language_tmx.xml 1.54 MB
Newer Older
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
1
2
3
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tmx version="1.4">
 <header datatype="PlainText"
4
      changedate="20141104T202700Z"
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
      creationtoolversion="1"
      segtype="sentence"
      creationtool="hand made"
      creationid="NicolaAsuni"
      srclang="EN"
      adminlang="en-us"
      creationdate="20040427T100100Z"
      o-tmf="ABCTransMem"/>
 <body>
 <tu tuid="a_meta_charset" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
84
  <tuv xml:lang="FA">
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
85
86
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
87
  <tuv xml:lang="AR">
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
88
89
  <seg>UTF-8</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
 </tu>
 <tu tuid="a_meta_dir" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>rtl</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>ltr</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
161
  <tuv xml:lang="FA">
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
162
163
  <seg>rtl</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
164
  <tuv xml:lang="AR">
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
165
166
  <seg>rtl</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
 </tu>
 <tu tuid="a_meta_language" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>nl</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>mr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>it</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>tr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>jp</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>vn</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>hi</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>ms</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>pl</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>en</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>he</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>el</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>ru</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>id</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
  <seg>de</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>fr</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>bg</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>az</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>es</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>CN</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>hu</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>br</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>ro</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
238
239
240
  <tuv xml:lang="FA">
  <seg>fa</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
241
242
243
  <tuv xml:lang="AR">
  <seg>ar</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
 </tu>
 <tu tuid="d_admin_index" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>Adminstratie van &lt;a href="tce_page_info.php" title="about TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, een programma om een on-line test te maken, te beheren en uit te voeren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via het linkermenu bereikt u de onderdelen van het systeem :&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;gebruikers&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Hier kunt u &lt;a href="tce_edit_user.php" title="User Management"&gt; &lt;/a&gt; gebruikers beheren, &lt;a href="tce_select_users.php" title="User Selection"&gt; selecteren &lt;/a&gt; en de nu &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users"&gt;actieve&lt;/a&gt; zien.&lt;br /&gt;Alleen een geregistreerde gebruiker kan een test uitvoeren en behaalde resultaten zien (indien resultaten naar gebruikers (bij het menu tests) is aangevinkt).&lt;br /&gt; U kunt toegangsniveaus bepalen voor gebruikers en de onderdelen van het programma (paginas, overzichten, secties).&lt;br /&gt;TCExam gebruikt ook IP-adres controle.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;topics&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Hier kunt u testen toevoegen en wijzigen, maar ook&lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management"&gt; topics&lt;/a&gt;, en gerelateerde &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Question Management"&gt; vragen&lt;/a&gt; en &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management"&gt;antwoorden.&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;U kunt talloze topics kiezen die benut kunnen worden in een test. Voor elke topic kunt u talloze vragen en mogelijke antwoorden bepalen. &lt;br /&gt;TCExam kiest random vragen en antwoorden uit de beschikbare.&lt;br /&gt;TCExam ondersteunt open-antwoordvragen en meerkeuzevragen. &lt;br /&gt;Meerkeuzevragen worden ge-evalueerd m.b.v. een speciale &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation"&gt;evaluatie&lt;/a&gt;, open-vragen worden automatisch ge-evalueerd.&lt;br /&gt;Alle beschrijvingen van testen, topics, vragen en antwoorden ondersteunen eigen formatcodes (tcecode) waarmee beeldmateriaal en tekstbewerking mogelijk zijn.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;test&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Hier heeft u toegang tot het maken, toevoegen, genereren en wijzigen van &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Management"&gt;een test&lt;/a&gt;, tot &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation"&gt;evaluate&lt;/a&gt; van open-vragen en tot het tonen of genereren van PDF versies van de &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary"&gt;resultaten&lt;/a&gt;, een gedetailleerd overzicht van &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Risultati test"&gt;een test door een gebruiker&lt;/a&gt; en de &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics"&gt;statistieken&lt;/a&gt; van vragen en toegepaste beantwoordingen.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Om een test te maken moet u topic(s) selecteren en dan klikken op herzien. Een venster met topic(s) om te selecteren staat lager in de pagina !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TCExam kiest desgewenst random de vragen en bijbehorende, beschikbare antwoorden opdat alle testen voor de gebruikers verschillend zijn .&lt;br /&gt;U kunt ook een willekeurig aantal testen in PDf format genereren voor afdruk en normale examinering zonder computer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>हे स्थान &lt;a href="tce_page_info.php" title="about TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt; च्या साचिव्या (administration) करिता आहे. TCExam हे कोणत्या ही संगणक यंत्राच्या कार्यकारिणी (operating system) वर चालणारे संगणक-तंत्र (software) आहे जे परिक्षेचे पेपर तयार करणे, सांभाळणे आणि विद्यार्थ्यांना इन्टरनेट वर परिक्षा उपलब्ध करण्याचे काम करते.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; डाव्या बाजुच्या मेनू (menu) वरून TCExam च्या निराळ्या भागात प्रवेश करता येतं:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt; उपयोगकर्ता(users)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;ह्या भागात मंडळींची &lt;a href="tce_edit_user.php" title="User Management"&gt; भरती व व्यवसथा&lt;/a&gt; , &lt;a href="tce_select_users.php" title="User Selection"&gt; त्यांची निवड&lt;/a&gt; , आणि जी उपयोगकर्ता या वेळी ह्या सिस्टमचा उपयोग करित आहेत त्यांची&lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users"&gt; नामावलि&lt;/a&gt; दाखविते नोंद केलेल्या मंडळींनाच या भागाचा उपयोग करता येइल आणि परिक्षेला बसता येइल.&lt;br /&gt;मंडळींना वेगवेगळ्या भागात जाण्यासाठी निराळ्या प्रकारची अनुमति देणे शक्य आहे.&lt;br /&gt;TCExam नोंद न केलेल्या मंडळींना प्रवेश न देण्याचे निराळे तंत्र उपयोगात आणते.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt; प्रकरण (topics)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; ह्या भागात &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management"&gt;topics&lt;/a&gt;, प्रकरण&lt;/a&gt;, त्या संबंधित &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Question Management"&gt; प्रश्न&lt;/a&gt; आणि &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management"&gt; उत्तारांची&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt; भरती व व्यवसथा करता येते.&lt;br /&gt;एका परिक्षेत असंख्य प्रकरणांची, आणि एका प्रकरणात असंख्य प्रश्न आणि उत्तरांची, निवड करता येते. हे सिस्टम परिक्षा तयार करताना सैर्या-वैर्या पद्धतीने उपलब्ध असलेल्या प्रश्न आणि उत्तरांची निवड करते.&lt;br /&gt;TCExam परिक्षेसाठी मुक्त-उत्तरी आणि बहु-उत्तरी पद्धतींचा उपयोग करते. मुक्त-उत्तरी पद्धतीच्या परिक्षेचे evaluation विशेष &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation"&gt;&lt;/a&gt;evaluation form&gt;&lt;/a&gt; द्वारा केली जाते आणि बहु-उत्तरी पद्धतीच्या परिक्षेचे evaluation स्वयंवह (automatically) होते.&lt;br /&gt;TCExam च्या परिक्षा, प्रकरण, प्रश्न आणि उत्तरांमध्ये images व पद्धतशीर लेखणाची भरती करता येते.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt; परिक्षा (test)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;ह्या भागात निराळ्या &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Management"&gt; परिक्षेची&lt;/a&gt; निर्मिती, भरती आणि व्यवसथा, मुक्त-उत्तरांची&lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation"&gt;evaluation&lt;/a&gt; form उपलबद्ध,&lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary"&gt; निकाल&lt;/a&gt; व निकालाचा PDF निर्माण, परिक्षेचा&lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Risultati test"&gt; संपूर्ण आढावा&lt;/a&gt; आणि परिक्षेचे &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics"&gt;statistics&lt;/a&gt; निर्माण केली जाते&lt;br /&gt;विविध TCExam च्या उपयोगकर्ता करिता सैर्या-वैर्या पद्धतीने परिक्षेच्या प्रश्नावलीची निवड केली जाते जेणेकरुन प्रत्येक परिक्षा देणारयाला विविध प्रश्नावली मिळते.&lt;br /&gt;TCExam मध्ये कोणत्याही उपलबद्ध असलेल्या परिक्षेचे PDF मध्ये रूपांतर करता येते&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>Questa è l'area di amministrazione di &lt;a href="tce_page_info.php" title="informazioni su TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, un software accessibile, indipendente dalla piattaforma e dalla lingua, per la creazione e gestione online di test (esami).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attraverso il menù è possibile accedere alle varie sezioni del sistema:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;utenti&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Questa sezione comprende le maschere per &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Gestione Utenti"&gt;inserire e modificare&lt;/a&gt; gli utenti, per &lt;a href="tce_select_users.php" title="Selezione Utenti"&gt;selezionarli&lt;/a&gt; e per mostrare l'elenco di quelli che sono attualmente &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Utenti Online"&gt;collegati&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Solo gli utenti registrati a cui è stata assegnata una user/password potranno accedere all'area pubblica del sistema ed eseguire i test.&lt;br /&gt;È possibile assegnare diversi livelli di accesso sia agli utenti che alle risorse (pagine, maschere, sezioni) del sistema.&lt;br /&gt;TCExam contiene un ulteriore sistema di sicurezza per l'accesso ai test basato sul controllo degli indirizzi IP.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;moduli&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Questa sezione comprende le maschere per l'inserimento e la modifica di &lt;a href="tce_edit_module.php" title="Gestione Moduli"&gt;moduli&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Gestione Argomenti"&gt;argomenti&lt;/a&gt;, delle relative &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Gestione Domande"&gt;domande&lt;/a&gt; e &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Gestione Risposte Multiple"&gt;risposte&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;È possibile inserire un numero illimitato di argomenti che potranno essere arbitrariamente raggruppati per essere oggetto d'esame in un test specifico. Sono illimitati anche i quesiti che si possono associare ad ogni argomento e le risposte alternative da associare ai quesiti a risposta multipla. Sarà cura del sistema scegliere casualmente le domande e le risposte tra tutte quelle disponibili.&lt;br /&gt;TCExam supporta sia domande a risposta multipla che a risposta aperta. Queste ultime andranno valutate attraverso un'apposita maschera di &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Valutazione risposte"&gt;valutazione&lt;/a&gt;, mentre le altre verranno valutate automaticamente.&lt;br /&gt;Le descrizioni dei test, degli argomenti, dei quesiti e delle risposte, supportano un particolare codice proprietario (tcecode) che, con l'ausilio di una apposita maschera, consente la formattazione del testo e l'inserimento di immagini.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;test&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Questa sezione comprende la maschera per l'inserimento, la generazione e la modifica dei &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Gestione Test"&gt;test&lt;/a&gt;, la maschera per la &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Valutazione risposte"&gt;valutazione&lt;/a&gt; delle risposte aperte e le maschere per la visualizzazione o generazione di documenti PDF dei &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Riepilogo risultati test"&gt;risultati&lt;/a&gt;, del dettaglio dei compiti degli &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Risultati test"&gt;utenti&lt;/a&gt; e le &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Statistiche sui quesiti"&gt;statistiche&lt;/a&gt; sui quesiti impiegati nei test.&lt;br /&gt;TCExam provvede a selezionare casualmente i quesiti e le risposte in modo tale che per ogni utente venga generato un test unico.&lt;br /&gt;È anche possibile generare un numero arbitrario di test in formato PDF affinché possano essere stampati su carta ed impiegati in un esame tradizionale.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>Bu &lt;a href="tce_page_info.php" title="TCExam Hakkinda"&gt;TCExam&lt;/a&gt;'in yonetim alanidir, bu bir platform ve dilden bagimsiz dostca kullanici icin online testler olusturan, yoneten ve icra eden bir yazilimdir. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soldaki menuden sistemin farkli kisimlarina girebilirsiniz :&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Kullanicilar&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Bu kisim kullanicilari &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Kullanici Yonetimi"&gt;yerlestirmek ve yonetmek&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_select_users.php" title="Kullanici Secenekleri"&gt; onlari secmek&lt;/a&gt; ve su an &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Baglantili Kullanicilar"&gt;online&lt;/a&gt; kullanicilarin listesini gostermek icin bir form icerir.&lt;br /&gt;Sadece kayitli kullanicilarin kullanici adi ve sifresi ile sistemin genel alanina giris ve testleri kullanma izni verilir.&lt;br /&gt;Farkli giris seviyelerini acikca belirtmekle kullanici icin sistemin degisik parca ve bilesenlerine erismeniz mumkundur (sayfalar, formlar, bolumler).&lt;br /&gt;TCExam yetkisiz IP aderslerinin girislerini denetlemek ve kontrol etmek amaci ile diger guvenlik sistemlerinden de faydalanir.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;topics&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Bu kisim test&lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Konu Yonetimi"&gt;konularini&lt;/a&gt;, ilgili &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Soru Yonetimi"&gt;sorulari&lt;/a&gt; ve &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Coklu Cevap Yonetimi"&gt;cevaplari&lt;/a&gt; icine koyan ve degistiren formlar icerir.&lt;br /&gt;Ozel testlerle birlikte kullanabilmek amaci ile limitsiz bir konu numarsi tanimlayabilirsiniz, ve her konu icin limitsiz soru ve olasi cevap numaralari tanimlayabilirsiniz. Sistem mevcut bulunan sorular ve cevaplarin her ikisinden rastgele secimler yapar.&lt;br /&gt;TCExam serbest cevap ve coklu cevap seceneklerinin her ikisini de destekler. &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Cevap Degerlendirme"&gt;&lt;/a&gt;Oncekiler otomatik olarak degerlendirilirken&lt; sonrakiler ozel degerlendirme formu ile degerlendirilecektir.&lt;br /&gt;Tanimlanan butun testler, konular, sorular ve cevaplar ozel tescilli kod (tcecode) ile desteklenir, bu ozel form kullanirken, resim ve metin bicimlendirmeye izin verilirken de kullanilir.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;test&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Bu kisim farkli &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Yonetimi"&gt;testler&lt;/a&gt; koyan, olusturan ve degistiren bir form icerir, form serbest cevaplari &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Cevap Degerlendirme"&gt;degerlendirir&lt;/a&gt; ve form &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Urunlerinin Ozeti"&gt;urunleri&lt;/a&gt;PDF versiyonunda gosterir ya da olusturur, &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Test Urunleri"&gt;kullanicilarin testlerini&lt;/a&gt; ve soru cevap &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Soru Istatistikleri"&gt;istatistiklerini&lt;/a&gt; ayrintili inecelemede yararlanilir.&lt;br /&gt;TCExam rastgele cesitli sorular ve ilgili mevcut cevaplar secer bu farkli kullaniclarin butun testlerinde birbirinde fakli olacaktir.&lt;br /&gt;PDF formatinin icinde rastgele bir test numarasi olusturarak printerden cikti almak ve geleneksel sinav olarak kullanmak mumkundur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg> ここは&lt;a href="tce_page_info.php" title="TCExam について"&gt;TCExam&lt;/a&gt;の管理ページです。TCExam はオンラインテストを作成・管理・実行するためのユーザーフレンドリーなソフトウェアで,プラットホームや言語に依存しません。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;左側のメニューからシステムの各セクションにアクセスできます:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ユーザー&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; このセクションには,ユーザーの&lt;a href="tce_edit_user.php" title="ユーザー管理"&gt;追加・管理&lt;/a&gt;,&lt;a href="tce_select_users.php" title="ユーザー選択"&gt; 一覧からのユーザー選択&lt;/a&gt;,&lt;a href="tce_show_online_users.php" title="オンラインユーザー"&gt;現在接続中&lt;/a&gt;のユーザーのリストを表示するためのフォームがあります。ユーザー名とパスワードを登録したユーザーのみがこのシステムのパブリックエリアにアクセスしてテストを受けることができます。&lt;br /&gt; ユーザーやシステムの各要素(ページ、フォーム、セクション)に対して、アクセスレベルを指定することができます。&lt;br /&gt; TCExam は IPアドレスをチェックして権限のないアクセスを防ぐためのセキュリティシステムも利用しています。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;トピックス&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; このセクションには、テスト&lt;a href="tce_edit_subject.php" title="トピックス管理"&gt;トピックス&lt;/a&gt;や,各トピックと関連する&lt;a href="tce_edit_question.php" title="問題管理"&gt;問題&lt;/a&gt;と&lt;a href="tce_edit_answer.php" title="解答管理"&gt;解答&lt;/a&gt;の追加・修正を行うフォームがあります。&lt;br /&gt; 無数のトピックの中から選んでテストを作成することができます。また各トピックについて無数の問題と解答を定義することができます。システムは問題と解答をこれらの中からランダムに選択します。&lt;br /&gt; TCExam は自由記述問題と多肢選択問題の両方をサポートしています。多肢選択問題は特定の評価フォームにより&lt;a href="tce_edit_rating.php" title="評価"&gt;評価&lt;/a&gt;され、自由記述問題は自動的に評価されます(訳注:この部分は原文(英語)が誤っていると思います。多肢選択問題と自由記述問題の順序が逆)。&lt;br /&gt; テスト・トピックス・問題・解答これらすべての記述は独自コードをサポートしており、特定のフォームを使うことで画像とテキストの書式設定を可能にします。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;テスト&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; このセクションには、&lt;a href="tce_edit_test.php" title="テスト管理"&gt;テスト&lt;/a&gt;の追加、生成、修正を行うフォーム,自由記述問題を&lt;a href="tce_edit_rating.php" title="解答評価"&gt;評価&lt;/a&gt;するフォーム、&lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="テスト結果要約"&gt;結果&lt;/a&gt;をPDFで表示または生成するフォーム、&lt;a href="tce_show_result_user.php" title="ユーザーの結果"&gt;ユーザーのテスト&lt;/a&gt;の詳細、使用された問題と解答の&lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="問題の統計"&gt;統計&lt;/a&gt;データが含まれています。&lt;br /&gt; TCExamは問題と解答をランダムに選ぶので、異なるユーザに対するテストは互いに異なります。&lt;br /&gt; PDFフォーマットのテストを好きなだけ作成し,プリントアウトして通常のペーパーテストとして利用できます。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>Đây là phần quản trị của &lt;a href="tce_page_info.php" title="thông tin về TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, là một phần mềm thân thiện với người dùng và độc lập với ngôn ngữ để tạo, quản lý và thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ danh mục bên trái bạn có thể truy cập vào các phần khác nhau của hệ thống:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Người dùng&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Phần này chứa các mẫu để &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Quản lý"&gt;chèn và quản lý&lt;/a&gt; người dùng, &lt;a href="tce_select_users.php" title="Lựa chọn người dùng"&gt; để chọn&lt;/a&gt; và hiển thị danh sách người dùng đang truy cập &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Người dùng trực tuyến"&gt;trực tuyến&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Chỉ những cá nhân được quản trị viên của hệ thống cung cấp tên và mật khẩu truy cập mới có quyền truy cập vào phần dùng chung và thực hiện các bài kiểm tra.&lt;br /&gt;Chương trình có khả năng xác định các cấp độ truy cập khác nhau cho cả người dùng lẫn các phần và công cụ của hệ thống(ví dụ: các trang, các phần, các mẫu...).&lt;br /&gt;TCExam cũng sử dụng hệ thống bảo mật khác để ngăn chặn truy cập không được phép dựa trên việc kiểm tra địa chỉ IP.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;các chủ đề&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Phần này bao gồm các mẫu chèn và sửa bài kiểm tra &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Quản lý chủ đề"&gt;các chủ đề&lt;/a&gt;, các câu hỏi &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Quản lý câu hỏi"&gt;liên quan&lt;/a&gt; và &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Quản lý đáp án"&gt;đáp án &lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Bạn có thể chọn 1 số lượng chủ đề không giới hạn trong bài kiểm tra, và với mỗi một chủ đề bạn có thể định ra 1 số lượng không giới hạn các câu hỏi và đáp án có thể có. Hệ thống sẽ chọn các câu hỏi và đáp án một cách ngẫu nhiên.&lt;br /&gt;TCExam hỗ trợ cả những câu hỏi có đáp án tự luận và câu hỏi có nhiều đáp án. Cuối cùng sẽ được đánh giá qua mẫu đánh giá đặc trưng &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Đánh giá câu trả lời"&gt;&lt;/a&gt;, trong khi các mẫu khác sẽ tự động đánh giá.&lt;br /&gt;Tất cả nội dung của bài kiểm tra, chủ đề, câu hỏi và câu trả lời đều được hỗ trợ mã riêng biệt, với việc dùng 1 mẫu đặc trưng cho phép ta sử dụng hình ảnh và các định dạng văn bản.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;bài kiểm tra&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Phần này bao gồm mẫu để chèn, tạo và sửa các bài kiểm tra &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Quản lý bài kiểm tra"&gt;khác nhau&lt;/a&gt;, mẫu dùng để &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Đánh giá đáp án"&gt;đánh giá&lt;/a&gt; câu trả lời tự luận và các mẫu để hiển thị hoặc tạo các bản kết quả &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Tổng hợp kết quả"&gt;dạng PDF&lt;/a&gt;, một bản chi tiết về &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="kết quả kiểm tra"&gt;các bài kiểm tra của người dùng&lt;/a&gt; và &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Thống kê câu hỏi"&gt;thống kê&lt;/a&gt; câu hỏi và đáp án được dùng.&lt;br /&gt;TCExam chọn câu hỏi và các đáp án liên quan dựa trên cơ sở ngẫy nhiên do vậy tất cả các bài kiểm tra của mỗi người dùng đều khác nhau.&lt;br /&gt;Chương trình cũng có khả năng tạo ra 1 lượng bài kiểm tra nhất định ở dạng PDF và có thể được in ra giấy phục vụ cho 1 kì thi truyền thống.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>यह &lt;a href="tce_page_info.php" title="about TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt; का प्रशासन(administration) क्षेत्र है. TCExam ऑनलाइन परीक्षा बनाने , प्रबंधन और परफोर्म करने के लिए एक मंच(platform), भाषा स्वतन्त्र(language independent) और उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर(software) है .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; बाईं ओर मीनू(menu) से आप इस प्रणाली के विभिन्न अनुभागों का उपयोग कर सकते हैं:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt; उपयोगकर्ता(users)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;यह अनुभाग उपयोगकर्ता को&lt;a href="tce_edit_user.php" title="User Management"&gt; शामिल और प्रबंध&lt;/a&gt; करने , &lt;a href="tce_select_users.php" title="User Selection"&gt; उन्हें चुनने &lt;/a&gt; के लिए , और वर्तमान में &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users"&gt; ऑनलाइन उपयोगकर्ता &lt;/a&gt; की सूची को दिखाने के लिए फॉर्म रखता है .&lt;br /&gt; केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ प्रणाली के सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग करने के लिए और परीक्षा देने के हकदार हैं.&lt;br /&gt;उपयोगकर्ताओं और विभिन्न घटकों को और इस प्रणाली के भागों (पेजों, रूपों, वर्गों के लिए) को अलग अलग पहुँच स्तर निर्दिष्ट करना संभव है.&lt;br /&gt;आई पी पतों की जांच के आधार पर अनाधिकृत उपयोग रोकने के लिए TCExam एक अन्य सुरक्षा प्रणाली भी इस्तेमाल करता है.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt; विषय (topics)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; यह अनुभाग परीक्षा &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management"&gt;विषय&lt;/a&gt;, उससे संबंधित &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Question Management"&gt; प्रश्न&lt;/a&gt; और &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management"&gt; उत्तर &lt;/a&gt; शामिल और संशोधित करने के फार्म रखता हैं .&lt;br /&gt; आप असीमित विषयों का चयन कर सकते , जो कि एक साथ एक विशेष परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्रत्येक विषय के लिए आप असीमित संख्या में सवालों और संभव जवाबों को परिभाषित कर सकते हैं . और प्रणाली, सवालों और जवाबों को उपलब्ध वालों के बीच में से अनियमित रूप से चुन लेगा.&lt;br /&gt;TCExam दोनों, कई-जवाब सवालों और मुक्त-जवाब सवालों का समर्थन करता है . मुफ्त-जवाब सवालों का मूल्यांकन एक विशिष्ट  &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation" &gt;मूल्यांकन फार्म;&lt;/a&gt; के माध्यम से  किया जाएगा . जबकि कई-जवाब सवालों का मूल्यांकन स्वतः किया जाएगा. परीक्षा , विषय, सवाल और जवाब के सारे विवरण एक विशेष स्वामित्व कोड (tcecode) का समर्थन करता है , और एक विशिष्ट फार्म के द्वारा , छवियाँ और पाठ स्वरूपण के उपयोग की अनुमति देता है.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt; परिक्षा (test)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;यह अनुभाग विभिन्न &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Management"&gt; परीक्षाओं&lt;/a&gt; को डालने, उत्पन्न करने और संशोधन के लिए फार्म रखता हैं , मुफ्त-जवाबों का &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation"&gt;मूल्यांकन&lt;/a&gt; करने के लिए फार्म, &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary"&gt; परिणामों&lt;/a&gt; का PDF संस्करण दिखाने या उत्पन्न के लिए फार्म, और &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Risultati test"&gt; उपयोगकर्ता के परीक्षाओं&lt;/a&gt; , सवालों और जवाबों के उपयोग किए &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics"&gt;आँकड़ों&lt;/a&gt; का एक विस्तृत दृश्ये&lt;br /&gt;TCExam एक यादृच्छिक आधार पर विभिन्न प्रश्नों और संबंधित उपलब्ध जवाबों को चुनता है ताकि अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए सभी परीक्षा एक दूसरे से अलग हो जाएगा.&lt;br /&gt;TCExam से परीक्षाओं का PDF प्रारूप में मनमाना संख्या उत्पन्न करना भी संभव है ताकि वे मुद्रित किया जा है सके और एक परंपरागत परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>Ini merupakan kawasan pentadbiran &lt;a href="tce_page_info.php" title="Tentang TCExam "&gt;TCExam&lt;/a&gt;, adalah satu platform dan bahasa perisian ramah pengguna bebas bagi mewujudkan, menguruskan dan menjalankan ujian yang dalam talian.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daripada menu untuk sebelah kiri anda boleh mengakses bahagian lain sistem itu:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;pengguna&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Bahagian ini mengandungi bentuk untuk &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Pengurusan Pengguna"&gt;memasukkan dan menguruskan&lt;/a&gt; pengguna, &lt;a href="tce_select_users.php" title="Pemilihan Pengguna"&gt; bagi memilih mereka&lt;/a&gt; dan bagi menunjukkan senarai seseorang kini &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Pengguna Dalam Talian"&gt;dalam talian&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Hanya pengguna berdaftar dipenuhi dengan satu nama pengguna dan satu kata laluan adalah berhak untuk mengakses bidang umum bagi sistem dan menjalankan ujian.&lt;br /&gt;Ia adalah mungkin bagi menentukan laluan lain tingkat untuk kedua-dua pengguna dan komponen yang lain dan bahagian bagi sistem (halaman, bentuk, bahagian).&lt;br /&gt;TCExam menggunakan juga satu lagi sistem keselamatan untuk mencegah akses yang tak sah berdasarkan semakan bagi alamat IP.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;modul&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Seksyen ini mengandungi bentuk itu untuk menyelit dan mengubah suai ujian &lt;a href="tce_edit_module.php" title="Pengurusan Modul"&gt;modul&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Pengurusan Topik"&gt;topik&lt;/a&gt;, berkait &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Pengurusan Soalan"&gt;soalan&lt;/a&gt; dan &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Pengurusan Jawapan Berbilang"&gt;jawapan&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Anda boleh pilih satu jumlah topik tidak terhad yang boleh digunakan bersama-sama untuk satu ujian tertentu, dan bagi setiap topik anda boleh mentakrifkan satu bilangan soalan tidak terhad dan jawapan mungkin. Sistem itu akan secara rawak memilih soal jawab antara yang boleh didapati.&lt;br /&gt;Menyokong TCExam kedua-dua berbilang jawapannya soalan dan bebas jawapannya soalan. Latters akan menjadi dinilai melalui satu bentuk penilaian yang khusus&lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Penilaian jawapan"&gt;&lt;/a&gt;, manakala formers akan secara automatik dinilaikan.&lt;br /&gt;Semua huraian bagi ujian, topik, soal jawab sokongan satu kod proprietari tertentu (tcecode) yang, dengan menggunakan satu borang tertentu, membenarkan penggunaan imej itu dan pemformatan teks.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ujian&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Seksyen ini termasuk bentuk untuk menyelit, menjana dan mengubah suai berbeza &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Pengurusan Ujian"&gt;ujian&lt;/a&gt;, bentuk untuk &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Penilaian Jawapan"&gt;evaluate&lt;/a&gt; jawapan bebas dan bentuk itu bagi menunjukkan atau menjana versi PDF bagi &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Ringkasan Keputusan Ujian"&gt;keputusan&lt;/a&gt;, satu pandangan mendalam &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Hasil Ujian"&gt;ujian pengguna&lt;/a&gt; DAN &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Statistik Soalan"&gt;perangkaan&lt;/a&gt; soal jawab menggunakan.&lt;br /&gt;TCExam memilih pada satu asas rawak beberapa soalan dan jawapan boleh didapati berkait supaya semua ujian untuk pengguna lain akan berlainan daripada satu sama lain.&lt;br /&gt;Ia adalah mungkin juga untuk untuk menjana satu jumlah ujian arbitrari dalam format PDF supaya mereka dapat dicetak dan menggunakan untuk satu peperiksaan konvensional.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>To jest strefa administracyjna &lt;a href="tce_page_info.php" title="o TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, jest środowiskiem programowym niezależnym od platformy i języka, przeznaczonym do tworzenia, zarządzania i przeprowadzania testów on-line.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Z menu znajdującego się po lewej stronie możesz przenieść się do odpowiednich sekcji systemu:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;użytkownicy&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ta sekcja zawiera formularze do &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Zarządzanie użtkownikami"&gt;insert and manage&lt;/a&gt; users, &lt;a href="tce_select_users.php" title="User Selection"&gt; to select them&lt;/a&gt; and to show the list of the ones currently &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users"&gt;online&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Just the registered users granted with a username and a password are entitled to access the public area of the system and perform the tests.&lt;br /&gt;It is possible to specify different access levels for both the users and the different components and parts of the system (pages, forms, sections).&lt;br /&gt;TCExam utilizes also another security system to prevent unauthorized access based on the check of the IP addresses.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;modules&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;This section contains the forms to insert and modify test &lt;a href="tce_edit_module.php" title="Modules Management"&gt;modules&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management"&gt;topics&lt;/a&gt;, the related &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Question Management"&gt;questions&lt;/a&gt; and &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management"&gt;answers&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;You can select an unlimited number of topics that can be used together for a specific test, and for each topic you can define an unlimited number of questions and possible answers. The system will randomly select questions and answers among the available ones.&lt;br /&gt;TCExam supports both multiple-answer questions and free-answer questions. The latters will be evaluated through a specific evaluation form &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation"&gt;&lt;/a&gt;, while the formers will be automatically evaluated.&lt;br /&gt;All the descriptions of tests, topics, questions and answers support a particular proprietary code (tcecode) that, by using a specific form, allows the use of images and text formatting.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;test&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;This section includes the form to insert, generate and modify the different &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Management"&gt;tests&lt;/a&gt;, the form to &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation"&gt;evaluate&lt;/a&gt; the free answers and the forms to show or generate PDF versions of the &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary"&gt;results&lt;/a&gt;, a detailed view of the &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Risultati test"&gt;users' tests&lt;/a&gt; and the &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics"&gt;statistics&lt;/a&gt; of questions and answers utilized.&lt;br /&gt;TCExam selects on a random basis the various questions and related available answers so that all tests for the different users will be different from each other.&lt;br /&gt;It is also possible to to generate an arbitrary number of tests in PDF format so that they can be printed and utilized for a conventional exam.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>This is the administration area of &lt;a href="tce_page_info.php" title="about TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, is a platform and language independent user-friendly software to create, manage and perform online tests.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;From the menu you can access the different sections of the system:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;users&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;This sections contains the forms for &lt;a href="tce_edit_user.php" title="User Management"&gt;insert and manage&lt;/a&gt; users, &lt;a href="tce_select_users.php" title="User Selection"&gt; to select them&lt;/a&gt; and to show the list of the ones currently &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users"&gt;online&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Only the registered users granted a username and a password are entitled to access the public area of the system and perform the tests.&lt;br /&gt;It is possible to specify different access levels for both the users and the different components and parts of the system (pages, forms, sections).&lt;br /&gt;TCExam also uses another security system to prevent unauthorized access based on checking the IP addresses.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;modules&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;This section contains the forms to insert and modify test &lt;a href="tce_edit_module.php" title="Modules Management"&gt;modules&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management"&gt;topics&lt;/a&gt;, the related &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Question Management"&gt;questions&lt;/a&gt; and &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management"&gt;answers&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;You can select an unlimited number of topics that can be used together for a specific test, and for each topic you can define an unlimited number of questions and possible answers. Depending on the settings of the Random question and Random answer tick boxes, the system can randomly select questions and answers among the available ones.&lt;br /&gt;TCExam supports both multiple-answer questions and free-answer questions. The latter will be evaluated through a specific evaluation form &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation"&gt;&lt;/a&gt;, while the former will be automatically evaluated.&lt;br /&gt;All the descriptions of tests, topics, questions and answers support a particular proprietary code (tcecode) that, by using a specific form, allows the use of images and text formatting.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;test&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;This section includes a form to insert, generate and modify the different &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Management"&gt;tests&lt;/a&gt;, a form to &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation"&gt;evaluate&lt;/a&gt; the free answers and forms to show or generate PDF versions of the &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary"&gt;results&lt;/a&gt;, a detailed view of the &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Test Results"&gt;users' tests&lt;/a&gt; and the &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics"&gt;statistics&lt;/a&gt; of questions and answers used.&lt;br /&gt;TCExam can be instructed to select, on a random basis, the various questions and related available answers, so that all tests for the different users will be different from each other.&lt;br /&gt;It is also possible to generate an arbitrary number of tests in PDF format so that they can be printed and used for a conventional exam.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>זהו איזור הניהול של &lt;a href="tce_page_info.php" title="אודות TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, תכנה ידידותית למשתמש, ניטרלית לשפה ולפלטפורמה ליצירת, ניהול וביצוע מבחנים מקוונים.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; בתפריט מימין ניתן לגשת לאיזורים השונים של המערכת: &lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;משתמשים&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;איזור זה מכיל טפסים עבור &lt;a href="tce_edit_user.php" title="ניהול משתמשים"&gt;הוספה וניהול של&lt;/a&gt; משתמשים, &lt;a href="tce_select_users.php" title="בחירת משתמשים"&gt; בחירתם&lt;/a&gt; והצגת אלו הנמצאים כרגע במצב &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="משתמשים מקוונים"&gt;מקוון&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;רק משתמשים רשומים בעלי שם וססמה זכאים לגשת לשטח הציבורי של המערכת ולבצע את המבחנים.&lt;br /&gt;ניתן להגדיר רמות גישה שונות הן למשתמשים והן למרכיבים שונים במערכת (דפים, טפסים, אזורים).&lt;br /&gt;מנגנון אבטחה נוסף למניעת גישה לא מורשית מבוסס על בדיקת כתובות הרשת.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;יחידות לימוד&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;אזור זה מכיל להזנה ועדכון של &lt;a href="tce_edit_module.php" title="ניהול יחידות לימוד"&gt;יחידות לימוד&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="ניהול נושאים"&gt;נושאים&lt;/a&gt;, כמו כן &lt;a href="tce_edit_question.php" title="ניהול שאלות"&gt;שאלות&lt;/a&gt; וגם &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="ניהול רב-תשובות"&gt;תשובות&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;ניתן לבחור מספר בלתי מוגבל של נושאים לצורך הרכבת מבחן אחד, עבור כל נושא ניתן להגדיר מספר בלתי מוגבל של שאלות ותשובות אפשריות. המערכת תבחר אקראית שאלות ותשובות מתוך המבחר הזמין.&lt;br /&gt;TCExam תומכת הן בשאלות מרובות ברירה והן בשאלות פתוחות. השאלות הפתוחות יוערכו בעזרת טופס הערכה מיוחד &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="הערכת תשובות"&gt;&lt;/a&gt;, ואילו השאלות מרובות הברירה יוערכו אוטומטית.&lt;br /&gt;התיאור של המבחנים, הנושאים, השאלות והתשובות תומכים בתוסף קוד (tcecode) אשר, באמצעות תבנית מיוחדת, מאפשר שימוש בתמונות ועיצוב מלל.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;מבחן&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;איזור זה כולל טופס להזנת, יצירה ועדכון &lt;a href="tce_edit_test.php" title="ניהול מבחנים"&gt;המבחנים&lt;/a&gt;השונים, טופס עבור &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="הערכת תשובות"&gt;הערכת&lt;/a&gt; התשובות לשאלות הפתוחות וטפסים להצגת ויצירת גרסות PDF של &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="סיכום תוצאות המבחן"&gt;התוצאות&lt;/a&gt;, תצוגה מפורטת של &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="תוצאות המבחן"&gt;תוצאות הנבחנים&lt;/a&gt; וכמו כן &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="סטטיסטיקת השאלות"&gt;סטטיסטיקה&lt;/a&gt; של השאלות והתשובות שהיו בשימוש.&lt;br /&gt;המערכת בוחרת באופן אקראי את השאלות השונות והתשובות המתייחסות אליהן כך שנבחנים שונים יקבלו מבחנים שונים.&lt;br /&gt;בנוסף, ניתן ליצור מספר שרירותי של מבחנים בפורמט PDF כך שניתן להדפיסם עבור בחינות בכתב.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>Εδώ είναι η διαχειριστική περιοχή του &lt;a href="tce_page_info.php" title="about TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, ένα ανεξάρτητο από πλατφόρμα και γλώσσα εύχρηστο λογισμικό που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε, να διαχειριστείτε και να εκτελέσετε διαδικτιακά διαγωνίσματα. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Από τις επιλογές στα αριστερά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους διάφορους τομείς του συστήματος:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;χρήστες&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Αυτός ο τομέας περιέχει τις φόρμες για &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Διαχείρηση Χρηστών" &gt;εισαγωγή και διαχείριση&lt;/a&gt; χρηστών, &lt;a href="tce_select_users.php" title="Επιλογές Χρήστη"&gt; να τους επιλέξετε&lt;/a&gt; και να τους εμφανίσετε σε μία λίστα με αυτόυς που είναι&lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Συνδεδεμένοι χρήστεςs"&gt; συνδεδεμένοι &lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Μόνο οι εγγεγραμένοι χρήστες που τους έχει δωθεί όνομα και κωδικός επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην δημόσια περιοχή και να εκτελούν τα διαγωνίσματα.&lt;br /&gt;Μπορείτε να προσδιορίσετε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και για τους χρήστες και τα διάφορα τμήματα του συστήματος (σελίδες,φόρμες,τομείς).&lt;br /&gt;Το TCExam περιέχει ένα ακόμα σύστημα ασφάλειας για να εμποδίζει την παράνομη είσοδο με τον έλεγχο των ΙΡ διευθύνσεων.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ενότητες&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Αυτός ο τομέας περιέχει τις φόρμες για να εισάγετε και να τροποποιείτε τα&lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Διαχείριση Θεμάτων"&gt; θέματα&lt;/a&gt;, τις σχετικές &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Διαχείρηση Ερωτήσεων" &gt;ερωτήσεις&lt;/a&gt; και &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Διαχείριση Πολλαπλών-Απαντήσεων"&gt;τις απαντήσεις&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Μπορείτε να επιλέξετε από ένα άπεριόριστο αριθμό θεμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα συγκεκριμένο διαγώνισμα, και κάθε θέμα μπορεί να προσδιορίζετε από ένα απεριόριστο αριθμό ερωτήσεων και απαντήσεων. Το σύστημα θα επιλέγει τυχαία ερωτήσεις και απαντήσεις ανάμεσα στις διαθέσιμες.&lt;br /&gt;Το TCExam υποστηρίζει τη λειτουργία και για ελεύθερες απαντήσεις και για πολλαπλής επιλογής. Οι τελευταίες θα βαθμολογούνται μέσο μιας συγκεκριμένης φόρμας αξιολόγησης &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Αξιολόγηση Απάντησης" &gt;&lt;/a&gt;, καθώς οι πρώτες θα βαθμολογούνται αυτόματα..&lt;br /&gt;'Ολες οι περιγραφές των διαγωνισμάτων, θεμάτων, ερωτήσεων και απαντήσεων υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο κώδικα (tcecode) που,χρησιμοποιώντας μια ειδική φόρμα, επιτρέπει την εισαγωγή εικόνων και μορφοποιημένου κειμένου.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;διαγώνισμα&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την εισαγωγή,δημιουργία και τροποποίηση των διάφορων &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Διαχείριση Διαγωνισμάτων"&gt;tests&lt;/a&gt;, τη φόρμα για &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Αξιολόγηση Βαθμολογίας" &gt;αξιολόγηση&lt;/a&gt; τις ελεύθερες απαντήσεις και τις φόρμες για να δείξουν ή να δημιουργήσουν PDF αρχεία των &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Περίληψη Αποτελεσμάτων"&gt;αποτελεσμάτων&lt;/a&gt;, μία λεπτομερή επίδειξη των &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Λεπτομέρειες Διαγωνισμάτων test"&gt;διαγωνισμάτων των χρηστών' tests&lt;/a&gt; και των &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Στατιστικά Ερωτήσεων"&gt;στατιστικών&lt;/a&gt; των ερωτήσεων και απαντήσεων.&lt;br /&gt;Το TCExam διαλέγει τυχαία με βάση τις διάφορες ερωτήσεις και τις διαθέσιμες απαντήσεις έτσι ώστε όλα τα διαγωνίσματα για τους μαθητές να είναι διαφορετικά για το καθένα.&lt;br /&gt;Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα απεριόριστο αριθμό διαγωνισμάτων σε PDF μορφή έτσι ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν και να χρησιμοποιηθούν με το κλασσικό τρόπο.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>Εδώ είναι η διαχειριστική περιοχή του &lt;a href="tce_page_info.php" title="about TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, ένα εύχρηστο λογισμικό ανεξάρτητο από πλατφόρμα και γλώσσα, που επιτρέπει να δημιουργήσετε, να διαχειριστείτε και να εκτελέσετε διαδικτιακά διαγωνίσματα. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Από τις επιλογές στα αριστερά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους διάφορους τομείς του συστήματος:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;users&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Αυτός ο τομέας περιέχει τις φόρμες για &lt;a href="tce_edit_user.php" title="User Management"&gt;εισαγωγή και διαχείριση&lt;/a&gt; χρηστών, &lt;a href="tce_select_users.php" title="User Selection"&gt; να τους επιλέξετε&lt;/a&gt; και να τους εμφανίσετε σε μία λίστα με αυτόυς που είναι&lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users"&gt; συνδεδεμένοι &lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Μόνο οι εγγεγραμένοι χρήστες που τους έχει δωθεί όνομα και κωδικός επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην δημόσια περιοχή και να εκτελούν τα διαγωνίσματα.&lt;br /&gt;Μπορείτε να προσδιορίσετε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και για τους χρήστες και τα διάφορα τμήματα του συστήματος (σελίδες,φόρμες,τομείς).&lt;br /&gt;Το TCExam περιέχει ένα ακόμα σύστημα ασφάλειας για να εμποδίζει την παράνομη είσοδο με τον έλεγχο των ΙΡ διευθύνσεων.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;topics&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Αυτός ο τομέας περιέχει τις φόρμες για να εισάγετε και να τροποποιείτε τα&lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management"&gt; θέματα&lt;/a&gt;, τις σχετικές &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Question Management"&gt;ερωτήσεις&lt;/a&gt; και &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management"&gt;τις απαντήσεις&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Μπορείτε να επιλέξετε από ένα άπεριόριστο αριθμό θεμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα συγκεκριμένο διαγώνισμα, και κάθε θέμα μπορεί να προσδιορίζετε από ένα απεριόριστο αριθμό ερωτήσεων και απαντήσεων. Το σύστημα θα επιλέγει τυχαία ερωτήσεις και απαντήσεις ανάμεσα στις διαθέσιμες.&lt;br /&gt;Το TCExam υποστηρίζει τη λειτουργία και για ελεύθερες απαντήσεις και για πολλαπλής επιλογής. Οι τελευταίες θα βαθμολογούνται μέσο μιας συγκεκριμένης φόρμας αξιολόγησης &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation"&gt;&lt;/a&gt;, καθώς οι πρώτες θα βαθμολογούνται αυτόματα..&lt;br /&gt;'Ολες οι περιγραφές των διαγωνισμάτων, θεμάτων, και ερωτήσεων και απαντήσεων υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο κώδικα (tcecode) που,χρησιμοποιώντας μια ειδική φόρμα, επιτρέπει την εισαγωγή εικόνων και μορφοποιημένου κειμένου.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;test&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει την εισαγωγή,δημιουργία και τροποποίηση των διάφορων &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Management"&gt;tests&lt;/a&gt;, τη φόρμα για &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation"&gt;αξιολόγηση&lt;/a&gt; τις ελεύθερες απαντήσεις και τις φόρμες για να δείξουν ή να δημιουργήσουν PDF αρχεία των &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary"&gt;αποτελεσμάτων&lt;/a&gt;, μία λεπτομερή επίδειξη των &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Risultati test"&gt;διαγωνισμάτων των χρηστών' tests&lt;/a&gt; και των &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics"&gt;στατιστικών&lt;/a&gt; των ερωτήσεων και απαντήσεων.&lt;br /&gt;Το TCExam διαλέγει τυχαία με βάση τις διάφορες ερωτήσεις και τις διαθέσιμες απαντήσεις έτσι ώστε όλα τα διαγωνίσματα για τους μαθητές να είναι διαφορετικά για το καθένα.&lt;br /&gt;Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα απεριόριστο αριθμό διαγωνισμάτων σε PDF μορφή έτσι ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν και να χρησιμοποιηθούν με το κλασσικό τρόπο.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>Это область управления &lt;a href="tce_page_info.php" title="о программе TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;. TCExam - это платформо- и языконезависимое, удобное для пользователя программное обеспечение, предназначенное для создания, управления и выполнения интерактивных тестов.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Из меню слева Вы можете получить доступ к различным разделам системы:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;пользователи&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Данные разделы содержат формы для &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Управление пользователями"&gt;вносить исправления/дополнения и управлять&lt;/a&gt; пользователем, &lt;a href="tce_select_users.php" title="Выбор пользователя"&gt; для выбора пользователя&lt;/a&gt; и для отображения списка, кто в настоящее время &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Пользователи он-лайн"&gt;online&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Только зарегистрированные пользователи, при условии ввода имени и пароля, имеют право доступа в публичную зону системы и выполнять тесты.&lt;br /&gt;Это также, дает возможность определить различные уровни доступа как для пользователей, так и для различных компонентов и частей системы (страницы, формы, раздела).&lt;br /&gt;TCExam использует также совершенно другую систему защиты, чтобы предотвратить несанкционированный доступ, основанный на проверке IP адреса.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;темы&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Данный раздел содержит формы для добавления и изменения &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Управление темами"&gt;тем&lt;/a&gt; тестов, связанный с &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Управление Вопросами"&gt;вопросами&lt;/a&gt; и &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Управление многовариантными ответами на вопросы"&gt;ответами&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Вы можете выбрать неограниченное количество тем, которые могут использоваться вместе для определенного теста, и для каждой темы Вы можете определить неограниченное количество вопросов и возможные ответы на них. Система будет случайным образом выбирать вопросы и ответы из числа доступных.&lt;br /&gt;TCExam поддерживает как свободные ответы, так и многовариантные ответы на вопросы. Последние будут оценены по специальной оценочной форме &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Оценка ответов"&gt;&lt;/a&gt;, в то время, как первый из вариантов будет оценен автоматически.&lt;br /&gt;Все описания тестов, тем, вопросов и ответов поддерживают специфический частный код (tcecode), который при использовании специальных форм, позволяет использовать форматирование изображений и текста.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;тест&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Данный раздел включает форму, чтобы вставлять, производить и изменять различные &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Управление тестами"&gt;тесты&lt;/a&gt;, форма &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Оценка ответов"&gt;оценивает&lt;/a&gt; свободные ответы; а также формы для отображения или генерирования PDF-версий &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Итоговые результаты теста"&gt;результатов&lt;/a&gt;, детализированное представление &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Результаты теста"&gt;тестов пользователя&lt;/a&gt; и используется &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Статистика ответов"&gt;статистики&lt;/a&gt; вопросов и ответов.&lt;br /&gt;TCExam случайным образом выбирает различные вопросы и, связанные с ними ответы так, чтобы все тесты для различных пользователей были бы различными.&lt;br /&gt;Также возможно генерирование произвольного количества тестов в PDF формате так, чтобы их можно было распечатать и использовать для обычного экзамена.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>Ini adalah area administratif dari &lt;a href="tce_page_info.php" title="perihal TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, yang merupakan software yang memiliki platform dan bahasa user-friendly untuk membuat, mengelola dan melaksanakan test online.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dari menu yang ada disebelah kiri anda dapat mengakses bagian sistem yang berbeda-beda:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;User&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Pada bagian ini berisi formulir untuk &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Mengelola User"&gt;menyisipkan dan mengelola&lt;/a&gt; users, &lt;a href="tce_select_users.php" title="Pemilihan User"&gt; untuk memilihnya &lt;/a&gt; dan untuk menampilkan daftar user yang saat ini &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="User sedang online"&gt;online&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt; silahkan anda melakukan registrasi dengan username and a password yang akan digunakan untuk mengakses area publik dari sistem dan melaksanakan test.&lt;br /&gt;Ini memungkinkan untuk menentukan level akses yang berbeda baik untuk user dan bagian dan komponen yang berbeda dari sistem (halaman, formulir, bagian).&lt;br /&gt;TCExam juga memiliki pelengkap berupa sistem keamanan untuk mencegah akses oleh yang tidak berwenang dengan memeriksa ip address.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Topik&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Bagian ini berisi formulir untuk menyisipkan dan merubah &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Mengelola Topik"&gt;topik test&lt;/a&gt;, berkaitan dengan &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Mengelola soal"&gt;soal&lt;/a&gt; dan &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Mengelola jawaban multi"&gt;jawaban&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Anda dapat memilih topik yang tak terhingga yang dapat digunakan bersama sama dalam test tertentu, dan untuk tiap-tiap topik anda dapat mendefinisikan soal dan jawaban yang tak terhingga. Sistem akan secara acak memilih soal dan jawaban yang tersedia.&lt;br /&gt;TCExam mendukung soal uraian dan soal pilihan ganda. Dan akhirnya akan dievaluasi menggunakan formulir evaluasi yang spesifik &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Evaluasi jawaban"&gt;&lt;/a&gt;, sebagian juga dapat dievaluasi secara automatik.&lt;br /&gt;Semua diskripsi test, topik, soal dan jawaban didukung oleh kode proprietari (tcecode), yang dengan menggunakan form spesifik, membolehkan untuk menggunakan gambar dan format text.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Test&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Pada bagian ini terdapat formulir untuk menyisipkan, membangkitkan dan merubah &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Mengelola Test"&gt;test&lt;/a&gt; , formulir untuk &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Mengevaluasi Jawaban"&gt;evaluasi&lt;/a&gt; jawaban uraian dan formulir untuk menampilkan atau membangkitkan versi PDF &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Ringkasan Hasil Test"&gt;Hasil Test&lt;/a&gt;, sebuah tampilan detail &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Hasil test"&gt; hasil test&lt;/a&gt; user dan &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Statistik Soal"&gt;statistik&lt;/a&gt; dari soal dan jawaban.&lt;br /&gt;TCExam memilih secara acak soal-soal dan jawaban terkait sehingga semua test untuk user yang berbeda akan berbeda dengan lainnya.&lt;br /&gt;Hal ini juga dimungkinkan untuk membangkitkan sejumlah test dalam format PDF sehingga dapat dicetak dan digunakan untuk ujian konvensional.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
292
  <seg>Dies ist der administrative Bereich von &lt;a href="tce_page_info.php" title="informazioni su TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, einer plattform und sprachunabhängigen, benutzerfreundlichen Software zum Erstellen, Verwalten und Durchführen von Online-Prüfungen.
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
293

294
Durch das Menü erlangen Sie Zugang zu den verschiedenen Funktionen des Systems:&lt;ul&gt;
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
295
296

&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Benutzer&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
297
Dieser Abschnitt enthält die Formulare zum Hinzufügen, Verwalten und Auswählen von Benutzern und eine Übersicht der derzeit angemeldeten Benutzer.&lt;br /&gt;
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
298
Nur registrierte Benutzer dürfen auf die öffentlichen Bereiche des Systems zugreifen und Prüfungen durchführen.&lt;br /&gt;
299
300
Es ist möglich, verschiedene Zugriffsberechtigungen für Nutzer sowie verschiedene Komponenten und Funktionen des Systems (Seiten, Formulare, Sektionen) festzulegen.&lt;br /&gt;
TCExam verwendet auch ein weiteres Sicherheitssystem (Überprüfung der IP-Adressen), um unbefugten Zugang zu verhindern.&lt;/li&gt;
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
301
302
303
304

&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Module&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Dieser Abschnitt enthält das Formular zum Erstellen und Verändern von Prüfungsmodulen, Themen und die damit verbundenen Fragen und Antworten.&lt;br /&gt;
Für jede Prüfung können Sie eine unbegrenzte Anzahl von verschiedenen Themen, enthaltenen Fragen und damit verbundenen Antworten definieren.&lt;br /&gt;
User expired's avatar
User expired committed
305
Anhand der festgelegten Einstellungen für die zufällige Auswahl von Fragen und Antworten stellt das System die Prüfungen automatisch zusammen.
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
306
307
TCExam unterstützt verschiedene Arten von Fragen.&lt;br /&gt;
Multiple-Choice-Antworten-und Reihenfolge-Antworten werden durch das Programm selbständig geprüft, Freitext-Antworten müssen manuell ausgewertet werden.&lt;br /&gt;
308
Die Beschreibungen zu den Prüfungen, Themen, Fragen und Antworten werden mit einer Codierung (tcecode) verfasst, welche auch die Verwendung von formatierten Texten sowie Bildern ermöglicht.&lt;/li&gt;
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
309

310
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Tests&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
User expired's avatar
User expired committed
311
312
313
Dieser Abschnitt enthält Formulare, mit denen Prüfungen erstellt und verändert, Freitext-Antworten bewertet und Ergebnisse anhand von Prüfungen sowie Benutzern geordnet eingesehen werden können.&lt;br /&gt;
Die PDF-Funktion ermöglicht die Erzeugung von Papier-Tests, die nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt werden. Jeder Prüfling erhält so eine andere Prüfung.&lt;br /&gt;
Statistiken der Fragen und Antworten können nicht nur online betrachtet werden. Jeder Bericht kann auch zu einem PDF-Dokument konvertiert und damit leicht übersehbar ausgedruckt werden.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>C'est la zone d'administration &lt;a href="tce_page_info.php" title="A propos de TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, un système indépendant de la plate-forme et de la langue, pour créer, gérer et effectuer des examens en
ligne.

Dans le menu, vous pouvez accéder les fonctionnes différentes du système:&lt;ul&gt;

&lt;li&gt;&lt;strong&gt;utilisateurs&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Cette section contient les formulaires utilisés pour insérer et gérer les utilisateurs, de les sélectionner et afficher la liste de ceux actuellement en ligne.&lt;br /&gt;
Seuls les utilisateurs enregistrés sont autorisés à accéder la zone publique du système et effectuer des examens.&lt;br /&gt;
Il est possible de spécifier différents niveaux d'accès pour les deux, les utilisateurs ainsi que les différentes composantes et les éléments du système (pages, formes, sections).&lt;br /&gt;
TCExam utilise également un autre système de sécurité pour empêcher l'accès non autorisé, fondé sur une vérification des adresses IP.&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;&lt;strong&gt;modules&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Cette section contient les formulaires pour insérer et modifier des modules des examens, les sujets, les questions et réponses.&lt;br /&gt;
Pour chaque examen, vous pouvez définir un nombre illimité de sujets différents, contenait des questions et des réponses liées.&lt;br /&gt;
Dépendent des paramètres spécifiés pour la choix aléatoire des questions et réponses, le système va compiler automatiquement l'examen.&lt;br /&gt;
TCExam supporte différents types de questions. Les réponses par la choix multiples et mettre en ordre seront vérifié par la système, les réponses en texte libre doivent être évalués manuellement.&lt;br /&gt;
Les descriptions des examens, des sujets, questions et réponses sont créés en utilisant un codage (tcecode) qui permet également l'utilisation de texte formaté ainsi que des images.&lt;/li&gt;

&lt;li&gt;&lt;strong&gt;examens&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Cette section fournit des formulaires pour générer et modifier des examens, d'évaluer les réponses du texte libre et de revoir des résultats ordonnées par le test ainsi que par les utilisateurs.&lt;br /&gt;
Utilisation de la fonction PDF sur les examens permettant la création des examens en papier qui sont mis ensemble au hasard, comme ça chaque élève reçoit un examen différent.&lt;br /&gt;
Statistiques des questions et des réponses peuvent non seulement être consultées en ligne, chaque rapport peut aussi être fusionné à des documents PDF à imprimer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>Това е административната част на &lt;a href="tce_page_info.php" title="относно TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, е платформа и същевременно интуитивен софтуер за създаване, управление и провеждане на он-лайн тестове.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; От менюто вляво можете да достъпите различните секции на системата:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;потребители&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Тази секция съдържа формите за &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Управление на потребители"&gt;въвеждане и управление&lt;/a&gt; на потребители, &lt;a href="tce_select_users.php" title="Избор на потребители"&gt; за да ги избереш&lt;/a&gt; и покажеш списък на текущите &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Онлайн потребители"&gt;он-лайн потребители&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Само регистрираните потребители имат потребителско име и парола, които им осигуряват достъп до публичните зони на системата и правото за провеждане на тестове.&lt;br /&gt;Възможно е да се дефинират различни нива на достъп, както за потребителите, така и за различните компоненти и части на системата (страници, форми, секции).&lt;br /&gt;TCExam използва още една допълнителна система за сигурност за защита от неоторизиран достъп - основана на проверката на IP адреси.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;теми&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Тази секция съдържа формите за въвеждане и промяна на &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Управление на теми"&gt;темите на теста&lt;/a&gt;, свързаните с него &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Управление на въпроси"&gt;въпроси&lt;/a&gt; и &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Управление на отговори"&gt;отговори&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Можете да изберете неограничен брой теми, които да се използват за даден тест, а също така можете за всяка тема да дефинирате неограничен брой въпроси и възможни отговори. Системата автоматично, на произволен принцип, ще избере въпросите, които са налични в момента.&lt;br /&gt;TCExam поддържа два вида тестове - тези със свободен отговор и тези от тип А Б В. Последните се оценяват чрез специфична форма &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Оценяване на отговори"&gt;&lt;/a&gt;,докато тестовете с отворен отговор ще бъдат автоматично оценявани.&lt;br /&gt;Всички видове тестове, теми, въпроси и отговори притежават собсвтен код (tcecode), който чрез използването на специфична форма, позволява използването на снимки, графики и текстообработка.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;тест&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Тази секция включва начин на въвеждане, генериране и промяна на различните &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Управление на тестове"&gt;тестове&lt;/a&gt;, начин за &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Оценяване на отговори"&gt;оценяване&lt;/a&gt; на свободните отговори и начините за представяне или генериране на PDF версии на &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Обобщение на резултатите от тестовете"&gt;резултатите&lt;/a&gt;, подробности за &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Резултати на тестове направени от потребителите"&gt;тестовете направени от потребителите&lt;/a&gt;, както и &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Статистики на въпросите"&gt;статистики&lt;/a&gt; на използваните въпроси и отговори.&lt;br /&gt;TCExam произволно избира изходна база от разнообразни въпроси, така че всички тестове за различните потребители да се различават един от друг.&lt;br /&gt;Освен това е възможно да се генерират произволен брой тестове в PDF формат, така че да могат да бъдат принтирани и използвани като за стандартен изпит.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>This is the administration area of &lt;a href="tce_page_info.php" title="about TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, is a platform and language independent user-friendly software to create, manage and perform online tests.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;From the menu you can access the different sections of the system:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;users&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;This sections contains the forms for &lt;a href="tce_edit_user.php" title="User Management"&gt;insert and manage&lt;/a&gt; users, &lt;a href="tce_select_users.php" title="User Selection"&gt; to select them&lt;/a&gt; and to show the list of the ones currently &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users"&gt;online&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Only the registered users granted a username and a password are entitled to access the public area of the system and perform the tests.&lt;br /&gt;It is possible to specify different access levels for both the users and the different components and parts of the system (pages, forms, sections).&lt;br /&gt;TCExam also uses another security system to prevent unauthorized access based on checking the IP addresses.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;modules&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;This section contains the forms to insert and modify test &lt;a href="tce_edit_module.php" title="Modules Management"&gt;modules&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management"&gt;topics&lt;/a&gt;, the related &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Question Management"&gt;questions&lt;/a&gt; and &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management"&gt;answers&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;You can select an unlimited number of topics that can be used together for a specific test, and for each topic you can define an unlimited number of questions and possible answers. Depending on the settings of the Random question and Random answer tick boxes, the system can randomly select questions and answers among the available ones.&lt;br /&gt;TCExam supports both multiple-answer questions and free-answer questions. The latter will be evaluated through a specific evaluation form &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation"&gt;&lt;/a&gt;, while the former will be automatically evaluated.&lt;br /&gt;All the descriptions of tests, topics, questions and answers support a particular proprietary code (tcecode) that, by using a specific form, allows the use of images and text formatting.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;test&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;This section includes a form to insert, generate and modify the different &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Management"&gt;tests&lt;/a&gt;, a form to &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation"&gt;evaluate&lt;/a&gt; the free answers and forms to show or generate PDF versions of the &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary"&gt;results&lt;/a&gt;, a detailed view of the &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Test Results"&gt;users' tests&lt;/a&gt; and the &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics"&gt;statistics&lt;/a&gt; of questions and answers used.&lt;br /&gt;TCExam can be instructed to select, on a random basis, the various questions and related available answers, so that all tests for the different users will be different from each other.&lt;br /&gt;It is also possible to generate an arbitrary number of tests in PDF format so that they can be printed and used for a conventional exam.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>Esta es el área de administración de &lt;a href="tce_page_info.php" title="acerca de TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, es un software accesible, independiente de la plataforma y del idioma, para la creación, administración y desarrollo de test en línea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mediante el menu usted puede acceder a las diferentes secciones del sistema:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;usuarios&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Esta sección contiene los formularios para &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Administración de Usuarios"&gt;insertar y modificar&lt;/a&gt; usuarios, &lt;a href="tce_select_users.php" title="Selección Usuarios"&gt; para seleccionarlos&lt;/a&gt; y para mostrar la lista de los que están actualmente &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Usuarios en Línea"&gt;en línea&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Solo los usuarios registrados autorizados con un user/password podrán acceder al área pública del sistema y desarrollar los test.&lt;br /&gt;Es posible especificar diferentes niveles de acceso para los usuarios y los diferentes componentes y partes del sistema (páginas, formularios, secciones).&lt;br /&gt;TCExam utiliza también otro sistema de seguridad para prevenir accesos no autorizados, basado en el chequeo de las direcciones IP.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;tópicos&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Esta sección contiene los formularios para insertar y modificar el test &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Administración Tópicos"&gt;tópicos&lt;/a&gt;, the related &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Administración Preguntas"&gt;preguntas&lt;/a&gt; y &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Administración Respuestas Múltiples"&gt;respuestas&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Se puede seleccionar un número ilimitado de tópicos que pueden ser usados en forma conjunta para un test específico, y para cada tópico se puede definir un número ilimitado de preguntas y respuestas posibles. El sistema selecciona aleatoriamente las preguntas y respuestas entre las que dispone.&lt;br /&gt;TCExam soporta preguntas de respuesta-libre y preguntas de múltiple-respuesta. Las respuestas serán evaluadas a través de un formulario de evaluación &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Evaluación respuesta"&gt;evaluación&lt;/a&gt;, mientras las otras serán evaluadas automaticamente.&lt;br /&gt;Las descripciones de tests, tópicos, preguntas y respuestas soportan un código propietario particular (tcecode) que, utilizando un formulario específico, permite el uso de imágenes y formateo específico de texto.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;test&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Esta sección incluye el formulario para insertar, generar y modificar los diferentes &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Administración Test"&gt;tests&lt;/a&gt;, el formulario para &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Evaluación Respuesta"&gt;evaluar&lt;/a&gt; las respuestas libres y los formularios para mostrar o generar versiones PDF de los &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Resumen Resultados Test"&gt;resultados&lt;/a&gt;, una vista detallada de los &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Resultados test"&gt;tests de usuarios&lt;/a&gt; y las &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Estadísticas de las Preguntas"&gt;estadísticas&lt;/a&gt; de preguntas y respuestas utilizadas.&lt;br /&gt;TCExam selecciona en forma aleatoria varias preguntas y respuestas relacionadas haciendo que todos los tests para los diferentes usuarios sean diferentes para cada uno.&lt;br /&gt;Es también posible generar un numero arbitrario de test en PDF para que puedan ser impresos y utilizados en un examen convencional.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>这是 &lt;a href="tce_page_info.php" title="about TCExam"&gt;TCExam &lt;/a&gt;的管理区域。TCExam 是一个多语言、易用的,用于创建、管理在线测验的软件平台。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;你可以通过菜单使用系统各种功能:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;用户&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;本模块包含 &lt;a href="tce_edit_user.php" title="用户管理"&gt;增加和管理&lt;/a&gt; 用户, &lt;a href="tce_select_users.php" title="用户选择n"&gt; 选择他们&lt;/a&gt; 和显示 &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users"&gt;当前在线用户&lt;/a&gt;。&lt;br /&gt;允许注册用户,获取访问系统公共区域权限,进行测试。&lt;br /&gt;可以指派不同权限、不同系统功能给用户。&lt;br /&gt;可以通过IP来限制非法访问。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;模块&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;本功能包括增加、修改测验 &lt;a href="tce_edit_module.php" title="Modules Management"&gt;模块&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management"&gt;主题&lt;/a&gt;,相关的 &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Question Management"&gt;题目&lt;/a&gt; 和 &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management"&gt;答案&lt;/a&gt;。&lt;br /&gt;你可以选择不限数量的主题,以便用于指定的测试。每个主题可以定于不限数量的题目和答案。系统可以随机选择可利用的题目和答案。&lt;br /&gt;支持多选题和自由作答题目。后者将通过指定的 &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation"&gt; 评价表单 &lt;/a&gt;来进行评价。&lt;br /&gt;所有的测试、主题、问题、答案的说明都支持特殊的专有的代码(tcecode),允许使用图形和字符格式。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;测试&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;本功能包括增加、生成和修改 &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Management"&gt;测验&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation"&gt;评估&lt;/a&gt; 自由作答并把结果可以生成一个包含 &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary"&gt;测验结果&lt;/a&gt;,&lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Risultati test"&gt;用户测验&lt;/a&gt; 以及 &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics"&gt;统计&lt;/a&gt; 的PDF文档。&lt;br /&gt;支持随机选择题目和答案,不同用户的同一次测验的题目是不一样的。&lt;br /&gt;也支持生成多次测验的PDF文档,以便用于传统的测验。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>Ez a &lt;a href="tce_page_info.php" title="about TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt; adminisztrátori felülete. TCExam egy platform és nyelv független, felhasználó barát szoftver, aminek segítségével online teszteket lehet készíteni és felügyelni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A felül található menüből a rendszer különböző részeit lehet elérni:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;felhasználok&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ez a szekció tartalmaz oldalakat a felhasználók &lt;a href="tce_edit_user.php" title="User Management"&gt;létrehozására, felügyeletére&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_select_users.php" title="User Selection"&gt; a felhasználok listázására&lt;/a&gt; és a &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users"&gt;bejelentkezett&lt;/a&gt; felhasználók listázására.&lt;br /&gt;Csak a regisztrált felhasználóknak, akiknek van felhasználói nevük és jelszavuk, jelentkezhetnek be a rendszerbe és tölthetnek ki teszteket.&lt;br /&gt;Különböző hozzáférési szinteket lehet hozzárendelni a felhasználókhoz és a rendszer különböző részeihez (oldalak, kérdőívek, szekciók).&lt;br /&gt;TCExam még egy biztonsági rendszert használ hogy meggátolja az illetéktelen hozzáférést, ugyanis a hozzáférést IP cím alapján is szűri.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;témák&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ez a szekcio tartalmaz oldalakat &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management"&gt;témák&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Question Management"&gt;kérdések&lt;/a&gt; és &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management"&gt;válaszok&lt;/a&gt; beillesztésére, módosítására és kezelésére.&lt;br /&gt;Korlátlan számu témát lehet használni egy tesztben és minden egyes témához korlátlan számú kérdést és választ lehet definiálni. A rendszer véletlenszerűen fog kérdéseket és válaszokat adni.&lt;br /&gt;TCExam támogatja mind a szabad, szöveges és a felelet-választos kérdéseket. A szöveges kérdéseket egy külön oldalon lehet &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation"&gt;kiértékelni&lt;/a&gt; míg a felelet-választós kérdésekre adott válaszokat a rendszer automatikusan értékeli ki.&lt;br /&gt;A tesztek, témák, kérdések és válaszok egy speciális kód (tcecode) segítségével szerkeszthetők. A kód támogatja a szövegek formázását és a képek beillesztését.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;teszt&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ez a szekció tartalmaz oldalakat a &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Management"&gt;tesztek&lt;/a&gt; generálására és módosítására, a szöveges válaszok &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation"&gt;kiértékelésére&lt;/a&gt;, az &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary"&gt;eredmények&lt;/a&gt; megmutatására vagy az eredmények PDF file-ba mentésére, az eredmények &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="User's tests"&gt;felhasználonkénti&lt;/a&gt; megjelenítésére és &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics"&gt;statisztikák&lt;/a&gt; készítésére.&lt;br /&gt;TCExam véletlenszerűen választja ki a kérdéseket és a kapcsolódó válaszokat így a különböző felhasználók különböző teszteket fognak látni.&lt;br /&gt;Lehetőseg van tetszőleges számú teszt generálására PDF formátumban, amelyeket ki lehet nyomtatni és felhasználni mint hagyományos papír alapú tesztet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>Esta é a área administrativa do &lt;a href="tce_page_info.php" title="sobre TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;, uma plataforma independente e multi-língua para criar, gerenciar e realizar testes on-line.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Através do menu você pode acessar diversos recursos do sistema:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;usuários&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Esta seção permite &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Gerência de Usuários"&gt;cadastrar e gerenciar&lt;/a&gt; usuários, &lt;a href="tce_select_users.php" title="Listagem dos Usuários"&gt;escolher e listar&lt;/a&gt; e ainda &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Usuários On-line"&gt;listar usuários online&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Usuários cadastrados com um nome do usuário e um senha podem acessar o sistema para realizar provas on-line.&lt;br /&gt;É possível definir diferentes níveis de acesso para usuários e para partes do sistema (páginas, formulários, seções).&lt;br /&gt;O TCExam também utiliza uma segunda medida de segurança, baseada em definir ações por endereço IP. .&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;tópicos&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Esta seção contém os formulários para inserir e modificar &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Gerência de Tópicos"&gt;tópicos&lt;/a&gt;, e as &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Gerência de Questões"&gt;questões&lt;/a&gt; e &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Gerência de Respostas"&gt;respostas&lt;/a&gt; associadas.&lt;br /&gt;Você pode associar um número ilimitado de tópicos a uma prova, e para cada tópico você pode definir uma quantidade ilimitade de perguntas e respostas. O sistema vai escolher aleatoriamente as perguntas e respostas.&lt;br /&gt;O TCExam suporta perguntas de resposta livre ou objetiva. As respostas textuais devem ser avaliadas manualmente através do sistema de  &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Avaliação de Respostas"&gt;&lt;/a&gt;, enquanto as objetivas são avaliadas automaticamente.&lt;br /&gt;Todos os conteúdos textuais suportam uma linguagem específica (tcecode) que, através de um formulário específico, permite o uso de imagens e textos formatados.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;testes&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Esta seção inlcui as opções de gerência de diversos &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Gerência de Testes"&gt;testes&lt;/a&gt;, o formulário para avaliar &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Avaliação de Respostas"&gt;respostas&lt;/a&gt; em texto livre, e opções para geração de PDF com &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Sumário de Resultados"&gt;resultados&lt;/a&gt;, uma visão detalhada de &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Resultados de Testes"&gt;respostas de usuários&lt;/a&gt; e &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Estatísticas das Perguntas"&gt;estatísticas&lt;/a&gt; de perguntas e respostas utilizadas.&lt;br /&gt;O TCExam escolhe respostas diferentes de forma aleatória para que a prova de um usuário não seja igual a prova de outro.&lt;br /&gt;Também é possível gerar provas em PDF com as questões e respostas escolhidas aleatóriamente para impressão em PDF e uso como testes normais.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>Aceasta este zona administrativă a &lt;a href="tce_page_info.php" title="despre TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt;. Este un program prietenos, independent de platformă şi limbă, folosit pentru crearea, gestionarea şi executarea testelor online.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Din meniul din partea stângă puteţi accesa diferite secţiuni ale sistemului:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;utilizatori&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Această secţiune conţine formulare pentru &lt;a href="tce_edit_user.php" title="Gestionare Utilizatori"&gt;introducerea şi gestionarea&lt;/a&gt; utilizatorilor, pentru &lt;a href="tce_select_users.php" title="Selectare Utilizatori"&gt;selectarea&lt;/a&gt; acestora şi vizualizarea listei cu utilizatorii &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Utilizatori Online"&gt;online&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Numai utilizatorii înregistraţi printr-un nume de utilizator şi o parolă sunt împuterniciţi să acceseze zona publică a sistemului şi să execute teste.&lt;br /&gt;Este posibil a se specifica diferite nivele de acces atât pentru utilizatori cât şi pentru diferitele componente şi părţi ale sistemului (pagini, formulare, secţiuni).&lt;br /&gt;TCExam foloseşte, de asemenea, un alt sistem de securitate pentru a preveni accesul neautorizat, bazat pe verificarea adreselor IP.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;module&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Această secţiune conţine formulare necesare pentru adăugarea şi modificarea de &lt;a href="tce_edit_module.php" title="Gestionare Module"&gt;module&lt;/a&gt; test, &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Gestionare Teme"&gt;teme&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Gestionare Întrebări"&gt;întrebări&lt;/a&gt; şi &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Gestionare Răspunsuri-Multiple"&gt;răspunsuri&lt;/a&gt; înrudite.&lt;br /&gt;Puteţi selecta un număr nelimitat de teme care pot fi folosite împreună pentru un anumit test, şi pentru fiecare temă puteţi defini un număr nelimitat de întrebări şi răspunsuri posibile. În funcţie de selectarea sau nu a întrebărilor aleatorii şi răspunsurilor aleatorii, sistemul poate selecta aleator întrebări şi răspunsuri dintre cele disponibile.&lt;br /&gt;TCExam suportă atât întrebări cu răspunsuri multiple cât şi întrebări cu răspuns liber. Acestea din urmă vor fi evaluate printr-un &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Evaluare Răspunsuri"&gt;formular special&lt;/a&gt;, în timp ce primele vor fi evaluate automat.&lt;br /&gt;Toate descrierile testelor, temele, întrebările şi răspunsurile suportă un cod proprietar particular (tcecode) care, prin folosirea unei forme specifice, permite utilizarea imaginilor şi a diferitelor formate de text.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;teste&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Această secţiune include un formular pentru adăugarea, generarea şi modificarea diferitelor &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Gestionare Teste"&gt;teste&lt;/a&gt;, un formular pentru &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Evaluare Răspunsuri"&gt;evaluarea&lt;/a&gt; răspunsurilor libere şi formulare pentru a vizualiza şi genera versiuni PDF ale &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Sumar Rezultate Teste"&gt;rezultatelor&lt;/a&gt;, o vizualizare detaliată a &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Rezultate Test"&gt;testelor utilizatorilor&lt;/a&gt; şi a &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Statistici Întrebări"&gt;statisticilor&lt;/a&gt; întrebărilor şi răspunsurilor folosite.&lt;br /&gt;TCExam poate fi îndrumat pentru a selecta, printr-un temei aleator, diversele întrebări şi răspunsuri înrudite disponibile, astfel încât toate testele pentru diverşi utilizatori vor fi diferite unul faţă de altul.&lt;br /&gt;Este, de asemenea, posibil a genera un număr arbitrar de teste în format PDF astfel încât acestea pot fi printate şi folosite pentru un examen convenţional.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
360
361
362
  <tuv xml:lang="FA">
  <seg>اینجا قسمت مدیریت &lt;a href="tce_page_info.php" title="about TCExam"&gt;TCExam&lt;/a&gt; میباشد. TCExam نرم افزاری مستقل از زبان و سیستم عامل و دارای عملکردی کاربر پسند میباشد که توسط آن میتوان آزمون های آن لاین را اداره نموده و به انجام رساند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;از طریق منو میتوانید به قسمت های مختلف سیستم دست بیابید:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;کاربران&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;در این قسمت فرمهائی برای &lt;a href="tce_edit_user.php" title="User Management"&gt;ایجاد و اداره&lt;/a&gt; کاربر, &lt;a href="tce_select_users.php" title="User Selection"&gt; انتخاب آنها&lt;/a&gt; و برای نشان دادن لیستی از کاربرانی که هم اکنون &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="Online Users"&gt;آن لاین&lt;/a&gt;. هستند، وجود دارد.&lt;br /&gt;تنها آن دسته از کاربرانی که ثبت نام شده و نام کاربری و گذرواژه دارند میتوانند وارد ناحیه عمومی سیستم شده و آزمونها را بگذرانند.&lt;br /&gt;میتوان برای هر کاربر و یا هر قسمتی از سیستم (صفحات، فرم ها، قسمت ها)سطح دسترسی مشخصی تعریف کرد.&lt;br /&gt;بعلاوه TCExam سیستم امنیتی دیگری نیز برای جلوگیری از دستیابی غیرمجاز دارد که بر مبنای چک آدرس آی پی عمل میکند.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ماژولها&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;در این قسمت فرمهائی برای ایجاد و یا تغییر &lt;a href="tce_edit_module.php" title="Modules Management"&gt;ماژولهای&lt;/a&gt; آزمون, &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="Topic Management"&gt;موضوعات&lt;/a&gt;, &lt;a href="tce_edit_question.php" title="Question Management"&gt;سؤالات&lt;/a&gt; مربوطه و &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="Multiple-Answer Management"&gt;پاسخ&lt;/a&gt; آنها وجود دارد.&lt;br /&gt;میتوانید تعداد نامحدودی از موضوعات را انتخاب کرده و آنها را برای آزمون خاصی بکار برید. همچنین میتوانید برای هر موضوع تعداد نامحدودی سؤال همراه با جواب های آنها تعریف نمائید. با انتخاب گزینه سؤال یا پاسخ تصادفی, سیستم بطور تصادفی از بین سؤالات موجود و پاسخ های آنها برای آزمون انتخاب میکند.&lt;br /&gt;TCExam سؤالات چندپاسخی و سؤالات تشریحی را نیز تولید میکند. البته پاسخ سؤالات تشریحی توسط فرم &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer evaluation"&gt;ارزشیابی&lt;/a&gt; خاصی بررسی میگردند, اما انواع دیگر سؤالات بصورت خودکار توسط سیستم ارزیابی میشوند.&lt;br /&gt;تمامی توضیحات مربوط به آزمونها, موضوعات, سؤالات و پاسخها از نوعی کدگذاری ویژه (tcecode) برخوردارند که, بکمک فرم خاصی میتوان برای آنها تصویر و پیکربندی متن تعریف کرد.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;آزمون&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;در این قسمت فرمی برای ایجاد، تولید و تغییر &lt;a href="tce_edit_test.php" title="Test Management"&gt;آزمونهای&lt;/a&gt; مختلف, فرمی برای &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="Answer Evaluation"&gt;ارزشیابی&lt;/a&gt; پاسخهای آزاد و فرمهائی برای نمایش و یا تولید نسخه پی دی اف &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Test Results Summary"&gt;نتایج&lt;/a&gt;, نمایش مفصل &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="Test Results"&gt;آزمونهای کاربران&lt;/a&gt; و &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="Question Statistics"&gt;آماره های&lt;/a&gt; سؤالات و پاسخهای بکاررفته وجود دارد.&lt;br /&gt;با TCExam میتوان بطور تصادفی سؤالات و پاسخ های آنها را برای آزمون انتخاب نمود, بطوری که سؤالات کاربران با همدیگر تفاوت داشته باشد.&lt;br /&gt;همجنین میتوان سؤالاتی را بصورت پی دی اف در آورد تا برای چاپ و امتحان کتبی سنتی بکار برد.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
363
364
365
  <tuv xml:lang="AR">
  <seg>هذه منطقة ادارة &lt;a href="tce_page_info.php" title="حول تكسام"&gt;تكسام&lt;/a&gt;, لجعل المنصة واللغة ممتعه للمستخدم بحيث ينشئ ويدير الاختبارات على النت بيسر وسهوله.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;من القائمة الرئيسية في الاعلى تستطيع الوصول لاقسام النظام المختلفة:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;المستخدمين&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;هذا القسم يحتوي على نماذج لـ &lt;a href="tce_edit_user.php" title="ادارة المستخدمين"&gt;اضافة وادارة&lt;/a&gt; المستخدمين, &lt;a href="tce_select_users.php" title="اختيار عضو"&gt; لاختيارهم&lt;/a&gt; أو لرؤية قائمة بـ &lt;a href="tce_show_online_users.php" title="الاعضاء المتواجدين"&gt;الموجودين&lt;/a&gt; حالياً.&lt;br /&gt;يحق للمسجلين باسم مستخدم وكلمة مرور صحيحة الدخول للمنطقة العامة للنظام واداء الاختبارات.&lt;br /&gt;ومن الممكن تحديد مستويات وصول مختلفة لكل من المستخدمين إلى اجزاء النظام (الصفحات, النماذج, الاقسام).&lt;br /&gt;يمتلك تكسام أيضاً نظام أمني لمنع الوصول غير المصرح به مبني على عناوين بروتوكول الانترنت.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;المواضيع&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;هذا القسم يحتوي نماذج اضافة وتعديل &lt;a href="tce_edit_subject.php" title="ادارة المواضيع"&gt;مواضيع &lt;/a&gt;الاختبار, تفاصيل &lt;a href="tce_edit_question.php" title="ادارة الاسئلة"&gt;الاسئلة&lt;/a&gt; و &lt;a href="tce_edit_answer.php" title="ادارة الاجابات المتعددة"&gt;الاجابات&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt; يمكنك اختيار اسئلة الاختبار من أي عدد من المواضيع, كما يمكنك اختيار أي عدد من الاسئلة والاجابات لكل موضوع. وسيقوم النظام بالاختيار العشوائي من الأسئلة والاجابات المتاحة.&lt;br /&gt;تكسام يدعم الاسئلة الموضوعية والاسئلة المقالية. وسوف يتم تقييم الاسئلة المقالية من خلال استمارة تقييم خاصة وعملية &lt;a href="tce_edit_rating.php" title="تقييم الاجابة"&gt;&lt;/a&gt;, كل النماذج تقيم آلياً.&lt;br /&gt;كل انواع الاسئلة والمواضيع والاسئلة والاجابات تدعم كود الملكية الخاصة (tcecode) , باستخدام نموذج خاص, مع استخدام الصور وتنسيق النصوص.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;الاختبارات&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;هذا القسم داخل النموذج لاضافة وانتاج مختلف &lt;a href="tce_edit_test.php" title="ادارة الاختبار"&gt;الاختبارات&lt;/a&gt;, نموذج لـ&lt;a href="tce_edit_rating.php" title="تقييم الاجابة"&gt;تقييم&lt;/a&gt; الاجابة المقالية ونموذج لعرض أو انتاج ملفات اكروبات الخاصة بـ &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="تقرير نتائج الاختبار"&gt;النتائج&lt;/a&gt;, عرض وصف لـ &lt;a href="tce_show_result_user.php" title="اختبارات الاعضاء"&gt;اختبارات الاعضاء&lt;/a&gt; و &lt;a href="tce_show_result_allusers.php" title="احصاءات الاسئلة"&gt;احصاءات&lt;/a&gt; الاسئلة والاجابات.&lt;br /&gt;تكسام يعمل على الاختيار العشوائي للاسئلة وترتيب الاجوبة لكي يجعل اختبار كل مستخدم مختلف عن اﻵخر.&lt;br /&gt;ومن الممكن ايضاً انشاء أي عدد من الاختبارات العشوائية على شكل ملفات اكروبات لطباعتها واستخدامها كاختبارات تقليدية.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
 </tu>
 <tu tuid="d_logout_desc" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>klik om te sluiten</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>प्रत्यक्ष  कार्य करत असलेल्या बाबीवर क्लिक करून बाहेर पडणे.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>clicca sul pulsante per uscire dal sistema</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>sistemden cikmak icin butona tiklayiniz</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>ボタンをクリックしてシステムを終了します</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>nhấn vào nút này để thoát khỏi hệ thống</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>प्रणाली से बाहर जाने के लिए बटन पर क्लिक करें.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>klik butang untuk keluar sistem</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>kliknij na przycisk aby opościć system</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>click on the button to exit the system</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>ליציאה מהמערכת נא ללחוץ על הכפתור</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>Πιέστε το κουμπί για να εξέρθετε από το σύστημα</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>нажмите на кнопку, чтобы выйти из системы</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>Click pada tombol untuk keluar dari system</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
User expired's avatar
User expired committed
411
  <seg>Auf diese Schaltfläche klicken um das System zu verlassen</seg>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>cliquer sur le bouton pour quitter le système</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>Кликни върху бутона, за да излезнеш от системата</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>Sistemdən çıxmaq üçün düymənı basın</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>clickea en el botón para salir del sistema</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>点击按钮退出系统</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>kijelentkezéshez kattintson a gombra</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>Clique no botão para sair do sistema</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>clic pe buton pentru a ieşi din sistem</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
437
438
439
  <tuv xml:lang="FA">
  <seg>با کلیک بر روی دکمه از سیستم خارج شوید</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
440
441
442
  <tuv xml:lang="AR">
  <seg>انقر على الزر ﻻغلاق النظام</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
 </tu>
 <tu tuid="d_tcexam_desc" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>TCExam voor beheren en uitvoeren van online tests.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>टीसी परीक्षा हे व्यवस्थित कार्य करण्याकरीता व प्रत्यक्ष परीक्षा घेण्याचे संगणकतंत्र आहे.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>TCExam è un software per la gestione e l'esecuzione e gestione di esami online.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>TCExam online testler yoneten ve icra eden bir yazilimdir.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>TCExamはオンラインテストを管理・実行するソフトウェアです。</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>TCExam là một phần mềm dùng để quản lý và thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>TCExam ऑनलाइन परीक्षा प्रबंधन और परफोर्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>TCExam adalah satu perisian untuk penyelenggaran dan menjalankan ujian yang dalam talian.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>TCExam jest oprogramowaniem do zarządzania i przeprowadzania testów on-line.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>TCExam is software for managing and perform online tests.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>TCExam הינה תכנה לניהול וביצוע מבחנים מקוונים</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>Κάντε διαδικτιακά όλα τα διαγώνισματα με το TCExam.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>TCExam это программное обеспечение для проведения интерактивных тестов, а также управления ими.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>TCExam adalah software untuk mengelola dan menjalankan test online</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
  <seg>TCExam ist eine Software zum Verwalten und durchführen von Online Tests.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>TCExam est une application pour la gestion et l'exécution de tests en ligne.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>TCExam е софтуер за управление и провеждане на он-лайн тестове.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>TCExam onlayn testlərin idarə edilməsi sistemidir</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>TCExam es un software para la gestión y realización de test en línea.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>TcExam是管理和进行在线测验的软件</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>TCExam egy online teszteket kezelő szoftver.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>TCExam é um software para realização de exames on-line.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>TCExam este un program pentru gestionare şi testare online.</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
514
515
516
  <tuv xml:lang="FA">
  <seg>TCExam نرم افزاری برای اداره و برگزاری آزمون آن لاین می باشد.</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
517
518
519
  <tuv xml:lang="AR">
  <seg>تكسام برنامج لاعداد وادارة اﻻختبارات على اﻻنترنت.</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
 </tu>
 <tu tuid="h_add" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>voegt huidig record toe aan database</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>निव़डलेले घटक लिख।न।त आणणे.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>aggiunge il record corrente al database</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>guncel eklentileri veritabanina kayder</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>現在のレコードをデータベースに追加します</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>thêm bản ghi hiện hành vào cơ sở dữ liệu</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>मौजूदा रिकॉर्ड डेटाबेस में जोड़ता हैं.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>menambah rekod semasa untuk pangkalan data</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>dodaje aktualny rekord do bazy danych</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>add current record to database</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>הוספת רשומה לבסיס הנתונים</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>Προσθέτει την εγγραφή στη βάση δεδομένων</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>добавляет текущую запись в базу данных</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>Tambahkan record ini ke database</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
  <seg>Den aktuellen Datensatz der Datenbank hinzufügen</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>ajoute l'enregistrement en cours à la base de données</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>добавя текущия запис към базата данни</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>Bazaya əlavə et</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>añade el presente registro a la base de datos</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>添加当前记录到数据库</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>hozzáadja az aktuális rekordot az adatbázishoz</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>adiciona o registro atual na base de dados</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>adaugă înregistrarea curentă bazei de date</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
591
592
593
  <tuv xml:lang="FA">
  <seg>این رکورد را اضافه کن</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
594
595
596
  <tuv xml:lang="AR">
  <seg>اضافة السجل الحالي لقاعدة البيانات</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
 </tu>
 <tu tuid="h_add_image" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>voegt geselecteerd beeldmateriaal toe aan tekst</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>चालु असलेल्या घटकांचा लिखानात समावेश करणे.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>aggiunge l'immagine selezionata nel testo</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>secilen resmi tekstin icine koyar</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>選択した画像をテキストに挿入する</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>chèn hình được chọn vào văn bản</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>चयनित छवि को पाठ में शामिल करता है.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>sisipan imej terpilih kepada teks</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>wstawia wybraną grafike w tekst</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>insert selected image into text</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>הוספת התמונה הנבחרת לתוך הטקסט</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>Εισάγει την επιλεγμένη φωτογραφία μέσα στο κείμενο</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>вставляет выбранное изображение в текст</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>sisipkan gambar yang dipilih ke text</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
User expired's avatar
User expired committed
642
  <seg>Das ausgewählte Bild dem Text hinzufügen</seg>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>insère l'image sélectionnée dans le texte</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>въвежда избраната снимка в текста</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>Şəkili mətnə əlavə et</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>inserta la imagen seleccionada en el texto</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>文本中插入选定的图像</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>beilleszti a kiválasztott képet a szövegbe</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>insere a imagem selecionada no texto</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>introduceţi imaginea selectată în text</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
668
669
670
  <tuv xml:lang="FA">
  <seg>این تصویر را به متن اضافه کن</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
671
672
673
  <tuv xml:lang="AR">
  <seg>ادراج الصورة المحددة إلى النص</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
 </tu>
 <tu tuid="h_add_object" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>voegt geselecteerd object toe aan tekst</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>लिखाना साठी योग्य घटक निवडणे.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>aggiunge l'oggetto selezionato nel testo</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>secilen objeyi tekstin icine koyar</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>選択したオブジェクトをテキストに挿入する</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>chèn đối tượng được chọn vào văn bản</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>चयनित ऑब्जेक्ट को पाठ में शामिल करता है.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>sisipan objek terpilih kepada teks</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>wstawia wybrany obiekt w tekst</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>insert selected object into text</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>הוספת האוביקט הנבחר לטקסט</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>εισάγει το επιλεγμένο αντικείμενο μέσα στο κείμενο</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>вставляет выбранный объект в текст</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>sisipkan obyek yang dipilih ke dalam text</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
User expired's avatar
User expired committed
719
  <seg>das ausgewählte Objekt dem Text hinzufügen</seg>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>insère l'objet sélectionné dans le texte</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>въвежда избрания обект в текста</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>Obyekti mətnə əlavə et</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>inserta el objeto seleccionado en el texto</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>文本中插入选定的对象</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>beilleszti a kiválasztott objektumot a szövegbe</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>insere o objeto de texto selecionado</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>introduceţi obiectul selectat în text</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
745
746
747
  <tuv xml:lang="FA">
  <seg>شیئ انتخاب شده را به متن اضافه کن</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
748
749
750
  <tuv xml:lang="AR">
  <seg>ادراج الكائن المحدد إلى النص</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
 </tu>
 <tu tuid="h_add_questions" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>voegt geselecteerd type vragen toe</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>योग्य प्रकारचे प्रश्न टाकणे.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>inserisce la quantità selezionata di domande</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>secilen soru tipini koy</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>選択したタイプの問題を追加</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>chèn loại câu hỏi được chọn</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>सवालों के चयनित प्रकार शामिल करें.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>memasukkan jenis terpilih soalan</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>wstaw wybrany rodzaj pytania</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>insert the selected type of questions</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>הוספת סוג השאלה הנבחר</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>εισάγετε τον επιλεγμένο τύπο ερώτησης</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>вставить выбранный тип вопросов</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>sisipkan tipe soal yang dipilih</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
User expired's avatar
User expired committed
796
  <seg>den ausgewählten Fragetyp hinzufügen</seg>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>insère le type de questions sélectionné</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>въвежда избрания тип на въпросите</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>Seçilmiş sual növünü əlavə et</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>inserta el tipo de pregunta selecionado</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>插入选定的题型</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>beilleszti a kiválasztott típusú kérdéseket</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>insere o tipo escolhido de questões</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>introduceţi tipul de întrebări selectat</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
822
823
824
  <tuv xml:lang="FA">
  <seg>نوع سؤال انتخاب شده را اضافه کن</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
825
826
827
  <tuv xml:lang="AR">
  <seg>ادراج نوع اﻻسئلة المحدد</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
 </tu>
 <tu tuid="h_add_subject" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>voegt geselecteerd onderwerp toe aan deze test</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>या परिक्षे करिता योग्य प्रकारचा विषय टाकणे.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>inserisce l'argomento selezionato in questo test</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>bu teste secilen konuyu koy</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>選択したトピックスをこのテストに追加</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>chèn chủ đề được chọn cho bài kiểm tra này</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>इस परीक्षा में चयनित विषय शामिल करें.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>memasukkan mata pelajaran pilihan pada ujian</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>wstaw wybrany tytuł</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>insert the selected subject on this test</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>הוספת נושא המבחן הנבחר</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>εισάγετε το επιλεγμένο θέμα για αυτό το διαγώνισμα</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>вставить выбранную тему для этого теста</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>sisipkan obyek yang dipilih ke dalam test</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
User expired's avatar
User expired committed
873
  <seg>das ausgewählte Fachgebiet diesem Test hinzufügen</seg>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>insère le thème sélectionné dans ce test</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>въвежда избраната тема за този тест</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>Seçilmiş mövzunu testə əlavə et</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>inserta el tópico seleccionado en el test</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>在此测验中插入选定的主题</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>beilleszti a kiválasztott témát ebbe a tesztbe</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>insere o assunto escolhido na prova</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>introduceţi tema selectată în acest test</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
899
900
901
  <tuv xml:lang="FA">
  <seg>موضوع انتخاب شده را به این آزمون اضافه کن</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
902
903
904
  <tuv xml:lang="AR">
  <seg>ادراج الموضوع المحدد للإختبار </seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
 </tu>
 <tu tuid="h_add_tag" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>voegt geselecteerd item toe</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>योग्य घटक टाकणे.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>inserisce l'elemento selezionato</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>secilen parcayi koy</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg>選択したアイテムを追加</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>chèn phần tử được chọn</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HI">
  <seg>चयनित आइटम को शामिल करता है.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MS">
  <seg>sisipan butir terpilih</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="PL">
  <seg>wstaw wybraną pozycję</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EN">
  <seg>insert selected item</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HE">
  <seg>הוספת הפריט הנבחר</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="EL">
  <seg>εισάγει τα επιλεγμένα αντικείμενα</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RU">
  <seg>вставляет выбранный элемент</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ID">
  <seg>sisipkan item yang dipilih</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="DE">
  <seg>ausgewähltes hinzufügen</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="FR">
  <seg>insère l'élément sélectionné</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BG">
  <seg>въвежда избрания елемент</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="AZ">
  <seg>Seçilmiş elementi əlavə edir</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="ES">
  <seg>inserta el item seleccionado</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="CN">
  <seg>插入选定的项目</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="HU">
  <seg>beilleszti a kiválasztott elemet</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="BR">
  <seg>insere o item selecionado</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="RO">
  <seg>introduceţi elementul selectat</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
976
977
978
  <tuv xml:lang="FA">
  <seg>آیتم انتخاب شده را درج کن</seg>
  </tuv>
tecnickcom's avatar
tecnickcom committed
979
980
981
  <tuv xml:lang="AR">
  <seg>ادراج البنود المحددة</seg>
  </tuv>
Nicola Asuni's avatar
Nicola Asuni committed
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
 </tu>
 <tu tuid="h_allow_no_answer" datatype="plaintext">
  <tuv xml:lang="NL">
  <seg>als gekozen wordt een extra -geen antwoord- keuze toegevoegd aan vragen</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="MR">
  <seg>निवड केल्यावर जर अतिरीक्त उत्तर प्राप्त झाले नाही तर आपली एक विशिष्ट आवड प्रत्येक प्रश्नात टाकवी.</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="IT">
  <seg>se selezionata, aggiunge un'opzione -nessuna risposta- alle domande</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="TR">
  <seg>eger secilecek olursa, ek olarak -cevap yok- secenegi her soruya eklenecektir</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="JP">
  <seg> 選択された場合は、-解答なし- という選択肢が各問題に追加されます</seg>
  </tuv>
  <tuv xml:lang="VN">
  <seg>nếu được chọn, loại lựa chọn không có đáp án sẽ được thêm vào mỗi câu hỏi</seg>
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame