد OTP';
$tmx['h_otpcode']='کد یکبار مصرف تولید شده بوسیله برنامه گوشی شما';
$tmx['m_login_brute_force']='تعداد موارد تلاش جهت ورود به سیستم شما زیاد بوده است و فاصله بین آنها بسیار کم بوده است، لطفا به اندازه ثانیه های زیر صبر کنید و سپس دورباره تلاش کنید:';
$tmx['w_test_password']='گذرواژه آزمون';
$tmx['h_test_password']='گذرواژه، کد حروفی عددی لازم برای اجرای این آزمون';
$tmx['hp_test_password']='برای اجرای این آزمون باید گذرواژه آزمون را وارد کنید';
$tmx['m_wrong_test_password']='گذرواژه آزمون اشتباه';
$tmx['t_test_select']='انتخاب آزمون';
$tmx['h_select_test']='یک صفحه انتخاب آزمون را باز کنید';
$tmx['hp_select_tests']='در این فرم میتوانید آزمون ها را مشاهده و انتخاب کنید. ترتیب نمایش داده شده را میتوانید با کلیک برروی نام ستونها تغییر دهید.';
$tmx['w_limit']='محدوده';
$tmx['w_total']='کل';
$tmx['w_day']='روز';
$tmx['w_month']='ماه';
$tmx['w_year']='سال';
$tmx['w_remaining_tests']='آزمون های باقی مانده';
$tmx['h_remaining_tests']='تعداد آزمونهای باقیمانده قابل اجرا';
$tmx['m_reached_test_limit']='به محدوده حداکثر آزمونها رسیده اید';
$tmx['w_under_limit']='کمتر از محدوده';
$tmx['w_over_limit']='بیشتر از محدوده';
$tmx['w_font']='قلم';
$tmx['w_font_size']='اندازه قلم';
$tmx['w_keyboard']='صفحه کلید';
$tmx['w_layout']='جانمائی';
$tmx['w_language']='زبان';
$tmx['w_max']='بیشینه';
$tmx['w_remaining']='باقیمانده';
$tmx['w_executed']='انجام شده';
$tmx['w_overwrite']='روی نویسی';
$tmx['h_omr_overwrite']='این گزینه را انتخاب کنید تا نتایج آزمونهای غیرقابل تکرار را روی نویسی کنید';
$tmx['w_sslcerts']='گواهی های SSL';
$tmx['t_sslcerts']='گواهی های SSL';
$tmx['w_sslcert']='SSL گواهی';
$tmx['hp_import_ssl_certificates']='با این فرم میتوان گواهی SSL خواهان (pfx, pem, crt) را ایمپورت کرد.
این گواهیها را میتوان برای محدود کردن دسترسی به آزمون های خاص یا قسمتهای خاص سیستم بکاربرد.';
$tmx['m_ssl_certificate_required']='برای دستیابی به این صفحه شما نیاز به یک گواهی SSL خواهان دارید.';
$tmx['w_graph']='نمودار';

// --- EOF ---