language_tmx_bg.php 58.8 KB
Newer Older
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
1
2
<?php
// CACHE FILE FOR LANGUAGE: bg
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
3
// DATE: 2014-05-14 20:19:58
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
4
5
6
7
8
// *** DELETE THIS FILE TO RELOAD DATA FROM TMX FILE ***

$tmx['a_meta_charset']='UTF-8';
$tmx['a_meta_dir']='ltr';
$tmx['a_meta_language']='bg';
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
9
$tmx['d_admin_index']='Това е административната част на <a href="tce_page_info.php" title="относно TCExam">TCExam</a>, е платформа и същевременно интуитивен софтуер за създаване, управление и провеждане на он-лайн тестове.<br /><br /> От менюто вляво можете да достъпите различните секции на системата:<ul><li><strong>потребители</strong><br />Тази секция съдържа формите за <a href="tce_edit_user.php" title="Управление на потребители">въвеждане и управление</a> на потребители, <a href="tce_select_users.php" title="Избор на потребители"> за да ги избереш</a> и покажеш списък на текущите <a href="tce_show_online_users.php" title="Онлайн потребители">он-лайн потребители</a>.<br />Само регистрираните потребители имат потребителско име и парола, които им осигуряват достъп до публичните зони на системата и правото за провеждане на тестове.<br />Възможно е да се дефинират различни нива на достъп, както за потребителите, така и за различните компоненти и части на системата (страници, форми, секции).<br />TCExam използва още една допълнителна система за сигурност за защита от неоторизиран достъп - основана на проверката на IP адреси.</li><li><strong>теми</strong><br />Тази секция съдържа формите за въвеждане и промяна на <a href="tce_edit_subject.php" title="Управление на теми">темите на теста</a>, свързаните с него <a href="tce_edit_question.php" title="Управление на въпроси">въпроси</a> и <a href="tce_edit_answer.php" title="Управление на отговори">отговори</a>.<br />Можете да изберете неограничен брой теми, които да се използват за даден тест, а също така можете за всяка тема да дефинирате неограничен брой въпроси и възможни отговори. Системата автоматично, на произволен принцип, ще избере въпросите, които са налични в момента.<br />TCExam поддържа два вида тестове - тези със свободен отговор и тези от тип А Б В.  Последните се оценяват чрез специфична форма <a href="tce_edit_rating.php" title="Оценяване на отговори"></a>,докато тестовете с отворен отговор ще бъдат автоматично оценявани.<br />Всички видове тестове, теми, въпроси и отговори притежават собсвтен код (tcecode), който чрез използването на специфична форма, позволява използването на снимки, графики и текстообработка.</li><li><strong>тест</strong><br />Тази секция включва начин на въвеждане, генериране и промяна на различните <a href="tce_edit_test.php" title="Управление на тестове">тестове</a>, начин за <a href="tce_edit_rating.php" title="Оценяване на отговори">оценяване</a> на свободните отговори и начините за представяне или генериране на PDF версии на <a href="tce_show_result_allusers.php" title="Обобщение на резултатите от тестовете">резултатите</a>, подробности за <a href="tce_show_result_user.php" title="Резултати на тестове направени от потребителите">тестовете направени от потребителите</a>, както и <a href="tce_show_result_allusers.php" title="Статистики на въпросите">статистики</a> на използваните въпроси и отговори.<br />TCExam произволно избира изходна база от разнообразни въпроси, така че всички тестове за различните потребители  да се различават един от друг.<br />Освен това е възможно да се генерират произволен брой тестове в PDF формат, така че да могат да бъдат принтирани и използвани като за стандартен изпит.</li></ul>';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
$tmx['d_logout_desc']='Кликни върху бутона, за да излезнеш от системата';
$tmx['d_tcexam_desc']='TCExam е софтуер за управление и провеждане на он-лайн тестове.';
$tmx['h_add']='добавя текущия запис към базата данни';
$tmx['h_add_image']='въвежда избраната снимка в текста';
$tmx['h_add_object']='въвежда избрания обект в текста';
$tmx['h_add_questions']='въвежда избрания тип на въпросите';
$tmx['h_add_subject']='въвежда избраната тема за този тест';
$tmx['h_add_tag']='въвежда избрания елемент';
$tmx['h_allow_no_answer']='ако е избрано, допълнителен избор -без отговор- ще се добави към всеки въпрос';
$tmx['h_answer']='възможен отговор за избрания въпрос';
$tmx['h_answer_isright']='избери тази опция, ако отговора е верен';
$tmx['h_answer_right']='верен отговор';
$tmx['h_answer_score']='точки за този въпрос (например: 0.5, -0.1, ...)';
$tmx['h_answer_selected']='избрания отговор';
$tmx['h_answer_time']='средно време за отговор в мин:сек';
$tmx['h_answer_wrong']='грешен отговор';
$tmx['h_answers_right']='верни отговори';
$tmx['h_answers_wrong']='грешни отговори';
$tmx['h_birth_date']='дата на раждане на потребителя';
$tmx['h_birth_place']='родно място на потребителя (град, област, страна)';
$tmx['h_cancel']='отмени промени или текущата операция';
$tmx['h_cancel_window']='затвори форма и отмени промени';
$tmx['h_clear']='настройва полетата на формата да бъдат празни';
$tmx['h_close_window']='затваря прозореца';
$tmx['h_continue']='продължи теста';
$tmx['h_database']='променя базата данни';
$tmx['h_delete']='изтрива текущия запис от базата данни';
$tmx['h_display_all']='показва всички отговори включително тези, които са вече оценени';
$tmx['h_display_user_info']='показва данните на потребителя, който е написал този отговор';
$tmx['h_email_all_results']='изпраща е-майл с репорти от теста до всички потребители';
$tmx['h_email_result']='изпраща е-майл с репорт от теста до потребителите';
$tmx['h_enable_single_answer']='ако е избрано, позволява само единичен отговор';
$tmx['h_enable_multiple_answers']='ако е избрано, позволява избор на няколко отговора';
$tmx['h_enable_free_answer']='ако е избрано, позволява даването на свободен отговор';
$tmx['h_enabled']='разреши/забрани текущия запис';
nick's avatar
nick committed
45
$tmx['h_execute']='Започни теста';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
46
47
$tmx['h_file_type']='тип на файла';
$tmx['h_file_type_xml']='разширяем маркиращ език (XML)';
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
48
$tmx['h_file_type_tsv']='Текстов файл разделен с табове';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
$tmx['h_firstname']='име на потребителя (например: Михаил, Иван, ...)';
$tmx['h_fiscal_code']='номер на лична карта на потребителя';
$tmx['h_global_score']='ако е избрано, презаписва точките на отговора с точките по-долу';
$tmx['h_group_name']='име на групата на потребителя';
$tmx['h_guide']='помощ';
$tmx['h_index']='главна страница';
$tmx['h_info']='относно TCExam';
$tmx['h_ip']='IP адрес на компютъра, от който са били изпратени данните';
$tmx['h_ip_range']='списък на позволените IP адреси разделени чрез запетайки (например: 192.168.*.*,127.0.0.*,192.168.234.16-192.168.234.32,::ffff:c0a8:0110-::ffff:c0a8:0140)';
$tmx['h_lastname']='Фамилия на потребителя (например: Петров, Иванов, ...)';
$tmx['h_level']='Ниво на потребителя, ниво 0 означава анонимен потребител (нерегистриран), ниво 1 означава основен потребител, ниво 10 означава администратор с пълни права на достъп';
$tmx['h_login_button']='кликни тук за да се логнеш';
$tmx['h_login_name']='потребителско име, името което се използва за да се логнеш в системата';
$tmx['h_logout_link']='кликни на този линк, за да излезнеш от системата (край на сесията)';
$tmx['h_num_answers']='максимален брой на алтернативни отговори за всеки въпрос';
$tmx['h_num_questions']='максимален брой въпроси';
$tmx['h_num_tquestions']='максимален брой на отворените отговори';
$tmx['h_object_width']='ширина на обекта [пиксели]';
$tmx['h_object_height']='височина на обекта [пиксели]';
$tmx['h_password']='парола, буквено-цифрен код, който заедно с потребителското име дава достъп до тази система';
$tmx['h_password_repeat']='повтори паролата в това поле, за да се проверят възможни печатни грешки';
$tmx['h_pdf']='генерира PDF документ';
$tmx['h_pdf_all']='генерира подробен репорт за всеки потребител';
$tmx['h_pdf_offline_test']='генерира PDF документи за офф-лайн провеждане на тестове';
$tmx['h_preview']='показва предишно въведени кодове';
$tmx['h_question']='въпрос свързан с избраната тема';
$tmx['h_question_answered']='на този въпрос вече е било отговорено';
$tmx['h_question_not_answered']='на този въпрос не е било отговаряно';
$tmx['h_question_description']='тип на въпроса (например: истина, лъжа, ...)';
$tmx['h_question_difficulty']='ниво на трудност - коефициент за основни точки';
$tmx['h_question_displayed']='този въпрос е бил показан';
$tmx['h_question_not_displayed']='този въпрос не е бил показан';
$tmx['h_question_recurrence']='повторение на този въпрос в различните тестове';
$tmx['h_question_type']='тип на въпроса';
$tmx['h_questions_unanswered']='неотговорени въпроси';
$tmx['h_questions_undisplayed']='непоказани въпроси';
$tmx['h_questions_unrated']='въпроси, които не са причислени към дадена категория';
$tmx['h_random_answers']='ако е избрано, произволно извлича разнообразни отговори свързани с всеки въпрос';
$tmx['h_random_questions']='ако е избрано, произволно извлича отговорите свързани с всяка избрана тема';
$tmx['h_regcode']='регистрационен номер, регистрационен номер на потребителя';
$tmx['h_regdate']='дата на регистрация на потребителя';
$tmx['h_result']='показва резултатите от теста';
$tmx['h_results_to_users']='ако е избрано, позволява на потребителите да виждат резултатите';
$tmx['h_select_question']='избери този въпрос';
$tmx['h_score']='точки за този отговор';
$tmx['h_score_average']='среден резултат';
$tmx['h_score_right']='основни точки за всяко ниво на трудност на въпросите';
$tmx['h_score_total']='краен резултат';
$tmx['h_score_unanswered']='точки за неотговорени въпроси (например: 0, -0.5, ...)';
$tmx['h_score_wrong']='точки за грешни отговори (например: 0, -0.1, ...)';
$tmx['h_select_answer']='избери отговорите, които да бъдат оценени';
$tmx['h_select_user']='отваря избраната от потребителя страница';
$tmx['h_subject']='тема на теста';
$tmx['h_subject_description']='описание на темата на теста';
$tmx['h_subject_name']='име на темата на теста';
$tmx['h_subjects']='списък на темите за теста';
$tmx['h_submit']='изпраща данни на формата към извикващия процес';
$tmx['h_tcecode_editor']='редактор, който позволява текстообработка чрез използване на прост личен код';
$tmx['h_test']='тест, изпит';
$tmx['h_test_description']='описание на теста';
$tmx['h_test_name']='име на теста';
$tmx['h_test_time']='максимална продължителност на теста в минути';
$tmx['h_time_begin']='дата и час на започване на теста [гггг-мм-дд чч:мм:сс]';
$tmx['h_time_end']='дата и час на край на теста [гггг-мм-дд чч:мм:сс]';
$tmx['h_update']='обновява текущите данни';
$tmx['h_upload_image']='определя пътя на снимката, която ще бъде изпратена до сървъра';
$tmx['h_upload_file']='определя пътя на файла, който ще бъде изпратен до сървъра';
$tmx['h_user_info']='показва информация за свързания потребител';
nick's avatar
nick committed
117
$tmx['h_usered_email']='е-майл на потребителя (например: name@example.com)';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
118
$tmx['h_view_details']='показва детайли';
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
119
$tmx['h_tsv_export']='извлича данни до TSV (текстов файл разделен с табове)';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
120
121
122
123
124
125
126
$tmx['h_xml_export']='извлича данни до XML';
$tmx['hp_edit_answer']='С тази форма можете да управлявате всички възможни отговори свързани с избрания въпрос. Можете да добавите произволен брой правилни и грешни отговори. Не можете да променяте или изтривате отговор, който е част от тест, който вече е проведен, в този случай можете просто да го забраните чрез използване на бутона [изтрий]. Легенда: [+] Разрешен; [-] Забранен; [S] MCSA - въпрос с няколко отговора, но с единствен верен; [M] MCMA - въпрос с няколко верни отговора; [O] поставяне в последователен ред; [T] верен отговор; [F] грешен отговор.';
$tmx['hp_edit_group']='В тази форма можете да управлявате различните групи на потребителите.';
$tmx['hp_edit_question']='С тази форма можете да управлявате различните въпроси свързани с избраната тема. Тези въпроси ще бъдат с многовариантни отговори или с отворен отговор чрез използване на текстово поле. Не можете да променяте или изтривате въпрос, който е част от тест, който вече е проведен, в този случай можете просто да го забраните чрез бутона [изтрий]. Легенда: [+] Разрешен; [-] Забранен; [S] MCSA - въпрос с няколко отговора, но с единствен верен; [M] MCMA - въпрос с няколко верни отговора.';
$tmx['hp_edit_rating']='В този форма можете да определите точките за свободните отговори. Можете да видите данните на потребителя чрез избиране на полето \'данни на потребител\'. Също така полето \'покажи всички\' ти позволява да видиш и коригираш оценените вече отговори.';
$tmx['hp_edit_subject']='С тази форма можете да управлявате различните теми на теста. Въпросите в системата могат да бъдат разделени по тези теми. В даден тест може да има няколко теми. Не можете да променяте или изтривате тема, която е част от тест, който вече е проведен, в този случай можете просто да го забраните чрез бутона [изтрий]. Легенда: [+] Разреши; [-] Забрани;';
$tmx['hp_edit_tcecode']='С тази форма можете да добавяте снимки и да обработвате текст.';
nick's avatar
nick committed
127
$tmx['hp_edit_test']='В този форма можете да вмъквате, променяте или изтривате тестовете. За да вмъкнете тест трябва преди това да сте определили поне една тема съдържаща няколко въпроси и отговори. Само потребители с достатъчно права и валиден IP адрес могат да провеждат тестовете. Освен това, полето IP може да съдържа списък с валидни IP адреси разделени със запетаи. IP адреса може да съдържа и символа *, който е заместител за обхвата от 0 до 255. Теста ще бъде активен само за времето, което сме предвидили за него. Веднъж стартиран, теста ще трябва да бъде завършен преди да е свършило максимално определеното време. Тестовете могат да съдържат няколко теми с различен тип въпроси, които ще бъдат произволно извлечени. Също така можете да определите базисни точки. Точки са в зависимост от нивото на трудност на въпросите. Не можете да порменяте тест, който вече е бил проведен. Когато даден тест е изтрит, се записва като log (данни на теста). Бутона [генерирай] позволява да се генерират произволен брой, неповтарящи се тестове в PDF формат, така че да могат да бъдат изпринтирани и проведени без нуждата от компютър. The letters and numbers inside the squared parenthesis on topics are quick statistics for questions: [ (number of questions)(question type S,M,T,O)(difficulty):(min answers)-(max answers) ].';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
128
129
130
$tmx['hp_edit_user']='В тази форма можете да управлявате различните потребители, които имат право на достъп до системата. За всеки потребител можете да избирате име, парола и ниво на достъп. Ниво на достъп 0 означава анонимен потребител (нерегистриран), ниво на достъп 1 - основен потребител (например: студент), ниво на достъп 10 - администратор с права за пълен достъп.';
$tmx['hp_email_result']='Изпрати резултатите до потребителите чрез е-майл';
$tmx['hp_import_xml_questions']='С тази форма можете да импортирате въпроси към избраната тема от XML файл.';
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
131
$tmx['hp_import_xml_users']='С тази форма можете да импортирате потребители и групи от XML файл или TSV (текстов файл разделен с табове). Файловите формати са същите като тези получени при изнасянето на данни от Формата за избор на потребители';
Nick's avatar
Nick committed
132
$tmx['hp_login']='За да достъпите различните секции на TCExam първо трябва да се логнете с потребителското име и парола, които са ви дадени от системния администратор.';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
$tmx['hp_online_users']='Тази форма показва потребителите, които в момента са логнати в системата';
$tmx['hp_public_index']='Това е главната страница на TCExam. От тази страница можете да стартирате или продължите вашите тестове';
$tmx['hp_result_questions']='Тази страница показва статистически данни за избрания тест. Чрез кликване върху заглавието на колоните можете да променяте подредбата им в таблицата. Чрез кликване върху номера на реда можете да достъпите страницата за промени за избрания въпрос.';
$tmx['hp_result_user']='Тази страница показва подробностите за теста, който е избран за потребителя. Данните за всеки ред са: <br />   номер на въпроса. [резултат] (IP на потребителя | време показано в чч:мм:сс| време на последна промяна показано в чч:мм:сс| време за отговор показано в мм:сс ) <br />Символа ® означава правилно отговорен въпрос, докато отговорите избрани от потребителя се отбелязват с \'x\'. Бутона [PDF] показва резултатите в  PDF документ.';
$tmx['hp_select_all_questions']='В тази форма можете да видите и изберете всички въпроси и свързаните с тях отговори за дадена тема.';
$tmx['hp_select_users']='В тази форма можете разгледате и изберете регистрираните потребители. Можете да променяте подредбата им чрез кликване върху заглавието на колоните.';
$tmx['hp_sending_in_progress']='Е-майла се изпраща. Моля изчакайте, докато процеса завърши.';
$tmx['hp_test_execute']='Тази страница позволява да проведете избрания тест.';
$tmx['hp_test_info']='Показва информация за избрания тест.';
$tmx['hp_test_results']='Тази страница показва резултатите от избрания тест. Резултатите са само от въпросите от типа с няколко верни отговора.';
$tmx['m_authorization_denied']='УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО ОТКАЗАНО!';
$tmx['m_databasempty']='базата данни е празна!';
$tmx['m_delete_anonymous']='нерегистрирания потребител не може да бъде изтрит';
$tmx['m_delete_confirm']='потвърди изтриването';
$tmx['m_delete_confirm_test']='изтриването на този тест ще доведе до изтриване и на свързаните с него логове (резултати от тестове)';
$tmx['m_delete_prohibited']='този запис не може да бъде изтрит';
$tmx['m_deleted']='записът беше преместен от базата данни';
$tmx['m_different_passwords']='паролите са различни';
$tmx['m_empty_password']='полето за парола е празно';
$tmx['m_disabled_vs_deleted']='записа беше забранен, не може да бъде изтрит, защото се използва от други таблици. Ще можете да изтриете този запис само след изтриване на теста, в който е бил използван.';
$tmx['m_duplicate_answer']='този отговор е бил вече въведен';
$tmx['m_duplicate_name']='това име е вече заето, трябва да използвате друго';
$tmx['m_duplicate_regnumber']='този регистрационен номер вече е зает, трябва да използвате друг';
$tmx['m_duplicate_ssn']='този номер на лична карта е зает, трябва да използвате друг';
$tmx['m_duplicate_question']='този въпрос вече и бил въведен';
$tmx['m_exam_end_time']='Съжалявам, времето за попълване на теста изтече!';
$tmx['m_form_missing_fields']='някои от задължителните полета не е било попълнено';
$tmx['m_form_wrong_fields']='Използван е грешен формат при попълване на някои от полетата';
$tmx['m_group_deleted']='групата беше преместена от базата данни';
$tmx['m_group_updated']='данните на потребителя бяха обновени';
$tmx['m_importing_complete']='импортирането от XML завършено';
$tmx['m_login_wrong']='грешен потребител / парола';
$tmx['m_mailerror_authenticate']='[SMTP] Не може да удостовери.';
$tmx['m_mailerror_connect_host']='[SMTP] Не може да се свърже с SMTP хост.';
$tmx['m_mailerror_data_not_accepted']='[SMTP] Данните не са приети.';
$tmx['m_mailerror_encoding']='Непознат шифър:';
$tmx['m_mailerror_execute']='Не може да изпълни:';
$tmx['m_mailerror_file_access']='Не може да достъпи файла:';
$tmx['m_mailerror_file_open']='Не може да отвори файла:';
$tmx['m_mailerror_from_failed']='Следния от адресите не успя:';
$tmx['m_mailerror_instantiate']='Не може да инициализира майл функция.';
$tmx['m_mailerror_mailer_not_supported']='Програма за адресиране на писма не се поддържа.';
$tmx['m_mailerror_provide_address']='Трябва да запишите адреса на поне един е-майл получател.';
$tmx['m_mailerror_recipients_failed']='[SMTP] Не достигна до следните получатели:';
Nick's avatar
Nick committed
177
178
179
180
181
$tmx['m_mailerror_signing']='Грешка при вписване: ';
$tmx['m_mailerror_smtp_error']='SMTP сървърна грешка: ';
$tmx['m_mailerror_empty_message']='Тялото на съобщението е празно';
$tmx['m_mailerror_invalid_address']='Невалиден адрес';
$tmx['m_mailerror_variable_set']='Не мога да задам или променя променлива: ';
nick's avatar
nick committed
182
$tmx['m_new_window_link']='Скала и критерии за оценяване';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
$tmx['m_no_test_available']='няма налични тестове!';
$tmx['m_process_completed']='процеса е завършен';
$tmx['m_search_void']='нищо намерено';
$tmx['m_unanswered']='без отговор';
$tmx['m_unknown_email']='непознат е-майл';
$tmx['m_update_restrict']='записът не може да бъде обновен, защото се използва от други таблици.';
$tmx['m_updated']='записът беше обновен';
$tmx['m_upload_not']='не може да изпрати файла';
$tmx['m_upload_yes']='файла е коректно изпратен';
$tmx['m_used_not_update']='записа не може да бъде обновен, защото се използва в таблица на резултатите на теста. Ще можете да променяте този запис само след като изтриете теста, който го използва. Можете да го забраните чрез бутона [изтрий].';
$tmx['m_used_not_update_test']='записа не може да бъде обновен, защото се използва в таблица на резултатите на теста.';
$tmx['m_user_deleted']='потребителя беше преместен от базата данни';
$tmx['m_user_updated']='данните на потребителя бяха обновени';
$tmx['t_answers_editor']='Управление на многовариантните отговори';
$tmx['t_email_result']='изпрати резултати';
$tmx['t_error']='ГРЕШКА';
$tmx['t_group_editor']='Управление на групите';
$tmx['t_group_select']='Списък на група';
$tmx['t_help']='Помощ';
$tmx['t_image_upload']='Добави снимка';
$tmx['t_login_form']='Вход';
$tmx['t_main']='TCExam';
$tmx['t_message']='СЪОБЩЕНИЕ';
$tmx['t_online_users']='потребители он-лайн';
$tmx['t_page_guide']='TCExam :: Помощ';
$tmx['t_page_info']='Относно TCExam';
$tmx['t_public_index']='TCExam :: Изпълнение на теста';
$tmx['t_questions_editor']='Управление на въпросите';
$tmx['t_questions_list']='Списък на въпросите';
$tmx['t_question_importer']='Въвеждане на въпроси';
$tmx['t_rating_editor']='Оценяване на свободните отговори';
$tmx['t_result_all_users']='Обобщение на резултатите от тестовете';
$tmx['t_result_questions']='Статистики на въпросите';
$tmx['t_result_user']='Резултати от теста';
$tmx['t_subjects_editor']='Управление на темите';
$tmx['t_tcecode_editor']='Текстообработка';
$tmx['t_test_execute']='Изпълнение на тест';
$tmx['t_test_info']='Информация за теста';
$tmx['t_test_results']='Резултати от теста';
$tmx['t_tests_editor']='Управление на теста';
$tmx['t_third_parties']='Third-party софтуер';
$tmx['t_user_editor']='Управление на потребител';
$tmx['t_user_importer']='Въвеждане на потребители';
$tmx['t_user_select']='Избор на потребителите';
$tmx['t_warning']='ВНИМАНИЕ';
$tmx['w_add']='добави';
$tmx['w_add_questions']='добави въпроси';
$tmx['w_add_subject']='добави тема';
$tmx['w_allow_no_answer']='без отговор';
$tmx['w_anonymous']='нерегистриран';
$tmx['w_answer']='отговор';
$tmx['w_answer_time']='време';
$tmx['w_answers']='отговори';
$tmx['w_answers_right']='правилно';
$tmx['w_answers_right_th']='правилно';
$tmx['w_answers_wrong']='грешно';
$tmx['w_answers_wrong_th']='грешно';
$tmx['w_ascent']='напред';
$tmx['w_attachment']='прикачен';
$tmx['w_author']='автор';
$tmx['w_birth_date']='дата на раждане';
$tmx['w_birth_place']='родно място';
$tmx['w_cancel']='отмени';
$tmx['w_city']='град';
$tmx['w_clear']='изчисти';
$tmx['w_clock_timer']='часовник / таймер';
$tmx['w_close']='затвори';
$tmx['w_code']='код';
$tmx['w_confirm']='потвърди';
$tmx['w_continue']='продължи';
$tmx['w_country']='държава';
$tmx['w_database']='база данни';
$tmx['w_date_format']='[гггг-мм-дд]';
$tmx['w_datetime_format']='[гггг-мм-дд чч:мм:сс]';
$tmx['w_delete']='изтрий';
$tmx['w_descent']='слизане';
$tmx['w_description']='описание';
$tmx['w_disabled']='забранен';
$tmx['w_display_all']='покажи всичко';
$tmx['w_display_user_info']='данни на потребител';
$tmx['w_edit']='промени';
$tmx['w_email']='е-майл';
$tmx['w_email_all_results']='изпрати е-майли';
$tmx['w_email_result']='изпрати е-майл';
$tmx['w_group']='група';
$tmx['w_groups']='групи';
$tmx['w_group_select']='списък на групите';
$tmx['w_single_answer']='единичен отговор';
$tmx['w_multiple_answers']='многовариантни отговори';
$tmx['w_free_answer']='отворен отговор';
$tmx['w_enabled']='разрешен';
$tmx['w_end']='край';
$tmx['w_execute']='изпълни';
$tmx['w_filter']='филтър';
$tmx['w_firstname']='име';
$tmx['w_fiscal_code']='лична карта';
$tmx['w_generate']='генерирай';
$tmx['w_global_score']='общ резултат';
$tmx['w_guide']='помощ';
$tmx['w_height']='височина';
$tmx['w_help']='помощ';
$tmx['w_image']='снимка';
$tmx['w_index']='индекс';
$tmx['w_import']='импорт';
$tmx['w_info']='инфо';
$tmx['w_ip']='IP';
$tmx['w_ip_range']='разрешен IP адрес';
$tmx['w_jump_menu']='отиди към навигационното меню';
$tmx['w_jump_timer']='отиди към часовник/таймер';
$tmx['w_jump_questions']='отиди към списък с въпроси';
$tmx['w_lastname']='фамилия';
$tmx['w_level']='ниво';
$tmx['w_levels']='нива';
$tmx['w_license']='лиценз';
$tmx['w_list']='списък';
$tmx['w_login']='влез';
$tmx['w_logout']='изход';
$tmx['w_main']='главна';
$tmx['w_max_score']='максимален резултат';
$tmx['w_minutes']='мин';
$tmx['w_modify']='променя';
$tmx['w_name']='име';
$tmx['w_name_first']='име';
$tmx['w_name_last']='фамилия';
$tmx['w_next']='следващ';
$tmx['w_notes']='забележки';
$tmx['w_num_answers']='брой отговори';
$tmx['w_num_questions']='брой въпроси';
$tmx['w_num_tquestions']='брой на въпросите с отворен отговор';
$tmx['w_number_of_records']='брой записи';
$tmx['w_object']='обект';
$tmx['w_online']='он-лайн';
$tmx['w_page']='страница';
$tmx['w_password']='парола';
$tmx['w_pdf']='PDF';
$tmx['w_pdf_all']='PDF тестове';
$tmx['w_pdf_offline_test']='PDF офф-лайн тест';
$tmx['w_place']='място';
$tmx['w_postal_code']='zip';
$tmx['w_preview']='предварителен преглед';
$tmx['w_previous']='предишен';
$tmx['w_print']='печат';
$tmx['w_province']='област/град';
$tmx['w_question']='въпрос';
$tmx['w_question_difficulty']='трудност';
$tmx['w_questions']='въпроси';
$tmx['w_questions_available']='налични въпроси';
$tmx['w_questions_unanswered']='неотговорен';
$tmx['w_questions_unanswered_th']='неотг.';
$tmx['w_questions_undisplayed']='непоказани';
$tmx['w_questions_undisplayed_th']='непок.';
$tmx['w_questions_unrated']='неизчислени';
$tmx['w_questions_unrated_th']='неизчислени';
$tmx['w_quote']='цитат';
$tmx['w_random_answers']='произволни отговори';
$tmx['w_random_questions']='произволни въпроси';
$tmx['w_rating']='оценка';
$tmx['w_record_status']='статус на записа';
$tmx['w_recurrence']='повторение';
$tmx['w_regcode']='регистрационен номер';
$tmx['w_regdate']='дата на регистрация';
$tmx['w_reload']='презареждам';
$tmx['w_result']='резултат';
$tmx['w_results']='резултати';
$tmx['w_results_to_users']='резултати на потребители';
$tmx['w_right']='вярно';
$tmx['w_skip_navigation']='пропусни навигационното меню';
$tmx['w_score']='точки';
$tmx['w_score_average']='средно';
$tmx['w_score_right']='основни точки';
$tmx['w_score_unanswered']='точки за неотговорен въпрос';
$tmx['w_score_wrong']='точки за грешен отговор';
$tmx['w_search']='търси';
$tmx['w_select']='избор';
$tmx['w_selection']='избор';
nick's avatar
nick committed
358
$tmx['w_show']='покажи';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
$tmx['w_start']='старт';
$tmx['w_stats']='статистики';
$tmx['w_street']='адрес';
$tmx['w_subject']='тема';
$tmx['w_subjects']='теми';
$tmx['w_submit']='потвърди';
$tmx['w_teacher']='преподавател';
$tmx['w_test']='тест';
$tmx['w_test_time']='време за теста';
$tmx['w_tests']='тестове';
$tmx['w_tests_available']='налични тестове';
$tmx['w_text']='текст';
$tmx['w_time']='време';
$tmx['w_time_begin']='начало';
$tmx['w_time_end']='край';
$tmx['w_time_hhmmss']='чч:мм:сс';
$tmx['w_time_mmss']='мм:сс';
$tmx['w_timestamp']='timestamp';
$tmx['w_type']='тип';
$tmx['w_update']='обнови';
$tmx['w_updated_at']='обновено към';
$tmx['w_upload']='изпрати';
$tmx['w_upload_file']='прикрепи файл';
$tmx['w_user']='потребител';
$tmx['w_username']='потребителско име';
$tmx['w_users']='потребители';
$tmx['w_weight']='тежест';
$tmx['w_width']='ширина';
$tmx['w_no']='не';
$tmx['w_xml']='XML';
$tmx['w_yes']='да';
$tmx['w_undo']='назад';
$tmx['w_redo']='напред';
$tmx['h_undo']='отмени последното действие';
$tmx['h_redo']='повтори последното действие';
$tmx['h_submit_file']='потвърди файла';
$tmx['w_questions_for']='въпроси за';
$tmx['m_unavailable_questions']='избраните въпроси не са налични в базата данни';
$tmx['w_status']='статус';
$tmx['w_lock']='заключи';
$tmx['w_unlock']='отключи';
$tmx['w_locked']='заключен';
$tmx['w_unlocked']='отключен';
$tmx['h_add_five_minutes']='добавя 5 минути';
$tmx['w_terminate']='завърши';
$tmx['w_terminate_exam']='завърши изпита';
$tmx['m_confirm_test_termination']='потвърди завършването на теста';
$tmx['w_comment']='коментар';
$tmx['h_testcomment']='коментар за теста';
$tmx['t_translations']='Преводи';
$tmx['w_position']='позиция';
$tmx['w_ordering_answer']='подредба на отговорите';
$tmx['h_enable_ordering_answer']='ако е избрано, позволява метода за подредба на отговорите';
$tmx['t_user_registration']='Нова регистрация на потребител';
$tmx['hp_user_registration']='Тази форма ви позволява да създавате нов потребителски акаунт.';
$tmx['w_user_registration_link']='Нямате акаунт? Създай акаунт.';
$tmx['m_user_verification_sent']='съобщение за потвърждение беше изпратено до този адрес';
$tmx['m_user_registration_ok']='потребителя е успешно регистриран';
$tmx['w_i_agree']='Съгласен съм със сроковете и условията в договора';
$tmx['w_registration_verification']='Потвърждение на регистрацията';
$tmx['m_email_registration']='<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="bg" lang="bg" dir="ltr"><body><p>Това е автоматичен отговор за потвърждение <a href="#TCEXAMURL#">TCExam</a> на заявката за регистрация на нов потребител.<br />Изисква потвърждение за е-мейл #EMAIL# потвърден от отдалечен IP #USERIP#.<br />Ако това съобщение генерира грешка при изпращането, моля не обръщайте внимание.<br /><br /><b>ЗА ДА ПОТВЪРДИТЕ РЕГИСТРАЦИЯТА ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИЯ ЛИНК:<br /><a href="#SUBSCRIBEURL#">#SUBSCRIBEURL#</a></b></p></body></html>';
$tmx['w_timer']='брояч [сек]';
$tmx['h_question_timer']='максимален брой секунди за показване на въпроса (0 = забрани брояч)';
$tmx['w_fullscreen']='цял екран';
$tmx['h_question_fullscreen']='разреши/забрани показване в цял екран за този въпрос';
$tmx['h_position']='поправи последователността при визуализация';
$tmx['w_order']='последователност';
nick's avatar
nick committed
426
$tmx['w_test_score_threshold']='точки за вземане на изпита';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
$tmx['h_test_score_threshold']='минимум изисквани точки за преминаване на изпита';
$tmx['w_mcma_radio']='радио-бутони за въпроси от типа MCMA (въпрос с няколко верни отговора)';
$tmx['h_mcma_radio']='ако е избрано, използва радио-бутони вместо checkbox бутони при въпросите от вида MCMA (въпрос с няколко верни отговора)';
$tmx['w_enable_noanswer']='\'без отговор\' опции';
$tmx['h_enable_noanswer']='ако е избрано, разрешава опциите \'без отговор\' като алтернативни отговори';
$tmx['w_enable_menu']='меню на въпросите';
$tmx['h_enable_menu']='ако е избрано , разрешава менюто за навигация на въпросите';
$tmx['w_enable_comment']='коментар за теста';
$tmx['h_enable_comment']='ако е избрано, разрешава текстово поле, в което да бъде вписан обобщен коментар за теста.';
$tmx['w_report_to_users']='отчети за потребители';
$tmx['h_report_to_users']='ако е избрано, разрешава на потребителите да разгледат подробен отчет за теста';
$tmx['w_passed']='ПРЕМИНАЛ';
$tmx['w_not_passed']='НЕПРЕМИНАЛ';
$tmx['w_inline_answers']='отговори в една редица';
$tmx['h_question_inline_answers']='ако е избрано, показва въпросите един до друг.';
$tmx['w_auto_next']='автоматично преминаване към следващия';
$tmx['h_question_auto_next']='ако е избрано, преминава автоматично към следващия въпрос при отговор на въпрос от вида MCSA (въпрос с няколко отговора, но единствен верен).';
$tmx['w_keyboard_key']='избор с бутон';
$tmx['h_answer_keyboard_key']='бутон от клавиатурата (по избор) се използва, за да избереш този отговор';
$tmx['w_reaction']='реакция';
$tmx['w_true']='верен';
$tmx['w_false']='грешен';
$tmx['w_true_acronym']='T';
$tmx['w_false_acronym']='F';
$tmx['w_unanswered_acronym']='U';
$tmx['w_required']='задължителен';
$tmx['w_not_required']='незадължителен';
$tmx['w_details']='подробности';
$tmx['w_hide_answers']='скрий отговори';
$tmx['w_enable']='разреши';
$tmx['w_disable']='забрани';
$tmx['w_copy']='копирай';
$tmx['w_move']='премести';
nick's avatar
nick committed
460
461
$tmx['w_from']='Активен от:';
$tmx['w_to']='Активен до:';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
462
463
464
465
466
467
468
469
$tmx['w_check_all']='маркирай всичко';
$tmx['w_uncheck_all']='размаркирай всичко';
$tmx['m_with_selected']='с избраното:';
$tmx['w_module']='модул';
$tmx['w_modules']='модули';
$tmx['t_modules_editor']='Управление на Модули';
$tmx['hp_edit_module']='С тази форма можете да управлявате различните модули. Темите в системата могат да бъдат включени в каталог в зависимост от тези модули. В един тест може да има няколко модула. Не може да променяте или изтривате модул, който е част от тест, който вече е бил проведен, в този случай можете просто да го забраните чрез бутона [изтрий]. Легенда: [+] Разрешен; [-] Забранен;';
$tmx['w_all']='всичко';
nick's avatar
nick committed
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
$tmx['w_number']='брой';
$tmx['w_minimum']='минимум';
$tmx['w_maximum']='максимум';
$tmx['w_sum']='сума';
$tmx['w_sumsq']='сума на квадрат';
$tmx['w_mean']='слаби';
$tmx['w_median']='средно';
$tmx['w_mode']='режим на движение';
$tmx['w_range']='диапазон';
$tmx['w_variance']='толеранс';
$tmx['w_standard_deviation']='стандартно отклонение';
$tmx['w_statistics']='статистики';
$tmx['w_skewness']='делта/изменение';
$tmx['w_kurtosi']='пикове';
$tmx['t_all_results_user']='Резултати';
$tmx['hp_allresults_user']='Тази форма сумира резултатите на един потребител.';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
486
$tmx['hp_result_alluser']='Тази форма обобщава резултатите на всички потребители за избрания тест.';
nick's avatar
nick committed
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
$tmx['h_module_name']='име на модулът';
$tmx['w_explanation']='коментар';
$tmx['h_explanation']='коментарът да се принтира с резултатите';
$tmx['w_repeatable']='повторяем тест';
$tmx['h_repeatable_test']='потребителите могат да пререшават теста множество пъти';
$tmx['w_repeat']='повтори';
$tmx['h_repeat_test']='повтори този тест (сегашните резултати ще се изтрият)';
$tmx['w_calendar']='календар';
$tmx['m_score_higher_than_max']='въведените точки са повече от максимално получаемите';
$tmx['w_mcma_partial_score']='частичен резултат за MCMA';
$tmx['h_mcma_partial_score']='ако е избрано, използва частичния резултат за MCMA въпросите';
$tmx['h_logout_on_timeout']='ако е избрано, logoff-ва потребителите когато изтече времето';
$tmx['w_logout_on_timeout']='logoff когато изтече времето';
Nick's avatar
Nick committed
500
501
502
503
504
505
506
507
508
$tmx['t_backup_editor']='БД: бекъп и възстановяване';
$tmx['w_backup']='бекъп';
$tmx['w_restore']='възстанови';
$tmx['w_backup_file']='бекъп файл';
$tmx['h_backup']='създай нов бекъп';
$tmx['h_restore']='възстанови избрания бекъп';
$tmx['m_backup_completed']='бъкъпа е създаден успешно';
$tmx['m_restore_completed']='възстановяването беше извършено успешно';
$tmx['m_restore_confirm']='потвърди възстановяването';
nick's avatar
nick committed
509
510
511
512
$tmx['hp_edit_backups']='This page allows you to make and restore database backups (works only on POSIX systems with MySQL or PostgreSQL).
Push the [backup] button to create a new TCExam database dump in compressed SQL format (structure and data).
To restore an existing backup archive, select it and push the [restore] button.
Note that before each restore the system automatically execute a new backup, so you can undo the operation.
nick's avatar
nick committed
513
Backup files are stored on the "cache/backup" folder using the following syntax: YYYYMMDDhhmmss_tcexam_backup.sql.gz , where YYYYMMDDhhmmss are the digits of year (Y), month (M), day (D), hour (h), minutes (m), seconds (s).';
Nick's avatar
Nick committed
514
515
$tmx['w_download']='изтегли';
$tmx['h_download']='изтегли избраният бекъп файл';
nick's avatar
nick committed
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
$tmx['t_user_change_password']='Промени Паролата';
$tmx['t_user_change_email']='Промени Email';
$tmx['hp_user_change_password']='Оттук можете да промените вашата парола за достъп.';
$tmx['hp_user_change_email']='Оттук можете да смените вашия email. Писмо за потвърждение ще бъде изпратено на новия ви адрес. Акаунтът ви ще остане забранен, докато не кликнете на линкът в писмото за потвърждение!';
$tmx['m_password_updated']='паролата е актуализирана';
$tmx['m_email_updated']='Email-а е актуализиран';
$tmx['m_different_emails']='Email-ите не са еднакви!';
$tmx['w_current_password']='текуща парола';
$tmx['w_new_password']='нова парола';
$tmx['d_password_lenght']='минимум 8 знака';
$tmx['w_new_email']='нов email';
$tmx['h_email']='e-mail адрес';
$tmx['h_login_link']='кликни върху линка за достъп до системата';
$tmx['w_change_email']='промени email-а';
$tmx['w_change_password']='промени паролата';
nick's avatar
nick committed
531
$tmx['w_admin']='admin';
nick's avatar
nick committed
532
533
$tmx['h_admin_link']='Администраторска зона';
$tmx['h_public_link']='Публична зона';
nick's avatar
nick committed
534
$tmx['w_public']='public';
nick's avatar
nick committed
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
$tmx['t_test_list']='Списък тестове';
$tmx['w_action']='действие';
$tmx['w_hide']='скрий';
$tmx['w_change_dir']='смени директорията';
$tmx['w_size']='размер';
$tmx['w_date']='дата';
$tmx['w_permissions']='права';
$tmx['t_filemanager']='Файл менаджер';
$tmx['hp_filemanager']='Оттук можете да управлявате прикачените файлове.';
$tmx['m_used_file']='този файл се използва в някой от въпросите';
$tmx['m_delete_file_error']='не мога да изтрия посоченият файл или директория';
$tmx['w_rename']='преименувай';
$tmx['m_file_renamed']='файлът е преименуван';
$tmx['m_file_rename_error']='не мога да преименувам посоченият файл';
$tmx['m_file_already_exist']='вече съществува файл или директория с това име';
$tmx['w_file_manager']='файл менаджер';
$tmx['w_new_directory']='нова директория';
$tmx['w_create_directory']='създай';
$tmx['m_directory_created']='директорията е създадена';
$tmx['m_directory_create_error']='не мога да създам заявената директория';
$tmx['w_directory']='директория';
$tmx['w_table']='таблично';
$tmx['w_visual']='визуално';
$tmx['t_select_media_file']='Избери Обект';
$tmx['hp_select_media_file']='Тази страница позволява да вмъкнете мултимедиен обект в даденото описание. Изберете обекта който искате да вмъкнете, попълнете описателните полета и кликнете върху [add] бутона.';
Nick's avatar
Nick committed
560
561
562
$tmx['w_owner']='собственик';
$tmx['h_module_owner']='собственик на този модул';
$tmx['h_topic_owner']='собственик на тази тема';
Nick's avatar
Nick committed
563
$tmx['t_omr_answers_importer']='Import Answers (OMR)';
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
564
$tmx['hp_omr_answers_importer']='With this form you can import user\'s answers from scanned images of answer sheets. The images will be processed using Optical Mark Recognition (OMR) system to identify test data and user\'s answers. The OMR sheets must be fully scanned with full color range at 200DPI or more.';
Nick's avatar
Nick committed
565
566
567
568
569
570
571
572
$tmx['w_import_omr_answers']='import answers';
$tmx['w_omr_data_page']='OMR DATA';
$tmx['w_omr_answer_sheet']='OMR ANSWER SHEET';
$tmx['h_omr_data_page']='scanned image of the page labeled OMR DATA';
$tmx['m_omr_wrong_test_data']='the image of OMR DATA page is missing or unreadable';
$tmx['m_omr_wrong_answer_sheet']='the image of OMR ANSWER SHEET page is missing or unreadable';
$tmx['m_import_ok']='the import process has been successfully completed';
$tmx['m_import_error']='the import process has failed';
nicolaasuni's avatar
nicolaasuni committed
573
574
575
576
577
578
$tmx['w_forgot_password']='I forgot my password';
$tmx['h_reset_password']='reset the password';
$tmx['d_reset_password']='Please enter the email address you used to create your account, and we will send you a link to reset your password.';
$tmx['t_password_assistance']='Password Assistance';
$tmx['w_unknown_email']='unknown email';
$tmx['w_result_graph']='graph of points and correct answers percentage for each listed test';
nick's avatar
nick committed
579
580
581
$tmx['h_omr_dir']='OMR Import Directory';
$tmx['w_omr_dir']='OMR Directory';
$tmx['t_omr_bulk_importer']='OMR Bulk Importer';
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
582
$tmx['hp_omr_bulk_importer']='With this form you can import in bulk test answers from scanned images of answer sheets. The image files must be located on a subfolder of the cache/OMR directory. The images containing the QR code must be named "OMR_[USRREG]_QR.png" where [USRREG] is the registration code of the user. The images containing the answers must be named "OMR_[USRREG]_A[X].png" where [X] is the sheet number. The images will be processed using Optical Mark Recognition (OMR) system to identify test data and user\'s answers. The OMR sheets must be fully scanned with full color range at 200DPI or more.';
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
$tmx['w_alphabetic']='alphabetic';
$tmx['w_id']='id';
$tmx['w_database_id']='database ID';
$tmx['w_order_by']='order by';
$tmx['w_questions_order_mode']='questions order';
$tmx['h_questions_order_mode']='ordering mode for questions';
$tmx['w_answers_order_mode']='answers order';
$tmx['h_answers_order_mode']='ordering mode for answers';
$tmx['w_otpkey']='OTP key';
$tmx['h_otpkey']='One Time Password secret key';
$tmx['w_otp_qrcode']='OTP QR-Code';
$tmx['m_otp_qrcode']='TCExam uses a 2-step verification process that requires you to enter two pieces of information before you can access the system. The required information is the standard TCExam password and the verification code generated by your smartphone. This prevents hackers from accessing your account if they only have your password or phone. However, it also means that you will always need to have your phone at hand whenever you want to login to your TCExam Account.<br /><br />You must download and install the <a href="https://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=1037451">Google Authenticator</a> app on your smartphone. When you have downloaded and installed the app you can use the following code, or scan the QR-Code:';
$tmx['w_otpcode']='OTP code';
$tmx['h_otpcode']='One Time Password code generated using your smartphone application';
$tmx['m_login_brute_force']='You are trying to log too many times and too fast, please wait the following number of seconds before the next attempt:';
$tmx['w_test_password']='test password';
$tmx['h_test_password']='password, alphanumeric code required to execute this test';
$tmx['hp_test_password']='In order to execute this test you must provide the test password';
$tmx['m_wrong_test_password']='wrong test password';
$tmx['t_test_select']='Test Selection';
$tmx['h_select_test']='open a test selection page';
$tmx['hp_select_tests']='In this form you can see and select the tests. You can change the displayed sequence by clicking on the column names.';
$tmx['w_limit']='limit';
$tmx['w_total']='total';
$tmx['w_day']='day';
$tmx['w_month']='month';
$tmx['w_year']='year';
$tmx['w_remaining_tests']='remaining tests';
$tmx['h_remaining_tests']='remaining number of tests that can be executed';
$tmx['m_reached_test_limit']='the limit of maximum tests has been reached';
$tmx['w_under_limit']='under limit';
$tmx['w_over_limit']='over limit';
$tmx['w_font']='font';
$tmx['w_font_size']='font size';
$tmx['w_keyboard']='keyboard';
$tmx['w_layout']='layout';
$tmx['w_language']='language';
$tmx['w_max']='max';
$tmx['w_remaining']='remaining';
$tmx['w_executed']='executed';
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
623
624
$tmx['w_overwrite']='overwrite';
$tmx['h_omr_overwrite']='select this option to overwrite existing results on non-repeatable test';
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
625
626
627
628
629
$tmx['w_sslcerts']='SSL certificates';
$tmx['t_sslcerts']='SSL Certificates';
$tmx['w_sslcert']='SSL certificate';
$tmx['hp_import_ssl_certificates']='With this form you can import client SSL certificates (pfx, pem, crt). These certificates can be used to restrict the access to certain tests or areas.';
$tmx['m_ssl_certificate_required']='To acccess this page you need a valid SSL certificate client.';
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
630
$tmx['w_graph']='graph';
nicolaasuni's avatar
commit  
nicolaasuni committed
631

nick's avatar
nick committed
632
// --- EOF ---